Національний транспортний університет, вул. Суворова, 1, м. Київ, 01010, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Національний транспортний університет

Адреса:вул. Суворова, 1, м. Київ, 01010, Україна
Телефон:+38(044) 280-82-03, 291-03-17, 291-03-55
Факс:+38(044) 2808203
Вебсайт:


Ректор - Дмитриченко Микола Федорович

На шести факультетах Національного транспортного університету навчаються понад 4000 студентів за кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.

Перелік спеціальностей:
Менеджмент
- Менеджмент організацій
Право
- Правознавство
Екологія
- Екологія та охорона навколишнього середовища
Комп'ютерні науки
- Інформаційні управляючі системи та технології
Інженерна механіка
- Двигуни внутрішнього згоряння
- Колесні та гусеничні транспортні засоби
- Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
Будівництво
- Автомобільні дороги та аеродроми
- Мости і транспортні тунелі
- Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів
Зварювання
- Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
Транспортні технології
- Організація і регулювання дорожнього руху
- Організація перевезень і управління на транспорті
- Транспортні системи

При університеті функціонують Інститут економіки і бізнесу на транспорті та Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій.
Код компании: 7595