Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, вул. Автозаводська, 2, м. Київ, 04074, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

Адреса:вул. Автозаводська, 2, м. Київ, 04074, Україна
Телефон:+38(044) 468-86-25, 468-86-32, 468-86-40
Факс:
Вебсайт:http://www.ism.kiev.ua


Директор - Новіков Микола Васильович

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля Національної академії наук України – один з відомих матеріалознавчих центрів світу, виконує фундаментальні дослідження з принципових питань сучасного матеріалознавства.
Діяльність колективу спрямована на створення нових матеріалів в умовах дії екстремально високих технологічних параметрів – надвисоких тисків і температур. Досліджуються фізико-хімічні процеси синтезу вуглецевих матеріалів, надтвердих нітридів та оксидів бору, інших сполук багатокомпонентних систем.

Вивчаються механізми фазових перетворень речовин в екстремальних умовах, природа надтвердого стану матеріалів у поєднанні із надпровідними, напівпровідними властивостями, високими антифрикційними та антикорозійними характеристиками, структури плівкових та масивних композитів твердих сплавів на нанорівні, їх фізико-хімічні та механічні властивості.

Науково-прикладні роботи інституту щодо розробки наукоємних технологій одержання керамічних і композиційних матеріалів та виробів з них, матеріало- та енергозберігаючих технологій обробки металів і неметалів інструментом з надтвердих матеріалів набувають застосування в різних галузях економіки України, таких як машинобудування, будівельна індустрія, видобуток і обробка природного каменю, геолого-розвідувальне буріння, електроніка, оптика, медицина тощо. Щорічно виконується від 30 до 60 фундаментальних та науково-технічних робіт, проектів конкурсних цільових програм та програм Державного фонду фундаментальних досліджень, державних замовлень, як то створення спеціальних алмазних бурових інструментів для роботи в умовах об’єкту “Укриття” ЧАЕС. Багато робіт виконується за контрактами для підприємств України, країн СНД та далекого зарубіжжя. Виконуються проекти за міжнародними грантами УНТЦ, програмою НАТО “Наука для миру”, CRDF, COBASE (США), NIRIM (Японія) та інші. 2800 патентів підтверджують пріоритетність розробок інституту, в т.ч. в галузі синтезу надтвердих матеріалів і апаратів високого тиску одержано 232 патенти. Більше 20 ліцензійних угод заключено і виконано інститутом із зарубіжними країнами.

Інститут очолює видатний вчений в галузі матеріалознавства і механіки матеріалів, академік НАН України М.В.Новіков, д.т.н., Заслужений діяч науки і техніки України, відзначений Державними нагородами і преміями в галузі науки і техніки СРСР, УРСР, України та зарубіжних країн, преміями видатних учених України – ім.Є.О.Патона (1983), ім.І.М.Францевича (1996). М.В.Новіков почесний професор Харківського державного технічного університету “ХПІ” (1995), почесний доктор Національного технічного університету України “КПІ” (1998). Його ім’я внесено в Золоту книгу “Україна на межі тисячоліть, 500 впливових особистостей” (2000) та в книгу 2000 визначних вчених світу ХХ сторіччя (1996, Кембрідж, Англія). Він нагороджений персоніфікованою золотою нагородою “За досягнення життя” Американським біографічним інститутом (1995).

В інституті працюють 450 співробітників, в т.ч. 200 науковців, серед яких відомі вчені, заслужені діячі науки, лауреати престижних премій, професори, чл.-к. НАНУ О.О.Шульженко, чл.-к. НАНУ В.П.Бондаренко, д.х.н. В.З.Туркевич, д.т.н. О.О.Розенберг, д.т.н. А.Ю.Шило, д.т.н. А.А.Майстренко, д.т.н. А.О.Шепелєв, д.т.н. В.В.Рогов та ін., всього 28 докторів і 72 кандидати наук.

Працює аспірантура, докторантура і спеціалізована рада із захисту дисертацій. Видається науково-теоретичний журнал “Сверхтвердые материалы”, який перевидається англійською мовою у США та науково-технічний рекламно-інформаційний журнал “Інструментальний світ”. Інститут має плідні творчі стосунки з відомими науковими зарубіжними центрами США, Франції, Німеччини, Японії та ін. і виконує у спільних наукових колективах дослідження на сучасному обладнанні, як то синхротрони (Гренобль, Цукуба, Гамбург), двоступеневий багатопуансоний апарат високого тиску (Байройт), алмазні ковадла високого тиску з лазерним нагрівом (Гренобль).

Щорічні наукові доповіді вчених інституту на багатьох міжнародних конференціях, участь в роботі виборних керівних органів таких міжнародних організацій, як Асоціація розвитку досліджень в області фізики і техніки високих тисків та Європейскій групі досліджень високих тисків, підтверджують високий міжнародний авторитет інституту і його співробітників.

З 1995 р. інститут є провідною організацією Науково-технологічного алмазного концерну АЛКОН, 14 науково-виробничих і госпрозрахункових підприємств якого виробляють наукоємну продукцію та надають різні послуги. Щорічно продукція АЛКОН, за високотехнологічними розробками інституту із глибокою переробкою вхідної сировини, експортується у 15-20 країн світу.

Роботи інституту відмічені 25 Державними преміями та Міжнародними відзнаками, в т.ч. “Золотий Меркурій” (1982), “Золота Зірка – Арка Європи” (1998), “Золота медаль SPI” (2000), Диплом “Одіссей” (2000) за нові високі технології обробки матеріалів та розробку конкурентноздатної продукції.
Код компании: 9613