Інститут електродинаміки НАН України, просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут електродинаміки НАН України

Адреса:просп. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна
Телефон:+38(044) 456-01-51
Факс:+38(044) 4569494
Вебсайт:


Директор - Трубаєв Сергій Іванович

Основні наукові напрями інституту:
- перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
- підвищення ефективності і надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
- аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем;
- інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
- комплексні енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

В інституті сформовані такі наукові школи:
- стабілізація параметрів електроенергії, електромагнітна сумісність в електричних системах, підвищення якості енергії, ефективного її перетворення і використання (керівник академік НАН України А. К. Шидловський);
- високоефективні електромеханічні системи (керівник академік НАН України Г. Г. Счастливий);
- управління і інформаційні технології в енергетиці (керівник академік НАН України Б. С. Стогній);
- електричні і магнітні вимірювання, метрологія для енергетики (керівник академік НАН України Ф. Б. Гриневич);
- комплексні енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії (керівник член-кореспондент НАН України В. Ф. Рєзцов);
- системи стабілізованого струму (керівник член-кореспондент НАН України І. В. Волков);
- оптимальне керування електромагнітними процесами в багатофазних системах з джерелами спотворень (керівник член-кореспондент НАН України В. Г. Кузнецов).

Розробки інституту, що пропонуються для спільної доробки або впровадження:
1. Потужні перетворювачі для живлення енергетичних і електротехнологічних навантажень (установок іскрового диспергування струмпровідних матеріалів, індукційних установок для електромагнітної обробки металів та сплавів, установки електроконтактного нагріву).
2. Універсальний базовий апаратно-програмний комплекс із відкритою архітектурою для моніторингових, діагностичних і керуючих систем.
3. Універсальний високоточний вимірювальний модуль для імпедансних датчиків.
4. Високочастотні транзисторні генератори для установок індукційних технологій.
5. Силовий модуль систем електроживлення потужного вакуумного електротехнологічного обладнання.
6. Інформаційно-діагностичний комплекс «Регіна».
7. Пристрій діагностування високовольтних вимикачів.
Код компании: 9135