Харківський машинобудівний коледж, вул. Плеханівська, 79, м. Харків, 61068, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Харківський машинобудівний коледж

Адреса:вул. Плеханівська, 79, м. Харків, 61068, Україна
Телефон:+38(057) 737-23-30, 737-23-87
Факс:
Вебсайт:


Директор - Мороз Віктор Дмитрович

Харківський машинобудівний коледж - державний вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації по підготовці бакалаврів і молодших фахівців у системі Міністерства освіти і науки України. На підставі ліцензій і акредитаційних сертифікатів коледж здійснює прийом на навчання і підготовку фахівців з таких напрямків і спеціальностей:

Економіка і підприємництво:
- економіка підприємства;
- бухгалтерський облік;
Інженерна механіка:
- обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях;
- обслуговування транспортних засобів високої прохідності;
- виробництво двигунів;
Металургія:
- термічна обробка металів;
Енергетика:
- конструювання і виробництво турбінних установок;
Електротехніка:
- монтаж і експлуатація електроустановок підприємств і цивільних споруд;
Метрологія і вимірювальна техніка:
- механічні вимірювання;
Зварювання:
- зварювальне виробництво.

Навчання здійснюється по денній і заочній (дистанційній) формах з фінансуванням з державного бюджету, юридичними і фізичними особами.

Головний корпус Харківського машинобудівного коледжу знаходиться по вул. Плеханівській, 79; інженерний корпус - вул. ІІІ Інтернаціоналу, 5; електромеханічний корпус - вул. Полтавський шлях, 1.

З метою забезпечення високої мобільності випускників в умовах ринку праці коледж надає можливість студентам у період навчання одержати разом із кваліфікацією молодшого спеціаліста чи бакалавра кваліфікацію робітника третього розряду за професіями токар, слюсар по ремонту автомобілів, електромонтер по ремонту й обслуговуванню електроустаткування, терміст, електрогазозварник.

За бажанням студенти можуть одержати сертифікат про додаткові професійні можливості: аудитор, контролер-ревізор, маркетолог, менеджер по кадрам і виробництву, майстер по ремонту автомобілів, фахівець з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, податковий інспектор, товарознавець-експерт і т.п., а також навчатися по спеціалізації в залежності від планів кар'єрного росту. При коледжі постійно працюють підготовчі курси і курси поглибленого вивчення української й іноземної мов, математики, комп'ютерної техніки.

У коледжі навчаються 2500 студентів. З них близько 1500 - за денною формою, 1000 - по заочній (дистанційній).

Щорічний випуск фахівців складає приблизно 650 чоловік. Спеціально створена в коледжі служба забезпечує працевлаштування усіх випускників на престижних підприємствах міста і регіону. Кращі випускники продовжують навчання по скорочених програмах в університетах і академіях для одержання кваліфікації магістра чи спеціаліста. Випускники коледжу успішно виконують функції керівників найважливіших конструкторських, технологічних і економічних ділянок виробництва, працюють у науці, сфері обслуговування, органах державного управління.

Коледж є учбово-практичною базою Української інженерно-педагогічної академії, входить у шість науково-навчальних комплексів з університетами й академіями Харкова.

Харківський машинобудівний коледж відіграє значну роль у розвитку вищої освіти в Україні і регіоні. Він є базовим з розробки стандартів вищої освіти по основних машинобудівних спеціальностях, провідним по методичному забезпеченню дистанційного навчання, комп'ютеризації навчального процесу й інших напрямків освітньої діяльності.

Коледж успішно здійснює впровадження інноваційних педагогічних технологій і організаційно-методичних заходів. Основними результатами інноваційної діяльності колективу навчального закладу є:
- Реалізація програми організаційного забезпечення навчально-виховного процесу.
- Розробка і впровадження рейтингової системи оцінки навчальних досягнень студентів.
- Розробка й успішна реалізація в педагогічній практиці методики складання і застосування дидактичних тестів.
- Створення і здійснення комплексної програми оволодіння студентами комп'ютерною грамотністю на всіх етапах навчання.
- Розробка теоретичних основ і методичних рекомендацій з організації самостійної навчальної роботи студентів.
- Реалізація програми підвищення рівня науково-методичної роботи.
- Принципова зміна змісту, форм і методів організації науково-творчої роботи студентів.
- Упровадження системної теоретико-методичної й організаційної системи підготовки випускників коледжу до самостійного планування професійної кар'єри в умовах ринку праці.

Структура коледжу включає чотири учбово-консультаційних пункти (Куп'янск, Лозова і Первомайськ Харківської області, Первомайськ Миколаївської області), 5 відділень, у складі яких діють 12 циклових комісій і кафедр, відділення довузівської підготовки, два гуртожитки, 3 учбово-виробничих майстерень.

Матеріальна база коледжу складається з трьох навчальних корпусів. Заняття по фізичному вихованню проводяться в двох повногабаритних спортивних залах, працюють два тренажерних зали. Студенти коледжу мають у своєму розпорядженні дві актових зали, гуртожиток, дві їдальні і буфет; вони займаються в 12 спортивних секціях, команді КВВ, безлічі кружків художньої творчості.

Педагогічну роботу в коледжі ведуть 130 викладачів професіоналів високого класу. Більшість з них атестовані по вищій і першій категорії, є авторами навчальних і учбово-методичних посібників, навчальних програм, електронних засобів навчання. Серед викладачів - "Відмінники освіти", лауреати державних і обласних конкурсів. Це обумовило одержання коледжем права самостійно розробляти програми навчальних дисциплін. Навчальний процес у коледжі базується на прогресивних методиках і методико-організаційних підходах, що сприяє підвищенню якості освіти і реалізації в процесі навчання основних принципів, визнаних світовим співтовариством педагогів-новаторів:
- гуманізація освіти, виховання в студентів патріотизму і відповідальності за долю України;
- інформатизація освіти і могутня фундаментальна підготовка;
- підготовка студентів до майбутнього творчого пошуку шляхом участі їх у студентському науковому товаристві і гуртках при циклових комісіях і кафедрах;
- широке впровадження прогресивних навчальних технологій: реальне курсове і дипломне проектування, ділові ігри, дистанційне навчання, сучасна система організації самостійної роботи студентів і контролю за її результатами;
- підготовка фахівців до умов ринку праці з урахуванням проблем сучасного виробництва.

Студенти коледжу забезпечуються державною стипендією. Відмінникам навчання призначаються іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, обласної державної адміністрації, персональні стипендії директора коледжу. Ті студенти, що найбільше відрізнилися в навчанні і науковій творчості заохочуються поїздками по історичних і пам'ятних місцях Вітчизни, а кращим із кращих надається право бути сфотографованим біля розгорнутого Прапора коледжу.

До 350-річчю рідного Харкова коледж прийшов як система, що активно і динамічно розвивається, має чітку перспективу, результати її діяльності затребувані суспільством.
Код компании: 6642