Одеська національна морська академія, вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Одеська національна морська академія

Адреса:вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029, Україна
Телефон:+38(048) 731-10-63, 777-57-74
Факс:+38(048) 7332334
Вебсайт:http://www.ma.odessa.ua


Ректор - Міюсов Михайло Валентинович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії і Академії наук суднобудування України

Одеська національна морська академія - визнаний в світі провідний морський навчальний заклад України IV рівня акредитацції, який з 1944 року готує висококваліфікованих фахівців плавскладу морського, річкового і рибопромислового флоту України та зарубіжних країн (капітанів, старших механіків, керівників служб судноплавних компаній.

Факультети і спеціальності:
Факультет морського судноводіння
- судноводіння;
Факультет судноводіння і експлуатації спеціалізованих суден
- судноводіння;
Судномеханічний факультет
- експлуатація суднових енергетичних установок;
Електромеханічний факультет
- електричні системи і комплекси транспортних засобів;
Факультет автоматики
- автоматизоване управління технологічними процесами;
Гуманітарний факультет
- правознавство з напрямку підготовки "Право";
Факультет радіоелектроніки
- радіоелектронні пристрої, системи і комплекси;
Одеський заочний факультет
- судноводіння;
- експлуатація суднових енергетичних установок;
- автоматизоване управління технологічними процесами;
- радіоелектронні пристрої, системи і комплекси;
- правознавство;
Ізмаїльський заочний факультет
- судноводіння;
- експлуатація суднових енергетичних установок
Азовський морський інститут ОДМА (м. Маріуполь)
- судноводіння;
- експлуатація суднових енергетичних установок;
- електричні системи і комплекси транспортних засобів
Центр підготовки та атестації плавскладу
- підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та атестація осіб командного і рядового плавскладу всіх спеціальностей
Код компании: 7691