Київський університет економіки і технологій транспорту, вул. Лукашевича, 19, м. Київ, 02049, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київський університет економіки і технологій транспорту

Адреса:вул. Лукашевича, 19, м. Київ, 02049, Україна
Телефон:+38(044) 245-46-82, 465-42-80
Факс:+38(044) 2454688
Вебсайт:


Ректор - Кугах Олександр Петрович

Університет організовує навчання за денною (4 роки 9 місяців) та заочної (5 років 10 місяців) формами навчання по спеціальностях (спеціалізаціях):
- організація перевезень і управління на транспорті (організація міжнародних перевезень, організація митного контролю);
- електричний транспорт (електровози та електропоїзди);
- рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони, локомотиви);
- автоматика, автоматизація на транспорті (компь'ютерні інформаційно-управляючі системи на ЗТ, автоматичні системи технологічного зв'язку на ЗТ);
- залізничні споруди і колійне господарство;
- фінанси;
- облік і аудит;
- економіка підприємства;
- менеджмент організацій.

Випускники технікумів освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" навчаються на відповідних спеціальностях за скороченим терміном.

Працевлаштування випускників здійснює на підприємствах транспортної та інших галузей. Показник працевлаштування випускників університету є одним з найвищих у транспортній галузі України.
Код компании: 7609