Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет", бульв. Академіка Вернадського, 16 в, м. Київ, 03115, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Адреса:бульв. Академіка Вернадського, 16 в, м. Київ, 03115, Україна
Телефон:+38(044) 423-80-73, 450-64-90, 450-99-31, 537-35-00
Факс:+38(044) 4523568
Вебсайт:http://www.eufimb.edu.ua


Ректор -Тимошенко Іван Іванович, професор, голова Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності

Європейський університет – один з перших недержавних вищих навчальних закладів України

Заснований у 1991 році, університет задовольняє існуючу потребу в кадрах, кваліфікація яких відповідає світовим стандартам

Вуз ліцензовано та акредитовано Міністерством освіти України за IV, найвищим рівнем акредитації

Навчальний процес здійснюється за програмами і планами, розробленими провідними вченими українських навчальних закладів та Академії Наук України з урахуванням подібних програм вищих навчальних закладів Фінляндії, Німеччини, США та Канади

Форми навчання: очна, заочна та дистанційна із застосуванням кейс-технологій, електронної бібліотеки, комп’ютерних мереж.
Створено чотирнадцять спеціалізованих кафедр, на яких працює понад 100 докторів та кандидатів наук.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Спеціальності:
- Фінанси
- Банківська справа
- Облік і аудит
- Економіка підприємства та правове забезпечення підприємницької діяльності
- Маркетинг
- Менеджмент організацій Спеціалізації:
- Менеджмент підприємства
- Політичний менеджмент
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Спеціальності:
- Інформаційні управляючі системи і технології;
- Інтелектуальні системи прийняття рішень

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Спеціальність:
- Менеджмент організацій
Спеціалізація:
- Менеджмент безпеки та правове забезпечення підприємницької діяльності

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Спеціалізований підрозділ університету, діяльність якого спрямована на практичну підготовку та психологічну адаптацію студентів I – V курсів всіх спеціальностей до роботи в умовах реального ринку, передбачає:
- наскрізну практичну підготовку студентів I – V курсів на базі університетської навчально-тренувальної фірми;
- комплексні бізнес-тренінги за програмою "TRANSFORM" (Німеччина);
- практику, стажування, працевлаштування студентів;
- психологічні тренінг-семінари з професійної адаптації для випускників університету.

Термін навчання:
- денна форма - 5 років;
- заочна та дистанційна форми – 5,5 років;
- перепідготовка (на базі вищої освіти) – 1,5 – 2 роки
в залежності від спеціальності.

По закінченні університету випускники отримують диплом державного зразка (кваліфікація – бакалавр, спеціаліст, магістр), дійсний у всіх країнах світу згідно з конвенцією ЮНЕСКО.

Університет має очну та заочну аспірантуру за базовими спеціальностями.

Університет має сучасні навчальні приміщення, повне матеріально-технічне забезпечення навчально-методичної та науково-дослідної діяльності, найновітніше інформаційно-технологічне обладнання. До послуг студентів бібліотека з багатим фондом наукової та методичної літератури, вихід в INTERNET.

Є власна видавнича та поліграфічна база, культурно-освітній та оздоровчий центри.

Особлива увага надається міжнародному співробітництву.
Невід’ємною частиною університету є Міжнародний освітньо-підготовчий центр, який готує іноземних студентів до вступу у вищі навчальні заклади України; програмою передбачено курс української (російської) мови для підприємців та науковців.

Вступний пакет документів для іноземних студентів:
- Вступна заява
- Атестат про середню освіту з додатком
- Довідка про обстеження на СНІД
- Медична довідка
- Копія свідоцтва про народження
- 8 фотографій (3x4 см)
- Оригінал запрошення з університету
- Зворотний квиток

Інформацію про медичне страхування можна знайти на сайті www.study.org.ua

Після закінчення підготовчого відділення та успішної здачі випускних іспитів студенти отримують сертифікати Міністерства освіти, що дають їм право вступу до будь-якого вузу України.
Іноземні громадяни при вступі підписують контракт з університетом згідно з розцінками, затвердженими Урядом України.
Навчання на підготовчому відділенні та в аспірантурі розпочинається 1 жовтня.

Студентам надається гуртожиток.
Код компании: 7720