Одеська державна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Одеська державна академія харчових технологій

Адреса:вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна
Телефон:+38(0482) 29-11-40
Факс:+38(0482) 253284
Вебсайт:http://www.osaft.odessa.ua


Ректор - Єгоров Богдан Вікторович

Факультети Одеської державної академії харчових технологій :
- Факультет технології зерна та зернових продуктів
- Факультет технології консервування та виноробства
- Факультет технології м'ясних та молочних продуктів
- Факультет технології хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництва
- Механічний факультет
- Факультет автоматизації технологічних процесів
- Інженерно-економічний факультет

Викладацький склад академії налічує більш ніж 450 чоловік, з них понад 260 мають вчену ступінь кандидата, 45 викладачів - доктори наук, 19 чоловік вибрані академіками та член-кореспондентами різних академій.
За рівнем кваліфікації кадрів академія займає одне з перших місць в південному регіоні України.

Система підготовки інженерних кадрів направлена на виховання активних, творчо та по сучасному думаючих спеціалістів з широкою ерудицією та високою культурою, які вміють аналізувати стан і тенденції розвитку виробництва, приймати оптимальні рішення, втілювати їх у життя.

Реалізовуючи програму створення національної вищої школи, колектив академії наполегливо працює над:
- підвищенням ефективності учбово-виховного процесу, орієнтуючись на індивідуалізацію навчання,
- підсиленням фундаментальної та гуманітарної підготовки,
- розширенням та удосконаленням самостійної роботи студентів,
- впровадженням в учбовий процес сучасних інформаційних технологій,
- інтеграцією навчання та виробництва.

Особлива увага приділяється удосконаленню економічної підготовки випускників та її орієнтації на ринкові відносини. Кафедри економіки промисловості, організацій підприємств, фінансів та аудиту пропонують студентам широкий набір курсів, в тому числі макро- та мікроекономіку, бухгалтерський облік, господарське право, виробничий менеджмент, маркетинг, основи підприємництва та цінової політики, оплату та стимулювання праці в умовах ринку, зовнішньоекономічну діяльність тощо.

Академія має раізноманітні технічні засоби навчання та великий парк обчислювальної техніки, основу якої складають сучасні персональні комп'ютери.

Студентський колектив академії має всі умови для успішного навчання, відпочинку, занять спортом. Всі бажаючі іногородні студенти, поселяються в упоряджені гуртожитки.

Спортивний комплекс з ігровими залами, плавальним басейном надає можливість для занять в спортивних секціях у вільний від навчання час. Спортивні команди академії неодноразово були призерами як міських, так і всеукраїнських змагань.

В академії функціонує студентський санаторій-профілакторій, в якому студенти можуть без відриву від навчання лікуватися з харчуванням та проживанням. Під час канікул на березі Чорного моря в селі Чорноморка знаходиться студентський спортивно-оздоровчий табір "Дружба" на 400 місць, де всі бажаючі студенти і співробітники можуть провести свої канікули та відпустку.

Студентський клуб академії є центром культурного дозвілля студентів. Тут працюють гуртки художньої самодіяльності, хор, танцювальний, вокально-інструментальний колектив тощо. В актовому залі на 800 місць проводяться тематичні вечори відпочинку, з яких особливою популярністю користується "Візитка першокурсника", "Моя професія і жартома і всерйоз", "Міс академії".

В академії відкрито на громадських засадах інститут культури та мистецтва, де студенти, будучи слухачами та активними участниками творчих семінарів, підвищують свій культурний та інтелектуальний рівень.

Науково-дослідна робота в академії здійснюється в Проблемній лабораторії та кафедральних групах.

За майже столітню історію існування академії склалися і функціонують наступні наукові школи:
1. Фізико-хімічні та біотехнологічні основи отримання біологічно активних речовин і домішок як компонентів функціональних продуктів харчування.
2. Раціональна первинна переробка рослинної харчової сировини.
3. Екологічно чисті ресурсо- та енергозберігаючі харчові технології.
4. Інтелектуальні системи управління технологічними процесами харчової промисловості.
5. Технології та обладнання для хлібопекарської галузі.
6. Теорія та технології процесу сушіння харчових продуктів.
7. Ресурсозберігаючіе технологічні процеси переробки зерна.
8. Наукові основи та енергозберігаючі технології виробництва комбікормів.
9. Холодильна техніка і термодинамічні властивості індивідуальних речовин і сумішей.

Кадри вищої кваліфікації готуються через докторантуру та аспірантуру з числа найбільш обдарованих співробітників та випускників академії.

Діють 2 спецради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по 7 науковим спеціальностям. Добре развинута видавнича діяльність, щорічно видаються збірники наукових праць академії, які входять до переліку ВАК.

Надаються великі можливості студентам для розвитку науково-технічної творчості: гуртки, семінари, лабораторні наукові дослідження, студентські наукові конференції, конкурси студентських наукових робіт.

Академія має науковий і практичний запас і продовжує розвивати наукові розробки по пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки.
Код компании: 7687