Промислове об'єднання "Укрпротез", вул. Фролівська, 6/8, корп. 15, м. Київ, 04070, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Промислове об'єднання "Укрпротез"

Адреса:вул. Фролівська, 6/8, корп. 15, м. Київ, 04070, Україна
Телефон:+38(044) 425-32-80, 425-53-01, 463-65-54
Факс:
Вебсайт:http://www.ukrprotez.com.ua


Генеральний директор - Владислав Целіна

Одним з напрямків соціальної допомоги населенню з боку держави є забезпечення інвалідів України протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету.

Більшу частину цієї вкрай важливої роботи проводять підприємства Промислового об'єднання "Укрпротез".

ПО "Укрпротез" поєднує в своїй структурі шістнадцять казенних та державних протезно-ортопедичних підприємств, Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності, тісно співпрацює з підприємствами недержавної форми власності.

Підприємствами протезно-ортопедичної галузі України виготовляється широкий спектр різноманітних протезно-ортопедичних виробів: це протези кінцівок, апарати, тутори, корсети, ортопедичне взуття, коляски, інші засоби реабілітації інвалідів. Всі ці вироби дозволяють повернути людину до нормального життя, дати їй можливість працювати, відчути себе повноцінним членом суспільства. За рік надається допомога майже 1 млн. громадян України, це інваліди, пенсіонери, діти та інші верстви населення які потребують ортопедичної допомоги. Тому стан справ у галузі має суттєвий вплив на соціальну стабільність в державі.

Основними напрямками роботи Промислового об'єднання "Укрпротез" є проведення єдиної науково-технічної політики в протезно-ортопедичній галузі, координація виробничої та планово-фінансової діяльності підприємств, вивчення ринків збуту продукції, підвищення якості та функціональності виробів, організація навчання спеціалістів, оновлення матеріально-технічної бази протезних підприємств.

За дорученням Міністерства праці та соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту інвалідів розроблений комплекс заходів які дадуть змогу докорінно змінити якість обслуговування інвалідів на протезно-ортопедичних підприємствах.

Підвищення якості та надійності протезно-ортопедичних виробів тісно пов'язане з технологічним обладнанням на якому вони виготовляються.

За підтримки Міністерства праці та соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту інвалідів Об'єднанням розробляється програма переоснащення підприємств. Реалізація зазначеної програми дозволить підняти якість виробів до європейського рівня. Для запобігання виходу на ринок недоброякісної продукції ПО "Укрпротез" розроблено ряд заходів, які дозволять забезпечити якісний рівень надання інвалідам України протезно-ортопедичної допомоги. Це сертифікація протезно-ортопедичних підприємств, розроблення Державних стандартів, які регламентують рівень якості продукції, організація випробувальних лабораторій для проведення випробувань за методиками стандартів ІСО.

Для забезпечення ефективного планування та використання бюджетних коштів ПО "Укрпротез" були розпочаті роботи по розробці та впровадженню єдиної електронної системи контролю за виготовленням та видачею протезно-ортопедичних виробів. Метою створення зазначеної системи є впровадження адресного надання протезно-ортопедичної допомоги, контролю за використанням бюджетних коштів і спрощення системи забезпечення населення протезно-ортопедичними виробами, шляхом надання інвалідам можливості обрати самостійно підприємство, де йому буде надана протезно-ортопедична допомога. В подальших планах роботи ПО "Укрпротез" є розробка та введення в дію системи електронного документообігу між підприємствами об'єднання, контролю за виконавчою дисципліною працівників апарату об'єднання та підприємств, що входять до його складу.

Виробництво протезно-ортопедичних виробів сучасного рівня потребує відповідної кваліфікації техніків-протезистів. На сьогоднішній день в Україні створено навчальний заклад по підготовці спеціалістів для протезно-ортопедичної галузі. На базі Харківського технічного університету радіоелектроніки сумісно с УкрНДІ протезування проводиться навчання студентів по спеціальності "Біотехнічні апарати в протезуванні". Промисловим об'єднанням "Укрпротез" організуються курси підвищення кваліфікації техніків-протезистів, семінари-практикуми з залученням досвідчених вітчизняних та закордонних фахівців.

Самим важливим завданням ПО "Укрпротез" ми бачимо створення потужної галузі яка буде самодостатньою.

Для вирішення цього завдання ПО "Укрпротез" готове до співпраці з усіма зацікавленими підприємствами що дасть змогу об'єднати зусилля у вирішенні соціальних проблем в нашій Державі.
Код компании: 8241