Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні", вул. Тургенєвська, 8/14, кім. 1-4, м. Київ, 01054, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні"

Адреса:вул. Тургенєвська, 8/14, кім. 1-4, м. Київ, 01054, Україна
Телефон:+38(044) 236-81-84, 274-19-16, 274-19-49, 486-06-66
Факс:+38(044) 4860666
Вебсайт:http://www.wiuu.kiev.ua


Ректор - доктор Романовський Олександр Олексійович

Лідер у Міжнародній Освіті Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні" - засновано Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова (Україна, м. Київ) і Вісконсінським Міжнародним Університетом (США, штат Вісконсін, м. Вауватоса).
- має ліцензію Міністерства освіти України Серія ВПІ-ІІ, № 116233 на провадження освітньої діяльності за державними вимогами та статутом інституту;
- учбовий процес здійснюється за українськими та американськими університетськими програмами викладачами провідних університетів України, США та Європи;
- мови навчання – українська та англійська.
- друга іноземна мова – німецька.
- стажування в США та Європі.
- новітня навчальна та наукова література, в тому числі із США, Англії, Німеччини – в бібліотеці інституту.
- навчання в інституті платне.
- курси англійської мови.
- абітурієнт-клас для старшокласників.
- ліцейні класи.
- послуги та навчальні курси з Internet.

В університеті вивчається 60 дисциплін, в тому числі:
- Закони бізнесу;
- Закони (право) міжнародного бізнесу;
- Політика бізнесу;
- Міжнародний бізнес;
- Глобальні фактори бізнесу;
- Міжнародні фінанси;
- Етика бізнесу;
- Менеджмент;
- Маркетинг;
- Бухгалтерський облік;
- Макроекономіка;
- Мікроекономіка;
- Фінанси;
- Міжнародний маркетинг;
- Фінансовий облік;
- Міжнародна економіка;
- Міжнародний менеджмент;
- Облік в управлінні;
- Економіка України;
- Новітні комп’ютерні технології;
- Англійська мова;
- Німецька мова.

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ
- міжнародний бізнес.
- міжнародні відносини та право.
- сучасні економічні теорії.
- моральні та етичні цінності відповідають вимогам "світу, що швидко змінюється".

НАШ ВИПУСКНИК МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ У ГАЛУЗІ:
- менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;
- організації та планування експортно-імпортної діяльності;
- валютно-фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
- правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
- міжнародного маркетингу;
- бухгалтерського обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності;
- митного регулювання;
- страхування.
- референтом-перекладачем.

Підготовка студентів здійснюється на денній та заочній формі навчання на факультеті менеджменту за спеціальностями:
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (за українською програмою);
- Business Administration (за американською програмою).

Після закінчення інституту випускники одержують два дипломи: українського та американського зразків.
Бакалавр, Bachelor of Arts – 4 роки. Спеціаліст – 1 рік.
Магістратура в Україні, США та Західній Європі.
Прийом в інститут – за результатами тесту з англійської мови: Michigan або TOEFL.
Можливе навчання за програмами, що передбачають одержання другої вищої освіти, сертифікату з курсу бізнесу.

Іногороднім надається гуртожиток.
Інститут сприяє працевлаштуванню.

Успіх нашого інституту – це підготовка висококваліфікованих фахівців та безперервна форма освіти:
ГІМНАЗІЯ АБО ЛІЦЕЙ – ІНСТИТУТ.
Код компании: 7724