Асоціація Товарної Нумерації України "ЄАН - Україна", вул. Артема, 26, м. Київ, 04053, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Асоціація Товарної Нумерації України "ЄАН - Україна"

Адреса:вул. Артема, 26, м. Київ, 04053, Україна
Телефон:+38(044) 246-85-21, 486-07-34, 569-32-81
Факс:+38(044) 2468515; 5693279
Вебсайт:http://www.ean.ua http://www.ean.kiev.ua


Президент - Голова виконавчої дирекції - Оскольський Валентин Володимирович

Асоціація Товарної Нумерації України “ЄАН-УКРАЇНА” є самоврядною некомерційною неурядовою організацією. Асоціація створена у вересні 1994 за ініціативи Спілки економістів України, при підтримці Уряду, причетних міністерств, відомств та організацій. Постановою Кабінету міністрів України від 12 грудня 1994 року № 821 Асоціації надані повноваження представляти інтереси українських виробників і дистриб'юторів в Міжнародній Асоціації Товарної Нумерації (EAN International) та в інших міжнародних асоціаціях і організаціях, що діють у галузі автоматизованої ідентифікації та штрихового кодування.

Метою діяльності Асоціації є впровадження в Україні всесвітньої багатогалузевої системи ідентифікації та штрихового кодування що базується на міжнародних стандартах ЕАN·UСС.

Регіональні представництва Асоціації діють в усіх обласних центрах України.
Код компании: 9264