Вищий учбовий заклад "Учбовий науково-виробничий центр "Укртехпрогрес" у формі ВАТ, вул. Киргизька, 15, м. Харків, 61105, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Вищий учбовий заклад "Учбовий науково-виробничий центр "Укртехпрогрес" у формі ВАТ

Адреса:вул. Киргизька, 15, м. Харків, 61105, Україна
Телефон:+38(0572) 52-10-06, 52-10-72, 52-91-58
Факс:
Вебсайт:


Директор - Мица Віктор Павлович

Центр "Укртехпрогрес" з 1958 року плідно працює як спеціалізований учбовий заклад з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для будівельно-монтажного комплексу та інших галузей господарства. За багаторічну діяльність Центр накопичив значний позитивний досвід у сфері навчання та професійної адаптації кадрів, що зумовило його визнання як одного з провідних учбових закладів.

В Центрі "Укртехпрогрес" сформовано потужний кадровий потенціал: в колективі центру працюють вчені-практики, член-кореспонденти, академіки, відмінники освіти України. Персонал Центру відзначається високою кваліфікацією: у Центрі викладають спеціалісти, що пройшли підготовку за програмами ТACIS y Німеччині, Іалії, "de Baak" Центру підготовки менеджерів Нідерландської конфедерації роботодавців VNO-NCW, програмою JICAP Британського державного фонду "Ноу-Хау", "Бізнес та економікс"(США, Сент-Норберт Коледж), Регіональної палати аудиторів України. У проведенні навчання беруть участь провідні спеціалісти проектно-технологічних та конструкторських інститутів, податкових, аудиторських, юридичних організацій.
Центр "Укртехпрогрес" зберігає тісний зв'язок науки і учбового процесу з практикою. Визначальною ознакою Центру є не просто підготовка спеціалістів високої кваліфікації, а їх адаптація до умов конкретних виробництв. Контакту з реальними проблемами галузі сприяє широка виробнича діяльність.

Центр:
- виконує будівельно-монтажні роботи будь-якого ступеню складності;
- надає послуги з контролю якості зварних з'єднань;
- розробляє системи якості згідно з ДСТУ ISO серії 9000.
Код компании: 7085