Київський державний лінгвістичний університет, вул. Червоноармійська, 73, м. Київ, 03680, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київський державний лінгвістичний університет

Адреса:вул. Червоноармійська, 73, м. Київ, 03680, Україна
Телефон:+38(044) 287-33-72
Факс:+38(044) 2876788
Вебсайт:http://www.uniling.kiev.ua


Ректор — Артемчук Галік Ісакович, професор

Рік заснування — 1948;
Рівень акредитації — IV.
Професорсько-викладацький склад — 551 чол., з яких: 12 — академіки і члени-кореспонденти АПН України і Академії наук вищої школи України; 2 — лауреати Державних премій; 10 — Заслужені працівники освіти України; 2 — Заслужені діячі науки і техніки України; 5 — нагороджені орденом За заслуги ІІІ ступеня; 4 — нагороджені Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; 54 — доктори науки, професори; 298 — кандидати наук, доценти.

В структуру університету входять:
— факультет англійської мови, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр зі спеціальностей: 8.030502 “Мова та література” (англійська та друга іноземна мови), 8.030502 і 8.040101 “Мова та література” (англійська мова) і “Психологія”, 8.030502 і 8.030501 “Мова та література” (англійська мова) і “Українська мова та література”, 6.080201 “Інформатика” (із поглибленим вивченням англійської мови);
— факультет німецької мови, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр зі спеціальності 8.030502 “Мова та література” (німецька та друга іноземна мови);
— факультет французької мови, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр зі спеціальності 8.030502 “Мова та література” (французька та друга іноземна мови);
— факультет іспанської мови, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр зі спеціальності 8.030502 “Мова та література” (іспанська та друга іноземна мови);
— факультет перекладачів, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр зі спеціальності 8.030507 “Переклад” (англійська, німецька, французька, італійська та друга іноземна мови);
— Інститут східних мов, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, зі спеціальностей 7.030502 “Мова та література” (китайська та англійська мови), (японська та англійська мови) і 7.030507 “Переклад” (китайська, японська, корейська, турецька, арабська, перська та друга іноземна європейська мови);
— факультет слов’янських мов для іноземних громадян, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, магістр зі спеціальностей 8.030502 “Мова та література” (російська та друга іноземна європейська мови) і 8.030507 “Переклад” (російська та друга іноземна європейська мови);
— Гуманітарний інститут, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст зі спеціальностей 7.050201 “Менеджмент організацій” (із знанням двох іноземних мов) і 6.060101 “Правознавство” (із знанням двох іноземних мов);
— факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки вчителів і викладачів, який на базі вищої освіти (за скороченою програмою 2-3 роки) готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальностей 7.030502 “Мова та література” (із зазначенням мови) і 7.030507 “Переклад” (із зазначенням мови);
— екстернат, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст зі спеціальностей 7.030502 “Мова та література”, 7.030501 “Українська мова та література”, 7.040101 “Психологія”, 7.030507 “Переклад”;
— факультет заочного та вечірнього навчання, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності “Мова та література” (із зазначенням мови);

В університеті функціонує аспірантура зі спеціальностей:
— 07.00.01. “Історія України”;
— 09.00.03. “Соціальна філософія та філософія історії”;
— 09.00.02. “Діалектика і методологія пізнання”;
— 10.01.01. “Українська література”;
— 10.01.04. “Література зарубіжних країн”;
— 10.01.05. “Порівняльне літературознавство”;
— 10.02.01. “Українська мова”;
— 10.02.04. “Германські мови”;
— 10.02.05. “Романські мови”;
— 10.02.15. “Загальне мовознавство”;
— 10.02.17. “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство”;
— 13.00.01. “Загальна педагогіка та історія педагогіки”;
— 13.00.02. “Теорія та методика навчання іноземних мов”;
— 13.00.04. “Теорія та методика професійної освіти”;
— 13.00.07. “Теорія і методика виховання”;
— 13.00.09. “Теорія навчання”;
— 19.00.01. “Загальна психологія, історія психології”.

В університеті діють спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій: Д 26.054.02 — філологічні науки, спеціальність 10.02.04 — германські мови і 10.02.05 — романські мови, 10.02.17 — порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; Д 26.054.01 — педагогічні науки, спеціальність 13.00.02 — теорія та методика навчання: германські мови; романські мови.

Університет має 3 навчальні корпуси, 4 студентські гуртожитки, сучасний спортивний комплекс, музей, бібліотеку з фондом один мільйон примірників.
Забезпеченість гуртожитком іногородніх студентів — 75%.
Лінгвістичним університетом укладено прямі договори про співпрацю з університетами: Базельським (Швейцарія), Дрезденьским (Німеччина), Пікардійським (Франція), ім.Блеза Паскаля в Клермон-Феррані (Франція), Бермінгемським та Ланкастерським (Велика Британія), Педагогічним інститутом міста Швебіш-Гмюнд (Німеччина). Викладачі лінгвістичного університету проходять стажування та працюють в престижних навчальних закладах та наукових лінгвістичних центрах інших країн, мають великий досвід наукової та викладацької роботи за кордоном.

В результаті багаторічної кропіткої і плідної праці в університеті склалися авторитетні наукові школи в галузі лінгвістики, педагогіки і психології:
— лінгвістичної прагматики (проф.Почепцов Г.Г.);
— лінгвістики тексту і стилістики (проф.Воробйова О.П.);
— взаємодії одиниць різних рівнів у системі мов (проф.Харитонова І.Я.);
— укладання частотних словників (проф.Перебийніс В.І.,
проф.Рукіна Є.П.);
— сучасних концепцій навчання іноземних мов (проф.Ніколаєва С.Ю.);
— підготовки психологів-консультантів (проф.Бондаренко О.Ф.);
— системи підготовки майбутнього вчителя і вихователя у контексті досягнень національної і світової педагогіки (проф.Євтух М.Б.).

Результати наукових і навчально-методичних досліджень викладачів публікуються у “Віснику лінгвістичного університету” (серії “Філологія”, “Психологія, Педагогіка”, “Історія, Економіка, Філологія”) та журналах “Іноземні мови” і “Журнал практикуючого психолога”, які систематично виходять з 1995 року. З 1999 року регулярно видається “Вісник” першої в Україні (1993 р.) кафедри ЮНЕСКО.

За минулі п’ять десятиліть у лінгвістичному університеті здобули вищу освіту майже 23 тисячі висококваліфікованих фахівців з іноземних мов. 1800 іноземних громадян з 56 країн світу отримали дипломи Київського державного лінгвістичного університету.
Код компании: 7594