Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69000, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Запорізький національний університет

Адреса:вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69000, Україна
Телефон:+38(0612) 13-31-29, 13-49-43, 64-21-59, 64-45-46
Факс:
Вебсайт:http://www.zsu.edu.ua


Ректор - Тимченко Сергій Михайлович, доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор, академік Академії історичних наук.

Запорізький національний університет бере початок своєї історії з відкриття в 1909 році, тоді ще в Олександрівську, чоловічої класичної гімназії, яка в 1912 році була реорганізована у вчительську семінарію, в 1920 - в педагогічну школу, яка у свою чергу в 1921 році була реорганізована в трирічні педагогічні курси. В 1925 році курси були перетворені в педагогічний технікум, а у вересні 1930 року на його базі відкрився інститут народної освіти, в структуру якого входили два сектори: соціального виховання і професійної освіти. У травні 1931 року навчальний заклад одержав назву педагогічного інституту професійної освіти, який готував педагогів для робочих факультетів і технікумів. 3 серпня 1933 року його перетворили в Запорізький державний педагогічний інститут з чотирма факультетами: природознавства (з біологічним і хімічним відділеннями), мови і літератури, фізико-математичним і історичним (з економічним відділенням).

Впродовж свого існування педагогічний інститут підготував більше 32 тисяч висококваліфікованих вчителів різних спеціальностей.

29 грудня 1984 року Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Міністерство народної освіти УРСР видали спільний Наказ про відкриття Запорізького державного університету.

Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Запорізького державного університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, 24 грудня 2004 року ЗДУ було надано статус національного.

Сьогодні Запорізький національний університет - вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, центр освіти, науки та культури Придніпровського реґіону, один із найвідоміших класичних університетів України, до структури якого входять 16 факультетів, 66 кафедр, Нікопольський інститут, Науково-дослідний інститут українського козацтва, 2 навчально-консультаційні центри в містах Кривий Ріг і Мелітополь.

У 1995 році створений і працює багатогалузевий навчально-науковий комплекс "Запорізький університет", який об'єднує 2 коледжі, технікум та 15 шкіл міста й області. Крім того, університет має договори про співробітництво з 82 середніми навчальними закладами міста та області.

Запорізький національний університет здійснює прийом абітурієнтів на денну та заочну форми навчання за держзамовленням та на контрактній основі на такі факультети і спеціальності:
- математичний (математика; прикладна математика, інформатика);
- фізичний (фізика; фізика твердого тіла; прикладна фізика);
- економічний (фінанси; облік і аудит; економічна кібернетика);
- філологічний (українська мова та література; російська мова та література);
- журналістики (журналістика; видавнича справа й редагування);
- історичний (історія; архівознавство);
- юридичний (правознавство);
- біологічний (біологія; біологія зі спеціалізацією "Мисливствознавство"; екологія та охорона навколишнього середовища; хімія);
- іноземної філології (англійська мова та література; німецька мова та література; французька мова та література; іспанська мова та література; переклад (англійська, німецька, французька мови);
- фізичного виховання (фізичне виховання; фізична реабілітація; олімпійський та професійний спорт);
- соціальної педагогіки та психології (соціальна педагогіка; психологія; театральне мистецтво; педагогіка вищої школи);
- менеджменту (менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; логістика);
- соціології та управління (соціальна робота; соціологія; політологія);
- Кримський факультет фізичної культури, спорту та туризму в м. Сімферополь (фізичне виховання; фізична реабілітація; фінанси; журналістика; психологія).

Роботу з абітурієнтами та з особами, які бажають отримати другу освіту, ведуть факультети довузівської підготовки (підготовче відділення та підготовчі курси) і післядипломної освіти.

Професорсько-викладацький склад нараховує понад 500 викладачів, із них 75 - доктори наук, 289 - кандидати наук. В університеті постійно діють аспірантура і докторантура, екстернат. Навчання в аспірантурі здійснюється за 40 спеціальностями, в докторантурі - за 12, працюють 5 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізико-математичних, історичних, філософських і філологічних наук.

В університеті успішно розвиваються наукові школи в галузі механіки деформівного твердого тіла, фізики твердого тіла, філології, історії української мови, новітньої історії України, екології, фізіології рослин, фізіології людини і тварин, соціальної педагогіки, кореляційної педагогіки, історії, теорії і методики навчання фізики, біотехнології, імунології, біоорганічної хімії.

Науковці університету - автори численних монографій, підручників, навчальних посібників. Колективом ЗНУ видаються фахові збірники наукових статей "Вісник Запорізького національного університету", "Записки науково-дослідної лабораторії Південної України ЗНУ: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст.", "Наукові праці історичного факультету ЗНУ", "Культурологічний вісник", "Питання біоіндикації та екології", "Ренесансні студії" і "Нова філологія", а також журнал "Старожитності степового Причорномор'я і Криму".

Наукова бібліотека Запорізького національного університету є провідною науково-інформаційною структурою університету. ЇЇ загальна площа становить 2157,3 м2.

Загальний фонд бібліотеки налічує 817425 примірників, з яких 702935 примірників відносяться до основного, обмінно-резервного книжкового фонду, фонду книгосховища рідкої книги та 109178 примірників - з 908 періодичних видань.

Бібліотека є інформаційним центром вузу. Одним із основних завдань бібліотеки є впровадження сучасних інформаційних технологій, реальний доступ до світових та вітчизняних інформаційних ресурсів, зокрема, через INTERNET, а також впровадження автоматизованої бібліотечної системи УФДБІБЛІОТЕКА.

З 2000 року в навчальній бібліотеці ведеться електронний каталог, у якому зроблено 223406 записів; експлуатується 38 створених та 51 придбаних баз даних.

Студенти та викладачі активно використовують інформаційні ресурси мультимедійного залу та залу електронного каталогу.

Для задоволення потреб ЗНУ у видавництві наукової, навчальної, методичної літератури та іншої друкарської продукції створено лабораторію видавничих технологій і комп'ютерної графіки.

В університеті створено 9 нових структурних підрозділів: центр інтенсивного вивчення іноземних мов, лабораторія ренесансних студій, французький лінгвістичний центр, інформаційно-консультаційний ресурсний центр для працівників соціальної сфери, центр дистанційного навчання українських студентів у Руанському університеті, навчальна лабораторія лікувальної педагогіки (амбулаторія), філіал Гете-Інституту (Центр з вивчення німецької мови), центр співробітництва Запоріжжя-Магдебург, спеціальна навчально-наукова лабораторія MBA & IT (Master in Business Administration and Informational Technologies).

В університеті працює FM-радіостанція "Юніверс", видаються газети "Наш город" і "Запорізький університет".
Радіостанція "Юніверс" є навчальною базою для підготовки професійних працівників електронних засобів масової інформації, яких готує факультет журналістики.
Газета "Наш город" завоювала популярність як газета обласного значення. Одним із засновників газети став Запорізький національний університет.
Газета "Запорізький університет" - інформаційний орган колективу університету - була заснована понад тридцять років тому, колектив співробітників редакції складається з кваліфікованих журналістів та студентів факультету журналістики.

Слава університету примножується студентами та вихованцями факультету фізичного виховання - переможцями та призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи та України, Всеукраїнських універсіад серед вищих навчальних закладів; заслуженими майстрами спорту, майстрами спорту міжнародного класу та майстрами спорту України.

Матеріально-технічна база університету - це 7 навчальних корпусів, спортивний комплекс, будинок культури ім.Дроб'язка, 3 гуртожитки; 2 медпункти, комбінат громадського харчування, студентське кафе "Тетянин день", санаторій-профілакторій, біостанція-профілакторій на о. Хортиця, спортивно-оздоровчий табір "Славутич" на березі Азовського моря.
Код компании: 7654