Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, м. Київ, 03179, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київський міжнародний університет

Адреса:вул. Львівська, 49, м. Київ, 03179, Україна
Телефон:+38(044) 424-10-53, 424-64-88, 424-86-18, 450-06-31, 450
Факс:
Вебсайт:http://www.milp.kiev.ua http://www.kymu.edu.ua


Ректор - Хачатурян Хачатур Володимирович, професор

Київський міжнародний університет - вищий навчальний заклад , який було започатковано в 1994 році.

В КиМУ діють факультети: лінгвістики, журналістики, міжнародних відносин, юридичний та соціально-психологічний.

Факультет лінгвістики - викладач, перекладач, перекладач - референт із знанням трьох іноземних мов (романські, германські, східні мови та літератури).

Факультет журналістики: радіо-, теле-, фото-, газетна журналістика, міжнародна журналістика, медіадизайн.

Факультет міжнародних відносин:
відділення міжнародного права: юрист-міжнародник - спеціаліст в галузі міжнародного публічного, приватного, митного права, порівняльного правознавства;
відділення міжнародних економічних відносин: економіст-міжнародник - спеціаліст в галузі аудиту, банківської справи, управління банками, міжнародних валютно-кредитних відносин, зовнішньо-економічної діяльності, менеджменту і маркетингу;
відділення міжнародних відносин: історик - міжнародник, політолог міжнародних відносин, дипломатичний представник, працівник дипломатичної і консульської служби, референт - перекладач;
країнознавство: фахівець в галузі країнознавства, міжнародного туризму, аташе з питань культури, референт - перекладач.

Юридичний факультет: фахівець-правознавець в галузі державно-правової, господарчо-правової, слідчо-криміналістичної, судово-прокурорської діяльності, адвокатура.

Соціально-психологічний факультет:
соціологія: соціальна робота - менеджер соціальної сфери, фахівець з питань соціально-психологічної адаптації;
психологія: практична психологія - психолог з вивченням психоаналізу, психологічне забезпечення професійної діяльності.
Іноземні мови - провідна дисципліна на всіх факультетах КиМУ. В КиМУ їх вивчається 23. Обов'язковою до вивчення на всіх факультетах є англіська мова. На факультеті міжнародних відносин, журналістики та лінгвістики вивчається 2-3 іноземні мови, а на юридичному та соціально-психологічному факультетах, на відміну від інших навчальних закладів, англійська мова вивчається не два роки, а п'ять.

В університеті діють денна, заочна форми навчання.
Термін навчання: 5 років - спеціаліст; 6 років - магістр.
Код компании: 7738