Міжнародний центр розвитку підприємництва та менеджменту (МЦРПМ), вул. О. Мільчакова, 3, оф.5, м. Київ, 02002, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Міжнародний центр розвитку підприємництва та менеджменту (МЦРПМ)

Адреса:вул. О. Мільчакова, 3, оф.5, м. Київ, 02002, Україна
Телефон:+38(044) 236-60-33, 516-95-82
Факс:+38(044) 2360783
Вебсайт:


Директор - доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки - Козаченко Сергій Вікторович

Міжнародний Центр Розвитку Підприємництва та Менеджменту було засновано на базі "Міжнародного Науково-Технічного Університету" (Україна, Київ) під патронажем Міжнародної Організації Праці (Швейцарія, Женева) з ініціативи групи висококваліфікованих українських та західних фахівців, які мають великий досвід практичної роботи в галузі наукових досліджень, консалтингу та тренінгу.

Основні напрямки діяльності:
- дослідження та діагностика соціально-економічного стану та потенціалу підприємницької діяльності в Україні;
- дослідження проблем сучасного менеджменту;
- дослідження економічних та організаційних проблем трансферу технологій та консультування в галузі іноваційного менеджменту;
- науково - методична підтримка реструктуризації українських підприємств;
- створення та розвиток інформаційної бази даних консалтингових і тренінгових послуг в Україні, включення в національні та міжнародні мережі;
- організація інформаційної,консалтингової, тренінгової підтримки підприємництва;
- розробка та підготовка до видання теоретичних, науково-практичних, методичних та учбових матеріалів у галузі бізнес-консультування та тренінгу;
- сприяння налагодженню ділових контактів між українськими та іноземними підприємцями

Сьогодні Центр працює над такими проектами:
- Розвиток малого та середнього підприємництва в Україні. Грант представництва ООН в Україні, 1998 р.
- Створення моделі центру екологічного менеджменту в м. Тернополі. Грант TACIS "БІСТРО", 1998 р.

Проектні пропозиції центру:
- Самозайнятість та створення малих підприємств в процесі реструктуризації великих підприємств;
- Методологія тренінгу для малого бізнесу;
- Трансфер технологій та ноу-хау
Код компании: 5473