Одеська національна юридична академія, вул. Піонерська, 2, м. Одеса, 65009, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Одеська національна юридична академія

Адреса:вул. Піонерська, 2, м. Одеса, 65009, Україна
Телефон:+38(0482) 63-03-20, 63-34-04, 68-48-50
Факс:+38(0482) 639764
Вебсайт:http://www.ogua.tenet.odessa.ua


Президент - Ківалов Сергій Васильович, доктор юридичних наук, професор

Одеська національна юридична академія - провідний вищий учбовий заклад - центр юридичної освіти, науки, культури півдня України.

Академія має у своєму складі:
2 інститути:
- Європейського права;
- Адвокатури та муніципального управління;
5 факультетів:
- державного управління та міжнародно - правових відносин;
- цивільного права та підприємництва;
- судово - прокурорський;
- юридичної журналістики;
- заочної та післядипломної освіти;
Юридичне училище;
Магістратуру державного управління;
Аспірантуру і докторнатуру;
А також: учбові центри та факультети в інших містах: Миколаєві, Кривому Розі, Черкасах, Чернівцях, Симферополі, Пловдиві (Болгарія).

Навчання здійснюють 22 кафедри, де працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких понад 100 докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів.
В академії функціонує кафедра військової підготовки.

ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН готує спеціалістів зі спеціальності "правознавство" (спеціалізації: "державна і муніципальна служба", "морське та міжнародне право", "організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності", "морське і митне право"), які займуть посади працівників центральної і місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державного контролю, митних органів, дипломатичних представництв і консульських установ, апарату державних органів і об'єднань громадян; юридичних служб виконкомів місцевих рад, служби зайнятості та працевлаштування населення, спеціальних інспекцій, консультативних служб управління, служб з правового забезпечення підприємницької діяльності і зовнішньоекономічних зв'язків (менеджери); служб загального нагляду органів прокуратури, адміністративних служб правоохоронних органів і т. ін.

ФАКУЛЬТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА готує спеціалістів та магістрів зі спеціальності "правознавство" за спеціалізаціями: "цивільне право", "правове забезпечення підприємницької діяльності", "правове забезпечення праці, зайнятості і соціального захисту населення" для роботи у судових органах, нотаріаті, адвокатурі, підприємницькій сфері, органах соціального захисту.

СУДОВО-ПРОКУРОРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ готує спеціалістів для судових і правоохоронних органів: суддів, працівників прокуратури і міліції (слідчих, оперативних працівників, експертів-криміналістів), працівників служби безпеки, військових юристів. Має спеціалізації: "прокурорська", "слідча" та "кримінальна юстиція".
У період навчання студенти проходять учбову і виробничу практику у правоохоронних органах.

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
Факультет готує фахівців для прес-служб органів центральної і місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, судових, правоохоронних і митних органів. Випускники факультету будуть також мати змогу на працевлаштування у провідних газетах та журналах, радіо та телебаченні.
Велика увага приділяється оволодінню майбутніми спеціалістами українською мовою та літературою, іноземною мовою та комп'ютерними технологіями. Теоретичні курси доповнюються відповідними спецкурсами, викладання яких здійснюють як вітчизняні, так і провідні іноземні спеціалісти.

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Строк навчання на заочній та вечірній формах складає 6 років. Придбання другої вищої освіти за спеціальністю "правознавство" здійснюється на основі співбесіди. Форма навчання - заочна, строк - 4 роки.
Вивчення широкого спектра соціально-гуманітарних дисциплін, навчання за сучасними технологіями і методиками, великий обсяг комп'ютерної і мовної підготовки забезпечують конкурентоспроможність випускників на ринку праці.
Сфера працевлаштування - управлінські структури, підрозділи правоохоронних органів, викладання основ правознавства в середніх і вищих учбових закладах.

ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ І МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ готує спеціалістів зі спеціальності "правознавство" за спеціалізаціями "муніципальне управління" та "адвокатська діяльність".
Студенти інституту здобувають знання, навички і уміння правового, економічного, організаційного, соціально-політичного і гуманітарного аспектів, що необхідно для ефективного функціонування структур місцевого самоврядування в Україні, їхньої інтеграції з європейськими системами місцевого самоврядування, а також для роботи в адвокатських конторах і юридичних консультаціях.

ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА готує спеціалістів-правознавців за спеціалізацією "порівняльне право" (компаративістика) для роботи в структурах, які взаємодіють з іноземними партнерами у різних представництвах Європейських співдружностей, в адвокатських та нотаріальних конторах, працюючих з іноземними клієнтами, в спеціалізованих об'єднаннях по експертизі з питань європейського права, права європейських країн на посадах: юрисконсульта, юриста з захисту прав споживачів, юридичного радника, консультанта, адвоката, нотаріуса, експерта з питань європейського права, радника державної адміністрації з питань європейського права, викладача, референта зі складання контрактів з зарубіжними партнерами.

На перший курс ОНЮА приймаютсья громадяни України, які мають повну загальну середню освіту. Підготовка іноземних громадян здійснюється згідно з Законом України від 4 лютого 1994 р. "Про правовий статус іноземців" і з постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні".
Громадяни України мають право навчатися в ОНЮА незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Форма навчання: денна, заочна, вечірня.
Строк навчання в академії: на денній формі:
бакалавр - 4 роки,
спеціаліст - 5 років,
магістр - 6 років;
на заочній, вечірній - 6 років.

ЮРИДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ готує спеціалістів для роботи в органах соціального захисту населення, державних і недержавних пенсійних фондах, у громадських об'єднаннях соціального захисту населення, а також на посадах: інспекторів відділів кадрів, органів реєстрації актів громадянського стану, референтів, соціальних менеджерів, юристів-претензіоністів, помічників голови суду, судових виконавців, дільничих уповноважених, інспекторів карного розшуку, дізнання, помічників слідчого міліції, інспектора паспортної та реєстраційно-міграційної роботи та ін.
В юридичне училище приймаються громадяни України з базовою загальною середньою освітою. Форма навчання - денна, строк - 3 роки.

У складі академії - сучасна бібліотека, яка має унікальну літературу фахового профілю. Її фонди зберігають історичні джерела з правознавства і зараз інтенсивно поповнюються новітніми українськими і зарубіжними виданнями; відбувається книгообмін з 32 бібліотеками країн СНД і 14 бібліотеками зарубіжних країн.

Центр культури і відпочинку має добре обладнану базу. Серед творчих колективів - театр "Тоur de Fоrsе" - лауреат фестивалю "Інтер-театр-98", який одержав нагороди "За європейський стандарт" і "За неординарність сценічного рішення". Учасники танцювальних ансамблів "Фолькмодерн", "Арт-данс" - дипломанти міжнародних фестивалів (Болгарія, Румунія, Угорщина, Туреччина, Іспанія, Норвегія), команда КВК "Де-юре" - лауреат фестивалю "Інтерліга-2000" (м. Донецьк).
Код компании: 7690