Київська обласна організація УСПП, пл. Лесі Українки, 1, к. 1007, м. Київ, 01196, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київська обласна організація УСПП

Адреса:пл. Лесі Українки, 1, к. 1007, м. Київ, 01196, Україна
Телефон:+38(044) 296-85-61
Факс:+38(044) 2968561
Вебсайт:


Голова правління - Піддубний Василь Васильович (Директор Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4, тел. 228-29-01)
Виконавчий директор - Воронін Віктор Геннадійович, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, к. 1007, тел./факс 296-85-61, тел. 296-86-22

Київська обласна організація УСПП створена у 1996 році. Основною метою діяльності організації є захист економічних, соціальних та інших спільних інтересів членів організацій, як вітчизняних та і іноземних виробників товарів та послуг через сприяння:
- формуванню ефективної ринкової економіки шляхом забезпечення невід'ємних економічних свобод громадян області, вільного підприємництва і конкуренції, прогресивних технологій;
- розвитку процесів приватизації підприємств;
- створенню сприятливого ділового та інвестиційного климату;
- створенню ефективного законодавчого поля, гармонізованого із законодавством передових індустріальних країн;
- встановленню, налагодженню та оптимальному використанню горизонтальних прямих зв'язків між підприємствами Київської області, інших областей України та закордонними країнами, залученню як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій в економіку області;
- прискоренню інтеграції українських підприємств у світову економіку, вступу до Світової Організації Торгівлі;
- поліпшенню якості продукції, одержанню відповідних міжнародних сертифікатів серій ISO 9000, ISO 13000;
- впровадженню високих технологій, як найшвідшого поширення мережі Internet, доступу до регіональних та міжнародних баз даних;
- підвищенню кваліфікації керівних кадрів суб'єктів господарської діяльності, розвитку їх ділового співробітництва та партнерства;
- створенню галузевих об'єднань та організацій товаровиробників і роботодавців в Київській області;
- наданню інформаційної допомоги підприємствам Київської області, пропаганді можливостей їхнього використання в умовах ринкових відносин;
- організації семінарів, тренінгів, конференцій, симпозіумів, постійно-діючих виставок продукції членів організації.

Для виконання цих завдань та цілей Київська обласна організація Українського союзу промисловців і підприємців здійснює таку діяльність:
- представляє інтереси членів організації в органах законодавчої та виконавчої влади, а також у відносинах з громадськими структурами для створення необхідних умов розвитку промисловості та підприємництва, прискорення науково-технічного прогресу;
- проводить необхідну господарську та іншу комерційну діяльність способом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи;
- надає допомогу членам організації в налагодженні взаємовигідних стосунків з партнерами на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також правову, консультативну та іншу допомогу з питань наукової, виробничої, комерційної та інвестиційної діяльності;
- використовує прийняті в міжнародній практиці форми обмінів професійними групами, а також сприяє направленню за кордон членів організації для участі у міжнародних конкурсах, конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках;
- допомагає органам виконавчої влади у вирішенні соціально-економічних питань.

Київська обласна організація Українського союзу промисловців і підприємців нараховує 234 колективних члени, які представляють весь спектор промислового і підприємницького потенціалу Київської області.
Код компании: 9113