Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", вул. Лермонтовська, 27, м. Харків, 61024, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

Адреса:вул. Лермонтовська, 27, м. Харків, 61024, Україна
Телефон:+38(057) 714-20-07, 714-92-62
Факс:
Вебсайт:http://www.nua.kharkov.ua


Ректор - Астахова Валентина Іларіонівна

Народна українська академія - навчально-освітній комплекс, який забезпечує умови для отримання безперервної освіти.

НУА створена в 1991 р. і складається з трьох основних освітніх структур:
ДШРР - Дитячої школи раннього розвитку (підготовка дітей 3-6 років по авторських програмах і методиках);
СЕПШ - спеціалізованої економіко-правової школи з поглибленим вивченням іноземної мови;
ХГУ - Харківського гуманітарного університету (вищий навчальний заклад, що випускає молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів на трьох факультетах: "Бізнес - управління", "Соціальний менеджмент", "Референт-перекладач").
Денна і заочна форми навчання.

Факультет "Бізнес-управління" випускає економістів з поглибленою правовою підготовкою за спеціальністю "Економіка підприємства". Спеціалізації: фінансовий менеджмент на підприємстві, бізнес-планування і прогнозування.

Факультет "Референт-перекладач" випускає спеіцалістів зі спеціальності "Переклад". Спеціалізації: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська мови.

Факультет "Соціальний менеджмент" випускає менеджерів соціальних програм за спеціальністю "Соціологія". Спеціалізації: соціологія управління.

Факультет довузівської підготовки готує до вступу у ВНЗ за основними предметами гуманітарного профілю і математики. Випускники зараховуються на 1 курс поза конкурсом. Заняття проводяться два рази на тиждень.

На всіх факультетах ХГУ "НУА" термін навчання 5 років; через 2,5 роки привласнюється кваліфікація молодшого спеціаліста: бухгалтера, соціального працівника, секретаря-референта зі знанням іноземної мови (залежно від факультету). Через 4 роки на основі успішного захисту наукової роботи із спеціальності привласнюється ступінь бакалавра; через 5 років кваліфікація спеціаліста і через 5,5 років - кваліфікація магістра.
ВНЗ забезпечує підготовку спеціалістів із здвоєних спеціальностей (економіка з поглибленим вивченням права, перекладач-референт, соціолог з поглибленим вивченням психології), що підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

Факультет післядипломної освіти - отримання другої вищої освіти за спеціальностями: "Соціологія" і "Економіка підприємства". Форма навчання: вечірня - 1,5 року.

Факультет додаткових спеціальностей паралельно з навчанням на основних факультетах, отримання додаткових спеціальностей:
- журналістика;
- комп'ютерні технології в бізнесі;
- практична соціальна психологія;
- рідкісні іноземні мови (польська, чеська, болгарська турецька та інш.);
- туризм і готельне господарство.
Навчання - 4 семестри.

НУА має розгалужену систему зовнішніх контактів із зарубіжними структурами, мовними школами. Існує практика зарубіжного стажування. У ВНЗ постійно працюють викладачі з-за кордона.

Крім цього, НУА це:
- лабораторія планування кар'єри;
- Центр "Міжнародна освіта";
- автоматизована бібліотека;
- психологічна, естетична, соціологічна, екологічна
служби;
- Центр українознавства;
- сучасна спортивна база.
Код компании: 7344