Академія праці і соціальних відносин, Велика Окружна дорога, 3, м. Київ, 03680, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Академія праці і соціальних відносин

Адреса:Велика Окружна дорога, 3, м. Київ, 03680, Україна
Телефон:+38(044) 522-49-40
Факс:
Вебсайт:http://www.socosvita.kiev.ua


Ректор - Головко Микола Леонтійович

Основні освітні послуги, які надає академія:
1. Підготовка за кваліфікаційними рівнями бакалавр (4 роки) та спеціаліст (5 років) через денну, заочну (дистанційну) та екстернатну форми навчання на факультетах:
Економічному - за спеціальностями:
- фінанси, спеціалізація - Фінансовий менеджмент;
- маркетинг, спеціалізації - Комерційна та зовнішньоекономічна діяльність; електронна комерція;
- банківська справа, спеціалізація - Фінансовий менеджмент;
- економіка підприємства
- менеджмент організацій
Юридичному за спеціальністю:
- правознавство - спеціалізації:
- Державне право. Фінансове право;
- Господарське право. Трудове право;
- Суд. Прокуратура. Адвокатура.
Соціального управління за спеціальністю:
- соціальна робота (менеджер соціально-трудової сфери), спеціалізація - Соціальне управління.

2. Перепідготовка (друга вища освіта) здійснюється через заочну (дистанційну) та екстернатурну форми навчання (1,5 - 2 роки) на двох факультетах: економічному та соціального управління за зазначенним у п.1 спеціальностями та спеціалізаціями.

3. Продовження навчання в Академії для підвищення кваліфікаційного рівня для осіб, які закінчили технікуми, училища, коледжі, інститути, академії тощо - через денну, заочну (дистанційну) та екстернатурну форми навчання.

Абітурієнти складають вступні екзамени на денну форму навчання:
- Економічний факультет: українська мова (диктант), математика або економічна та соціальна географія (усно) на вибір абітурієнта - профілюючий;
- Юридичний факультет: українська мова (диктант), правознавство (основи держави і права) (усно) - профілюючий;
- Факультет соціального управління: українська мова (диктант), історія (усно) - профілюючий.
Код компании: 7719