Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, вул. Верховинна, 14, м. Київ, 03115, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут муніципального менеджменту та бізнесу

Адреса:вул. Верховинна, 14, м. Київ, 03115, Україна
Телефон:+38(044) 424-74-42, 424-99-14, 723-90-86
Факс:
Вебсайт:http://www.immb.edu.ua


Ректор - Тимчук Микола Федорович, доктор економічних наук, професор

ІНСТИТУТ МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ (ІММБ), заснований у 1992 році - є вищим навчальним закладом нового типу, ліцензованим та акредитованим Міністерством освіти і науки України за III рівнем акредитації.

Інститут здійснює підготовку бакалаврів та спеціалістів на очній і заочній формах навчання за спеціальностями:
- міжнародна економіка,
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
- економіка підприємства,
- маркетинг,
- фінанси,
- менеджмент організацій зі спеціалізаціями: менеджмент у виробничій сфері, адміністративний менеджмент, менеджмент природоохоронної діяльності, паблік рілейшнз.

Термін навчання на базі повної середньої освіти: на очній формі навчання - 4 роки (бакалавр), 5, 5 років (спеціаліст). На базі вищої освіти: заочна форма навчання - 1,5 - 2 роки (спеціаліст).

Діє коледж за вказаними спеціальностями з продовженням навчання в інституті. Набір до коледжу здійснюється після закінчення 9-го класу середньої школи.

Функціонують очні та заочні курси прискореної підготовки для вступу в інститут.

Відкрита аспірантура за спеціальностями: організація управління, планування і регулювання економіки; економіко - математичне моделювання.

Інститут має навчально-підготовчі центри у Дніпропетровську, Житомирі, Рівному, Кам'янець-Подільському, Чернігові.

Науково-викладацьким складом інституту, переважна більшість (біля 90 %) якого має наукові ступені та звання, здійснюється складання регіональних програм розвитку міст та районів, бізнес-планів, надаються інформаційно-аналітичні послуги. Інститут має розгалужені зарубіжні зв'язки. Здійснює підготовку та видання науково-методичної та навчальної літератури. В інституті навчається біля 1500 студентів. Навчання та науково-практичну роботу проводять більше 100 викладачів з застосуванням найновітніших вітчизняних і зарубіжних навчально-методичних і інформаційно-комп'ютерних технологій. Інститут забезпечений сучасною матеріально-технічною базою.

Навчання в інституті платне.
Код компании: 7737