Київський гуманітарний інститут, вул. Стельмаха, 5, м. Київ, 03040, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київський гуманітарний інститут

Адреса:вул. Стельмаха, 5, м. Київ, 03040, Україна
Телефон:+38(044) 257-11-06, 257-71-26, 257-94-04
Факс:+38(044) 2587154
Вебсайт:http://www.kgi.edu.ua


Ректор - Романовський Олексій Корнійович, професор, доктор філологічних наук, академік НАН України.

Київський гуманітарний інститут - вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений у 1994 році та акредитований за III рівнем. KГІ - член Міжнародної Кадрової Академії, підтримує зв'язки з іноземними університетами. Навчальний процес має міжнародну орієнтацію, проводиться за сучасними методиками з використанням інформаційних технологій висококваліфікованими викладачами України та закордонних університетів.

На сьогодні проведено 3 випуски спеціалістів з врученням дипломів державного зразка. 85% викладачів мають науковий ступінь докторів та кандидатів наук, із них майже половина має практичний досвід дипломатичної діяльності.

В інституті працює студентське наукове товариство "Євроклуб", яке надає змогу студентам брати участь в міжнародних конференціях та семінарах, відвідувати зарубіжні вищі навчальні заклади та міжнародні організації. КГІ співпрацює з Ланкастерським Університетом (Велика Британія), розроблена спільна програма, за якою професорський склад Ланкастерського Університету щорічно викладає професійно-орієнтовані дисципліни для студентів старших курсів факультету. Згідно з Ланкастерською програмою дисципліни викладаються з двох спеціалізацій: міжнародні відносини та дипломатія міжнародних відносин, міжнародне право.

До викладання дисциплін з кожної спеціалізації залучені кращі вчені України, дипломати, представники Національної Академії Наук.

Інститут готує бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей:
- міжнародні відносини;
- англійська, німецька, французька мови та зарубіжна література;
- фінанси;
- маркетинг;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Термін навчання - 4...5 років.

Друга вища освіта зі спеціальностей:
- англійська, німецька мови та література;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Термін навчання - 2...2,5 років.

Студенти мають можливість в процесі навчання користуватися читальним залом та бібліотекою, електронними підручниками та інформацією бібліотек Росії, США, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших країн, використовуючи міжнародну мережу Інтернет.

Всі факультети готують спеціалістів зі знанням двох іноземних мов.

Студенти беруть участь у роботі: Англійського, Німецького, Французького та Іспанського клубів, "Бізнесклубу", "Євроклубу" та клубу "Інтелект".

Основними напрямками діяльності студентського бюро працевлаштування є:
- працевлаштування старшокурсників та випускників Інституту;
- організація виробничої практики і стажування студентів в Україні та за кордоном;
- соціальна та психологічна робота серед студентів та випускників Інституту;
- профорієнтаційна робота у школах.

Наші студенти та випускники працюють:
- в дипломатичній, консульській та інших сферах міжнародної орієнтації;
- зовнішньоторговельних, валютно-фінансових, інвестиційних компаніях та фондах;
- викладачами в навчальних закладах, перекладачами;
- у фінансових групах, банках та установах міжнародної орієнтації.

На базі лінгвістичного центру Інститут організовує курси з вивчення іноземних мов:

Ділова англійська та німецька мови для:
- бізнесу та комерції;
- зовнішньої торгівлі;
- виробничого інвестування;
- фондового ринку.

Курси з вивчення та удосконалення знань з іноземних мов:
- англійської,
- німецької,
- французької,
- іспанської,
- італійської.
Код компании: 7740

Компанія розміщена в розділах:

  • Київ - Навчальні заклади

  • Русская версия каталога:

    Киевский гуманитарный институт

  • Киев - Учебные заведения