Українська академія зовнішньої торгівлі, вул. Чигоріна, 57а, м. Київ, 01042, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Українська академія зовнішньої торгівлі

Адреса:вул. Чигоріна, 57а, м. Київ, 01042, Україна
Телефон:+38(044) 528-85-83, 529-25-55, 529-51-71
Факс:+38(044) 2866275; 5290532; 5292555
Вебсайт:


Ректор - Покрещук Олександр Олексійович

Українська академія зовнішньої торгівлі створена згідно з Указом Президента України № 403/95 від 30.05.95 та підпорядкована Міністерству економіки України.
Академія є вищим навчальним та науково-дослідним закладом та акредитована за IV освітнім рівнем, має сучасну матеріально-технічну базу та висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Факультети:
- міжнародної економіки та менеджменту;
- міжнародного права та правознавства;
- перепідготовки та підвищення кваліфікації.

АКАДЕМІЯ ПРОПОНУЄ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Підготовку бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти
Спеціальності:
- міжнародне право;
- правознавство;
- міжнародна економіка;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Термін навчання: денна форма – 4роки, заочна форма – 4
роки 9 місяців.

Підготовку магістрів на базі вищої освіти

Спеціальності:
- міжнародне право;
- міжнародна економіка;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Термін навчання: 1– 3 роки (денна та заочна форми).

Перепідготовку з наданням другої вищої освіти
Спеціальність:
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Термін навчання:1,5 роки, форма навчання - заочна.

НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС

Науковий комплекс Академії включає 4 наукові відділи: міжнародного права і порівняльного правознавства; державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; державного регулювання внутрішньої торгівлі; науково-методичного забезпечення міжнародних програм.
Академія має двосторонні зв’язки з навчальними та науковими закладами Німеччини (Бременська вища школа), Великобританії (Ноттінгемський Трент-університет), Росії (Всеросійська академія зовнішньої торгівлі), Угорщини (Будапештський економічний університет), Польщі (Варшавська вища школа управління та маркетингу), Ізраїлю, Австрії, Аргентини та ін.
Академія плідно співпрацює з програмою ТРАНСФОРМ, яка діє під егідою Уряду Німеччини, та Фондом ім. Карла Дуйсберга.

АСПІРАНТУРА

В Академії працює аспірантура за спеціальностями :
- світове господарство і міжнародні економічні відносини
- підприємництво, менеджмент та маркетинг
- економіка торгівлі та послуг
- міжнародне право

КОЛЕДЖ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
запрошує на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на денну форму
за спеціальностями:
- фінанси
- економіка підприємства
- комерційна діяльність
- правознавство
Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів): економічні спеціальності – 2 роки 10 місяців; правознавство – 3 роки 10 місяців.

ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДЛЯ ВСТУПУ У ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

У програмі – поглиблене вивчення української або російської мови (за вибором) та фахових дисциплін відповідно до обраної спеціальності. Тривалість навчання – 10 місяців. Вартість навчання – 1200 у.о.

Академія має гуртожиток готельного типу. Вартість проживання у гуртожитку залежить від кількості та якості наданих послуг (одно-, двох-, трьохмісних кімнат).
Код компании: 7604