Відкрите акціонерне товариство "КРЕДОБАНК", вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Відкрите акціонерне товариство "КРЕДОБАНК"

Адреса:вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026, Україна
Телефон:+38(032) 297-23-20
Факс:+38(032) 2970833; (0322) 2970837
Вебсайт:http://www.kredobank.com.ua


Голова правління - Кубів Степан Іванович

ВАТ "Кредобанк" - це банк з найбiльшою iноземною iнвестицiєю в банкiвську установу України. На сьогоднi у структурi акцiонерного капiталу ВАТ "Кредобанк" захiднi iнвестицiї складають 94,9%, український капiтал - 5,1%. Iноземнi iнвестицiї забезпечили стабiльнiсть розвитку банку, стали гарантiями захищеностi для клiєнтiв, вiдкрили доступ до фiнансових ресурсiв, досвiду i технологiй європейських банкiв та додатково змiцнили позицiї Банку на українському та свiтовому фiнансовому ринках.

ВАТ "Кредобанк" активно розширює фiлiйну мережу, яка складається з 18 фiлiй i 27 вiддiлень у 15 областях України та Автономнiй Республiцi Крим.

ВАТ "Кредобанк" - це банк, що динамiчно розвивається, входячи у двадцятку кращих банкiв України.
Основними напрямками розвитку банку є:
- активнiсть операцiй по кредитуванню, обслуговуванню експортно-iмпортних операцiй, операцiй з цiнними паперами, рiст статутного капiталу, нарощування депозитних ресурсiв, впровадження нових технологiй i продуктiв.

ВАТ "Кредобанк" активно впроваджу є європейськi стандарти якостi обслуговування клiєнтiв, новi банкiвськi технологiї, динамiчно реагує на ринкову кон'юнктуру, розширює спектр фiнансових послуг, виходить на новi географiчнi ринки, активно розбудовує фiлiйну мережу, налагоджує довгостроковi, взаємовигiднi дiловi вiдносини. Банк утвердив себе як стабiльна i прозора структура в очах захiдноєвропейських фiнансових кiл.

ПАКЕТ ПОСЛУГДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
1. Поточний рахунок
- Поточний рахунок у національній валюті
- Поточний рахунок в іноземній валюті
- Система "КЛІЄНТ-БАНК"
2.Міжнародні розрахунки
- Перекази в іноземній валюті
- Операції купівлі - продажу іноземної валюти
- Розрахунки в польських злотих
- Чеки
3.Депозити
- Депозит "Стандарт"
- Депозит "Капітал"
- Депозит "З повненням"
- Депозит "Ринковий"
- Депозит "Генеральний"
- Депозит в іноземній валюті ( доларах США та ЄВРО)
4.Кредити
- Овердрафт
- Кредит на поповнення обігових коштів
- Кредитна лінія
- Інвестиційний кредит
- Банківська гарантія
- Акредитив
- Кредитування малого та середнього бізнесу (за рахунок ресурсів кредитної лінії KREDYT BANK S.A)
- Фінансування в рамках кредитних ліній KREDYT BANK S.A (під документарні операції)
5.Документарні операції
- Документарне інкасо
- Документарний акредитив
- Банківська гарантія в міжнародних розрахунках
6.Операції з цінними паперами
- Банківські векселі
- Врахування векселів
- Кредити під заставу векселів
- Авалювання векселів
- Видача банком гарантій на забезпечення оплати векселів
- Оформлення заборгованості векселями
- Розрахунки з використанням векселів
- Інкасування векселів
- Доміціляція векселів
- Зберігання векселів Банком
- Купівля, продаж і обмін цінних паперів за дорученням
7. Платіжні картки
- Корпоративна картка
- Зарплатна картка
8. Страхові послуги для клієнтів Банку
- Страхування заставного майна юридичних осіб, в тому числі основних засобів та товарно-матеріальних цінностей
- Страхування орендованого майна, в тому числі основних основних засобів та товарно-матеріальних цінностей
- Добровільне страхування майна юридичних осіб
- Страхування вантажів
- Страхуванн автомобілів (Авто-Каско)

ПОСЛУГИ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ:
1. Поточний рахунок у національній валюті
2.Поточний рахунок в іноземній валюті
3.Депозити
- Депозит "Стандарт"
- Депозит "Стандарт Плюс"
- Депозит "З поповненням"
- Депозит "Капітал"
- Депозит "Прогрес"
- Депозит "Аванс"
4.Кредити
- Загальні умови надання кредиту
- Споживчий кредит
- Кредит на придбання товарів тривалого користування
- Кредит на придбання автотранспорту
5.Операції з іноземною валютою
- Перекази в іноземній валюті
- Грошові перекази WESTERN UNION
- Грошові перекази MONEY EXPRES
- Виплата переказів через "MEEST CORPORATION INC"
- Обмінні операції
6.Платіжні картки
- Maestro та Visa Electron
- MasterCard Standart
- EuroCard/MasterCard Gold
7.Банківсько-страхові послуги

Важливу роль в діяльності ВАТ "Кредобанк" відіграє широка та оптимально підібрана мережа іноземних банків-кореспондентів, що забезпечує можливість ефективного розподілу грошових потоків при міжнародних розрахунках не тільки клієнтів, але й українських банків, що відкрили в нас кореспондентські рахунки. Загальна сума та кількість операцій банку через основні кореспондентські рахунки в Kredyt Bank S.A. (Poland), Bank Of New York (USA), ING Bank N.V. (Austria), KBC Bank N.V. (Belgium) і КБ "Собінбанком" (Росія) постійно стрімко зростає. ВАТ “Кредобанк” підтримує кореспондентські стосунки з більш як 100 українських та іноземних банків в 14 країнах світу.
Код компании: 8375