Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України

Адреса:вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон:+38(044) 278-51-55, 278-80-24, 278-81-27
Факс:+38(044) 2785474
Вебсайт:http://www.nbuv.gov.ua


Директор - Шемшученко Юрій Сергійович

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України є провідною науково-дослідною установою юридичного профілю в Україні.

Інституту складається з 9 наукових відділів:
1) відділ теорії держави і права (в.о.зав. відділом д.ю.н. О. В. Зайчук.);
2) відділ історико-правових досліджень (зав.відділом к.ю.н. І. Б. Усенко );
3) відділ конституційного права та місцевого самоврядування (зав. відділом член-кореспондент В. Ф. Погорілко);
4) відділ проблем цивільного, трудового і підприємницького права (зав. відділом д.ю.н., професор Я. М. Шевченко);
5) відділ проблем державного управління та адміністративного права (зав. відділом д.ю.н., професор В. Б. Авер’янов);
6) відділ проблем аграрного, земельного та екологічного права (зав. відділом академік НАН України Ю. С. Шемшученко);
7) відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (зав. відділом д.ю.н. О. М. Костенко);
8) відділ міжнародного права та порівняльного правознавства (зав. відділом д.ю.н., професор В. Н. Денисов);
9) відділ правових проблем політології (в.о. зав.відділом д.політ.н. І. О. Кресіна).

Є ще Центр енциклопедичних юридичних видань (зав.центром д.політ.н. В. П. Горбатенко) та шість госпрозрахункових наукових центрів:
- Міжнародний центр космічного права (завідуючий академік. НАН України Ю. С. Шемшученко);
- Центр банківського права (завідуючий к.ю.н. В. П. Нагребельний);
- Центр енергетичного та ядерного права (завідуючий член-кореспондент НАН України В. І. Семчик);
- Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності (завідуючий к.ю.н. Ю. Л. Бошицький);
- Центр місцевого самоврядування (завідуючий член-кореспондент НАН України В. Ф. Погорілко);
- Центр теоретичних проблем законотворчості і порівняльного правознавства (завідуючий к.ю.н. О. І. Ющик).

Інститут здійснює фундаментальні дослідження актуальних проблем теорії і практики в галузі права та державотворення, виконує законопроектні роботи, надає експертну науково-консультативну допомогу Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету Міністрів України в їх нормотворчій діяльності. Крім того, відділи та центри інституту координують фундаментальні правові дослідження в Україні, готують наукові кадри, проводять наукові та науково-практичні конференції тощо.

Пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень інституту є:
- проблеми державотворення в Україні: теорія, історія, практика;
- теоретичні і прикладні проблеми розвитку правової системи України;
- теоретичні проблеми реалізації Конституції України;
- Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку: теорія і практика;
- підготовка до видання «Юридичної енциклопедії» в 6-ти томах.
Код компании: 7731