Дочірнє підприємство "Хлібокомбінат №10" ВАТ "Київхліб", вул. Богатирська, 5, м. Київ, 04655, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Дочірнє підприємство "Хлібокомбінат №10" ВАТ "Київхліб"

Адреса:вул. Богатирська, 5, м. Київ, 04655, Україна
Телефон:+38(044) 412-09-32, 413-54-23, 414-90-56
Факс:
Вебсайт:http://www.bread.com.ua


Директор - Череда Володимир Вікторович

Київський хлiбокомбiнат №10, що є структурною одиницею АТ "Київхлiб", був введений в експлуатацiю у 1995 роцi. Це наймолодше пiдприємство у хлiбопекарськiй галузi України. Шляхом вмiлого поєднання традицiйних рецептiв та сучасних технологiй пiдприємство виробляє продукцiю широкого асортименту та високої якостi.

Хлiбокомбiнат було створено за iндивiдуальним проектом iз застосуванням перспективних сучасних розробок, що заснованi на автоматизацiї та комп'ютеризацiї виробництва.
Загальна проектна потужнiсть комбiнату - 200 тонн хлiбобулочних виробiв на добу.
Початково пiдприємство було орiєнтоване на виготовлення хлiбобулочних виробiв.
Надалi було введене в експлуатацiю обладнання для булочного i кондитерського виробництва: в 1997 роцi почала дiяти дiльниця з виробництва здобних дрiбноштучних виробiв, в 1999 роцi запрацювала ще одна дiльниця, на якiй було освоєно виробництво дрiжджових листкових виробiв, кексiв та здобного печива.

На пiдприємствi встановлено шiсть комплексно-механiзованих лiнiй з потужними печами ППЦ та "Гостол". Механiзацiя та автоматизацiя технологiчного процесу становить 70% на всiх виробничих дiлянках i здiйснюється за допомогою найновiтнiших систем вiтчизняного та iмпортного виробництва.

Протягом останнiх трьох рокiв на хлiбокомбiнатi №10 проведено ряд робiт, що були спрямованi на модернiзацiю виробництва, зокрема, на впровадження енергозберiгаючих технологiй:
- З метою збiльшення гнучкостi виробництва, реконструйованi вiддiлення для приготування тiста заквасок, вiддiлення холодильних машин та компресорiв. Багато вдосконалень введено у пiчному вiддiленнi.
- На всiх технологiчних лiнiях упроваджено найновiшу систему облiку, яка дозволяє мати оперативну iнформацiю як про витрачання сировини, так i про кiлькiсть продукцiї, що випускається.
- На пiдприємствi введене друге автономне джерело водопостачання на базi артезiанської свердловини. Введено установку знезалiзнювання, що значно покращило якiсть води, яка подається на виробництво.
- На складi безтарного зберiгання борошна (БЗБ), що дозволяє зберiгати 900 тон борошна, впроваджено найновiшу систему склепiннязавалювання фiрми "Мiтек", яка повнiстю задовольняє потребам виробництва.
- Виконано реконструкцiю iснуючих електричних мереж. Тепер данi цiєї системи виводяться i оброблюються комп'ютером. При цьому економiя електроенергiї склала близько 20%.
- Пiсля встановлення 3-х водонагрiвачiв, що працюють на газах , якi виходять з печi, вдалося значно скоротити витрати пару для гарячого водопостачання, а на 6-ти виробничих лiнiях вже встановленi парогенератори, що використовують тепло полум'я пальника.
- Впровадженi новiтнi системи облiку пару i гарячої води в системi опалювання.

Новий комплекс енергозберiгаючих технологiй вже дозволив отримати значну економiю енергоресурсiв.

За веденням технологiчного процесу, якiстю сировини i готової продукцiї забезпечено цiлодобовий контроль з боку технологiчної служби.

Спецiалiсти хлiбокомбiнату постiйно працюють над оновленням та розширенням асортименту, полiпшенням якостi продукцiї.
З 1996 року на пiдприємствi розроблено рецептури та освоєно виробництво бiльш нiж 20 найменувань хлiбобулочних i кондитерських виробiв. Найбiльшим попитом у споживачiв користуються здоба "Оболонська", витушки листковi з сиром, печиво "Листочки", "Екзотичне", "Яблуневий цвiт", "Пiдковки". А з початку 2002 року хлiбокомбiнатом налагоджено виробництво ще 9 найменувань хлiбобулочних та кондитерських виробiв.

Виробництво хлiбобулочних виробiв базується на традицiйнiй класичнiй технологiї з тривалим зброджуванням напiвфабрикатiв, що забезпечує накопичення натуральних смакових та ароматичних речовин. Вся продукцiя хлiбокомбiнату виготовляється з натуральної доброякiсної сировини без додавання хiмiчних полiпшувачiв та консервантiв.
Для приготування тiста використовується чиста артезiанська вода з власної свердловини. Технологiчний процес, починаючи вiд замiшування тiста i до виходу з печi готових буханцiв хлiба чи батонiв, триває 6-7 годин. I вже через годину-двi продукцiя потрапляє в торгову мережу.

Нинi асортимент продукцiї хлiбокомбiнату нараховує понад 45 найменувань хлiбобулочних i 16 найменувань кондитерських виробiв. Продукцiя масового споживання - хлiб "Український новий", батон "Нива" з борошна найвищого гатунку, хлiб пшеничний київський з борошна першого гатунку - пропонується покупцевi не упакованою та в упаковцi, а також нарiзаною скибками.
Для людей, якi потребують спецiального харчування, виготовляються дiєтичнi та дiабетичнi вироби. Це хлiбцi з еламiном (для виведення з органiзму токсичних елементiв та радiонуклiдiв), вироби з харчовими волокнами (рогалики з висiвками, хлiбцi висiвковi, хлiбцi лiкарськi) для хворих на цукровий дiабет, ожирiння, атеросклероз, вироби з бета-каротином (булка "Лiтня"), з додаванням сорбiту (булочки дiабетичнi "Маковка").
Важко собi уявити святкування ювiлею, весiлля чи прийому поважної делегацiї без традицiйного короваю. По замовленню випiкаються святковi духмянi короваї "Урочистий" та "Вiрнiсть", "Свято" та "Паляниця", майстернi прикраси яких пiдкреслюють урочисту атмосферу свята.
А до Великодня випiкаються смачнi, духмянi пасхальнi вироби розробки спецiалiстiв хлiбокомбiнату: булка "Веснянка", "Паска домашня", "Паска оболонська". Частина цiєї продукцiї потрапляє в торгову мережу упакованою в наряднi святковi коробки.
Вироби хлiбокомбiнату прикрасять будь-яке свято i нагадають Вашим близьким, що Ви їх любите.

Розроблена вiддiлом маркетингу програма поставок дозволяє продавати в магазинах свiжу продукцiю. Термiн реалiзацiї хлiбобулочних виробiв для пшеничних сортiв хлiба складає 16-24 годин (в залежностi вiд маси виробу), а для житнiх та житньо-пшеничних сортiв, таких як хлiб "Український новий", - до 36 годин.

Продукцiя хлiбокомбiнату №10 користується великим попитом в усiх районах Києва, успiшно реалiзується в Київський областi та п'яти областях України.
Середньодобова реалiзацiя складає 165-180 тонн хлiбобулочних виробiв.
Кiлькiсть постiйно дiючих договорiв на поставку продукцiї постiйно збiльшується. Укладено договори з торгiвельними пiдприємствами рiзних форм власностi. Серед них: ВАТ "Авторитет", ЗАТ "Джерело", ВАТ "Гастроном" (бiльш нiж 10 унiверсамiв), мережi супермаркетiв "БIЛЛА", "Мегамаркет", "Бiмаркет", "Сiльпо", "Фуршет", "Тiко-Маркет", ДП "Євромаркет", "Вест-Лайн", "Євромарт 2", "Велика кишеня", ВАТ "Центральний гастроном", приватнi пiдприємцi, вiйськовi частини, лiкарнi, дитячi та шкiльнi установи.
Код компании: 9153