Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя "Екогінтокс", вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03680, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя "Екогінтокс"

Адреса:вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03680, Україна
Телефон:+38(044) 526-97-00
Факс:+38(044) 5269643
Вебсайт:http://www.medved.kiev.ua


Директор - Проданчук Микола Георгійович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України

Інститут заснований у 1964 році видатним вченим, академіком, заслуженим діячем науки, професором Львом Івановичем Медведем і широко відомий у світі як ЕКОГІНТОКС.
В Україні Інститут екогігієни і токсикології імені Л. І. Медведя - ЕКОГІНТОКС став провідною науково-дослідною установою з питань гігієни, токсикології, екології, професійної та екологічно залежної патології.
На базі інституту працює Проблемна комісія Міністерства охорони здоров'я і Академії медичних наук України "Екогігієна і токсикологія" і багато інших наукових та експертних організацій.
Інститут приймає активну участь в діяльності міжнародних медичних і наукових асоціацій.
Робота Постійного Комітету Європейського Регіонального Комітету ВОЗ.

В наш час наукова і експертна діяльність ЕКОГІНТОКСу являє собою чітку систему комплексних токсикологічних, гігієнічних, хіміко-аналітичних клінічних досліджень, спрямованих на вивчені багатоаспектної взаємодії організму людини з довкіллям здійснюється за такими головними напрямками:
- виявлення механізмів патологічної дії шкідливих хімічних факторів довкілля на здоров'я людини, визначення ступеня їх небезпечності і оцінка ризику;
- підготовка проектів законодавчих, і нормативних актів в галузі охорони здоров'я;
- санітарно-гігієнічна експертиза розробка критеріїв, показник нормативних величин, які гарантують безпечність при виробництві та застосуванні вітчизняної та імпортної продукції;
- розробка наукових основ інформатизації гігієнічних і токсикологічних досліджень, санітарно-гігієнічної експертизи, державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
- надання медичної допомоги і моніторинг здоров'я осіб, які зазнали шкідливої дії хімічних факторів.

Результати наукових розробок інституту мають велике теоретичне значення, та лягли в основу створення системи профілактичних заходів по безпечному застосуванню пестицидів, агрохімікатів, полімерних і пластичних мас.

Інститут атестований і акредитований Міністерством охорони здоров'я України на право:

гігієнічної регламентації пестицидів і агрохімікатів. полімерних та синтетичних матеріалів, хімічних речовин, харчових продуктів та інших супутніх товарів, розробки і затвердження токсиколого-гігієнічного паспорту;

проведення санітарно-гігієнічної експертизи; токсиколого-гігіснічних і медико-біологічних досліджень обгрунтування висновків стосовно можливостей ввозу, застосування, реєстрації в Україні:
- пестицидів і агрохімікатів;
- полімерних і синтетичних матеріалів і виробів з них;
- харчових продуктів і продовольчої сировини, cyпутнix матеріалів, технологій і устаткування для харчової промисловості;
- будівельних матеріалів;
- меблів;
- лакофарбових матеріалів і клейових композицій;
- виробів медичного призначення і засобів особистої гігієни;
- товарів дитячого асортименту;
- засобів побутової хімії і парфумерно-косметичної продукції.

В інституті функціонує центр санітарно-гігієнічно експертизи і сертифікаційних випробувань харчови продуктів, матеріалів і речовин, котрі застосовуються в харчовій промисловості (ЦЕСВ), акредитований Міністерством охорони здоров'я України на технічну компетентність і незалежність.
Медичну допомогу особам, які мають контакти з хімічними речовинами надає клініка Екогінтоксу, у складі якої функціонують такі структурні підрозділи:
- консультативна поліклініка;
- лабораторно-діагностичне відділення;
- стаціонар з відділеннями алергологічного, неврологічного, кардіологічного і гастро-ентерологічного профілю;
- науковий відділ професійної і екологічно залежної патології;
- науковий відділ дієтології, лікувального і спеціального харчування.

Форми співробітництва та послуги
Інститут виконує науково-дослідні, експертні токсиколого- гігієнічні, санітарно-мікробіологічні та арбітражні дослідження за контрактами (угодами), договорами з вітчизняними і закордонними фірмами, підприємствами, установами.
Предметом договорів є:
- санітарно-гігієнічна експертиза вітчизняної та імпортної продукції, нормативних документів стосовно забезпечення безпеки для здоров'я;
- проведення токсиколого-гігієнічних і санітарно-хімічних досліджень;
- сертифікаційні випробування;
- клінічні та доклінічні випробування;
- медична допомога, диспансерізація, оцінка умов праці.

Сучасне обладнання дозволяє проводити дослідження на рівні міжнародних стандартів відповідно вимогам Good Laboratory Practicle (GLP).
Професійний досвід і висока кваліфікація наукових співробітників і клініцистів, спеціалістів в області гігієни, токсикології, аналітичної хімії, профпатології та дієтології, гарантують якісне, в певний термін, а також на сучасному рівні виконання наукових і експертних досліджень, клінічних випробувань та надання медичної допомоги.
Код компании: 8325