Приватне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Едем", вул. Горького, 56/15, м. Київ, 03150, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Приватне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Едем"

Адреса:вул. Горького, 56/15, м. Київ, 03150, Україна
Телефон:+38(044) 252-89-05, 253-71-16, 261-56-86
Факс:
Вебсайт:http://www.edem.org.ua


Генеральний директор - Митрофанов Олег Олександрович

Приватне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Едем" (НВК "Едем"), м. Київ, з 1989 року функціонує як недержавна структура, яка поєднує науково-технічний потенціал вчених та спеціалістів для просування у промислове виробництво України новітніх та високих технологій для різних галузей народногосподарської діяльності, екології.
У результаті дослідження вітчизняного та світового ринків новітніх технологій та обладнання, в яких знайшли відображення останні світові науково-технічні та технологічні досягнення, НВК "Едем" проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи за наступними темами:

1 Створення нового класу глушників для різних марок автомобілів. Ці глушники не мають перегородок, які створюють опір відпрацьованим газів двигуна, а також прокладок, які сприяють накопиченню вологи у глушнику. Новий глушник запатентований в Україні у 2000р. на їм’я НВК "Едем" з пріоритетом від 17.03.95р. На цей час йдуть його випробовування на відповідність вимог його технічних умов.
2 Створення нового класу бурового інструменту для буріння надглибоких свердловин (понад 3 км). Конструкція бурового знаряддя була запатентована в Україні у 2000р. на їм’я НВК "Едем" з пріоритетом від 29.01.96р. Патент має назву: "Бурове ланцюгове долото С.І. Мільковицького".
Подібний буровий інструмент може бути використаний для буріння надглибоких свердловин для створення полігонів сховища ядерних та токсичних відходів (могильників). Створення подібних полігонів стало можливим завдяки тому, що в Україні є розроблений та сертифікований новий тип бетонного контейнеру для збереження токсичних та ядерних відходів. Таке рішення дозволить зменшити витрати на створювання могильників, будуючи їх у надглибокому шарі скельних порідь Землі, безпосередньо у місцях розташування хімічних виробництв та АЕС.
3 Дослідження технології безконтактного дрібнення матеріалів різного ступеня твердості (від твердості діаманту, до твердості пшеничного зерна) для отримання дрібнодисперсних фракцій порошків, які можуть використовуватися у промисловому виробництві високоякісних будівельних матеріалів та продуктів харчування. Технологія безконтактного дрібнення запатентована партнером НВК "Едем" в Україні та Росії.
4 Дослідження властивостей бішофіту – рідкого мінералу – розсолу хлористого магнію, видобуток якого з надр Землі розпочато в Україні. Раніш цей мінерал застосовувався у медіціні для профілактики деяких захворювань. Дослідження НВК "Едем" спрямовані на використання бішофіту у промисловості.
Найбільш ефективним напрямком використання бішофіту є його застосування у якості затворітеля у рецептурі одержання магнезіального бетону для виготовлення нового будівельного матеріалу, до складу якого входять різного роду побутові та промислові відходи. Таке рішення дозволить розв’язати одну з існуючих проблем цивілізації, – що робити з відходами техногенної діяльності людини. Виробництво будівельних матеріалів з побутових та виробничих відходів є альтернатива утилізації відходів.
Технологією утилізації передбачається чи заховання відходів на полігонах (звалищах), чи знешкодження їх у сміттеспалювальних заводів. А пропонуєме рішення з виробництвом нових будівельних матеріалів є технологією, яка одержала назву "ресайклінг" (повторне використання). Технологія ресайклінгу дозволить знову залучити до процесу виробничої діяльності людини відходи, а не засмічуватиме звалищами оточуюче середовище, чи отруюватиме повітря газами від сміттепереробних заводів.

Кожна з вищезазначених тем доведена до практичної реалізації або визначені напрямки дослідження. Це дозволить забезпечити використання розробок для конкретної галузі промисловості, а практична їх реалізація забезпечить значний розвиток відповідних галузей економіки України.

Отримані дослідження НВК "Едем" щодо пошуку найкращих технологій для доочищення питної води у побутових умовах, дозволили почати з 1997 року імпорт побутових приладів для доочищення питною води накопичуючого типу – водоочисники нового класу під торговельними марками "Coolmart" та "NEOS". Аналогів цим приладам за цей час в Україні не з’явилося.
НВК "Едем" став ексклюзивним дистриб’ютором цих водоочисників, які виробляє фірма "Doo Nam Ind. Co.", Республіка Корея.

Діяльність НВК "Едем" була позитивно відзначена незалежними експертами України.
1 Оргкомітетом Національного презентаційно-іміджевому проекту "Золота книга ділової еліти України" було запропоновано НВК "Едем" прийняти участь у цьому Проекті. У другому томі одноіменного альманаху, виданого у 2000 році у чотирьох томах, була розміщена інформація про основну діяльність підприємства. Одночасно НВК "Едем" був нагороджений як номінант видання Дипломом та пам’ятною медаллю "За заслуги в розбудові економіки України та вагомий внесок у створення гідного міжнародного іміджу нашої Держави".
2 Експертна Рада Асамблеї ділових кіл України на початку 2001 року запропонувала включити НВК "Едем" у видання "Регистр лучших товаров Украины". За результатами участі у конкурсі на присвоєння громадського Знаку якості "Вища проба", підприємство було нагороджено Стелою "Вища проба" та Дипломом "За дослідження вітчизняного та світового ринку високих і новітніх технологій різних галузей виробництва і впровадження в Україні соціально-екологічного проекту "Чиста Вода – Здоров’я Людини".
3 Науково-експертна Рада "Міжнародного відкритого Рейтингу популярності та якості "Золота Фортуна" до десятиріччя незалежності України зробила подання про нагородження НВК "Едем" відзнаками цього Рейтингу – срібним Дипломом та срібною Стелою якості.
Код компании: 8214