Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста, вул. Хрещатик, 32а, м. Київ, 01001, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста

Адреса:вул. Хрещатик, 32а, м. Київ, 01001, Україна
Телефон:
Факс:
Вебсайт:http://www.ndisep.kiev.ua


Директор – Олександр Михайлович Невелєв, доктор економічних наук, професор, академік УЕАН, заслужений діяч науки і техніки України, радник Київського міського голови з науково-економічних питань.
Перший заступник директора – Сергій Леонідович Стичинський. Кандидат економічних наук.
Заступник директора з наукової роботи – Юрій Федорович Дехтяренко. Кандидат економічних наук.
Заступник директора з інформатизації – Петро Григорович Перевозник.
Заступник директора – Володимир Миколайович Шалаєв.
Заступник директора з фінансових питань – головний бухгалтер – Надія Іванівна Ільгова.
Заступник директора з економічних питань – Олександр Миколайович Ключко.
Вчений секретар – Володимир Самсонович Мальцев.

Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста (НДІСЕП) є головною науково-дослідною організацією в системі міської влади Києва, що займається питаннями аналізу, прогнозування та програмування міського розвитку.

Цілі та завдання Інституту зосереджуються на основній меті: науковому обгрунтуванні шляхів сталого розвитку міста Києва на основі органічного поєднання економічної, соціальної та екологічної політики для забезпечення ефективної життєдіяльності населення в умовах значних антропогенних навантажень.

Інститут розробляє Концепцію соціально-економічного розвитку міста Києва у XXI сторіччі, яка використовується при формуванні Генерального плану розвитку міста Києва на новий розрахунковий період (до 2020 року).

За участю НДІСЕП розроблена і успішно реалізується ціла низка державних та регіональних програм з певних напрямів роботи міської виконавчої влади, зокрема:
- Державна програма соціально-економічного розвитку міста Києва на період до 2010 року;
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на наступний рік (розробляється щороку);
- Програма залучення інвестицій в економіку міста Києва до 2010 року;
- Програма розвитку малого підприємництва (розробляється на кожні два роки);
- Комплексна програма реконструкції п’ятиповерхових житлових будинків, побудованих у 60-ті роки;
- Регіональна програма використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року;
- Комплексна програма “Турбота”.

НДІСЕП приймає участь у формуванні окремих нормативно-правових документів з питань здійснення самоврядування та виконавчої влади в регіонах України, в т.ч. місті Києві. Так, Інститутом розроблені пропозиції щодо змін і доповнень до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”, проекти Статуту територіальної громади міста та Положення про постійні комісії Київради, рекомендації щодо проведення адміністративної реформи й удосконалення системи управління в місті Києві. Співробітники Інституту беруть участь в розробці пропозицій до законопроектів, а також в обгрунтуванні змін та доповнень щодо чинних законодавчих актів України, якщо вони стосуються питань регіональної політики, або безпосередньо міста Києва.

В Інституті створена постійно діюча система соціального моніторингу громадської думки населення міста. Методологія та якість вибірки забезпечують достатньо високий ступінь надійності та достовірності результатів соціологічних досліджень, які використовуються міською владою для обгрунтування управлінських рішень.

З метою інформаційного забезпечення міської влади Інститут розробляє та впроваджує в експлуатацію інформаційні системи, банки даних, автоматизовані системи обробки інформації, інформаційно-довідкові системи, надає інформаційно-комп’ютерні послуги.

На замовлення органів міської влади НДІСЕП виконує такі консалтингові роботи: експертна оцінка нерухомості та міських земель; бізнес-планування; розроблення інвестиційних пропозицій (проектів); експертиза інвестиційних проектів щодо розвитку нерухомості міста; моніторинг ринку житла та встановлення ціни продажу квартир. Співробітники Інституту мають відповідні ліцензії на проведення робіт з експертної оцінки майна, майнових і немайнових прав, бізнесу та земельних ділянок на території України (сертифікати Фонду державного майна України, Українського товариства оцінювачів, Державного комітету України по земельних ресурсах).

За роки свого існування НДІСЕП багато зробив для блага Києва і киян. Результати прикладних досліджень Інституту, інформаційні та аналітичні розробки, практичні рекомендації щодо вирішення окремих проблем життєдіяльності міста використовуються органами представницької та виконавчої влади Києва при прийнятті оперативних та довгострокових управлінських рішень.
Код компании: 5933