Київська міська асоціація промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку Асоціація "Київ", вул. Басейна, 1/2-а, к. 11, 4-й поверх, м. Київ, 01004, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київська міська асоціація промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку Асоціація "Київ"

Адреса:вул. Басейна, 1/2-а, к. 11, 4-й поверх, м. Київ, 01004, Україна
Телефон:+38(044) 553-05-14
Факс:+38(044) 5507035
Вебсайт:


Президент - Майко Віталій Іванович

Міссія:
- захист інтересів вітчизняних товаровиробників з питань поліпшення інвестиційного клімату в країні, вдосконалення експортно-імпортної політики,
- реформування грошово-кредитної системи, подолання платіжної кризи, створення стимулюючої виробництво податкової системи;
- сприяння прийняттю власними структурами рішень, які б допомагали розвитку бізнесу в Україні;
- зниження соціальної ціни ринкових перетворень, які відбуваються в країні;
- сприяння пом'якшенню наслідків економічної кризи;
- забезпечення свободи підприємництва і захист членів союзу від сваволі чиновників;
- зупинення падіння виробництва;
- всіляке сприяння структурній перебудові економіки, випуску конкурентоспроможної продукції, нарощуванню експортного потенціалу, вдосконаленню менеджменту на підприємствах, фірмах, зростанню професіоналізму керівників.
Код компании: 9114