Національна академія державного управління при Президентові України, вул. Ежена Потьє, 20, м. Київ, 01057, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Національна академія державного управління при Президентові України

Адреса:вул. Ежена Потьє, 20, м. Київ, 01057, Україна
Телефон:+38(044) 441-76-90, 456-42-58, 458-02-54
Факс:+38(044) 4556899
Вебсайт:http://www.academy.kiev.ua


Ректор - Луговий Володимир Іларіонович

Українська Академія державного управління при Президентові України - це центральний загальнонаціональний заклад з підготовки керівних кадрів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні.

Академією розроблено освітньо-кваліфікаційну характеристику та освітньо-професійну програму галузевого стандарту вищої освіти (ГСВОУ - 01 - 02) за спеціальністю 8.150000 "Державне управління" напряму підготовки 1501 "Державне управління", які затверджено Міністерством освіти і науки України.

Основний напрямок діяльності Академії - підготовка державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування для роботи на посадах, віднесених до вищих категорій, та відповідного кадрового резерву, а також керівників державних підприємств, установ й організацій I - II номенклатурних груп.

У Академії функціонують: факультет вищих керівних кадрів, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування. Академія має 4 регіональних інститутів у Дніпропетровську, Львові, Одесі і Харкові.

Працює Центр дистанційного навчання, який входить до глобальної навчальної мережі Світового банку з можливостями доступу до джерел найсучаснішої інформації та зв'язків з провідними освітніми установами світу. До навчального процесу та проведення комунікативних заходів активно залучаються вищі посадові особи держави, керівники центральних і місцевих органів державного управління, органів місцевого самоврядування, провідні вчені України, іноземні фахівці.

Академія надає систематичну методичну, інформаційну й консультативну допомогу центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, а також відповідним галузевим навчальним закладам.

Академія має розвинуті міжнародні зв'язки з урядовими організаціями та вищими навчальними закладами з підготовки кадрів для державного управління і місцевого самоврядування 26 країн світу. Стажування за кордоном пройшли 368 осіб, у тому числі 134 слухачі, 15 аспірантів і докторантів, 95 викладачів і працівників Академії, 124 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з інших органів. Важливим результатом міжнародного співробітництва стало проведення наукових досліджень та видання наукових праць.
Код компании: 7600