Київський національний університет будівництва і архітектури, Повітрофлотський просп., 31, м. Київ, 03037, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київський національний університет будівництва і архітектури

Адреса:Повітрофлотський просп., 31, м. Київ, 03037, Україна
Телефон:+38(044) 248-49-05
Факс:+38(044) 2484901
Вебсайт:http://www.knuba.edu.ua


Ректор - Тугай Анатолій Михайлович

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі.

В Університеті навчається близько 7,5 тис. студентів, які освоюють 19 спеціальностей за денною і заочною формами навчання та екстернату. Навчальний процес забезпечують 44 кафедри, висококваліфікований науково-педагогічний склад яких нараховує понад 400 вчених з науковими ступенями та званнями, серед яких 100 докторів наук, професорів.

Терміни навчання:
- денна форма: для бакалавра – 4 роки; спеціаліста, магістра – 5 років (напрям підготовки "Архітектура" – 5,5 років);
- заочна форма: для бакалавра – 5 років; спеціаліста, магістра – 6 років.

Навчання фінансується за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів; коштів юридичних осіб; коштів фізичних осіб.

Багатоступеневу підготовку фахівців будівництва студенти здійснюють на факультетах:

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ готує бакалаврів з напрямів "Будівництво" і "Менеджмент", спеціалістів і магістрів зі спеціальностей: промислове і цивільне будівництво; менеджмент організації;

ФАКУЛЬТЕТ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА готує бакалаврів з напрямів "Будівництво" і "Геодзія, картографія та землевпорядкування", спеціалістів і магістрів зі спеціальностей: міське будівництво і господарство; геодезія; землевпорядкування та кадастр;

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ готує бакалаврів з напряму "Будівництво", спеціалістів і магістрів зі спеціальностей: технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ готує бакалаврів з напрямів "Архітектура" і "Мистецтво", спеціалістів і магістрів зі спеціальностей: архітектура будівель і споруд; містобудування; дизайн архітектурного середовища; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво;

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ готує бакалаврів з напрямів "Будівництво", "Водні ресурси" і "Екологія", спеціалістів і магістрів зі спеціальностей: екологія та охорона навколишнього середовища; теплогазопостачання і вентиляція; споруди і обладнання водопостачання і водовідведення; водопостачання і водовідведення;

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА готує бакалаврів з напрямів "Інженерна механіка", "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" і "Комп’ютерні науки", спеціалістів і магістрів зі спеціальностей: підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; автоматизоване управління технологічними процесами; інформаційні управляючі системи і технології; інформаційні технології проектування; проектний менеджмент.

Для навчання осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста або бакалавра, в університеті функціонує факультет підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів. Форма навчання – очно-заочна (змішана) з частковим відривом від виробництва, термін навчання до 3,5 років.
Крім того, при університеті створено спецфакультет для перепідготовки фахівців з нових напрямів науки, техніки і технологій.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ забезпечує якісний відбір, професійну орієнтацію та фундаментальну підготовку молоді для вступу до університету.

Для іноземних громадян, які бажають навчатися в університеті, діє підготовчий факультет.

Для громадян України, які бажають навчатись за кордоном, разом з університетом "FERN UNIVERSITAT", м. Хаген (Німеччина), створено Київський центр заочної освіти.

ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА підготовки офіцерів запасу готує спеціалістів цивільної оборони для Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи.
При університеті функціонують аспірантура та докторантура, діють 9 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій за 25-ма спеціальностями, 7 науково-дослідних інститутів та 11 спеціалізованих науково-дослідних лабораторій.

Матеріально-технічна база налічує 6 навчальних корпусів, центр інформаційних технологій та комп’ютеризовані аудиторії, спеціалізовані лабораторії, спортивний комплекс, бібліотечний комплекс та читальний зал (понад мільйон примірників), 8 гуртожитків, готель, профілакторій, навчально-оздоровчу базу, харчове підприємство та ін.
Код компании: 7592