Перший Український Міжнародний Банк, вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Перший Український Міжнародний Банк

Адреса:вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна
Телефон:+38(044) 231-70-00, 231-70-07
Факс:
Вебсайт:http://www.fuib.com


Голова наглядової ради - Ірвін Кучинський

Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ, Банк) - перший в Україні банк за участю іноземних інвесторів, був створений рішенням Зборів засновників 20 листопада 1991 року. 23 грудня 1991 року Банк був зареєстрований Національним банком України (НБУ) і на початку 1992 року почав здійснювати банківські операції.
Організаційно - правова форма ПУМБ - акціонерне товариство закритого типу.

ПУМБ надає широкий спектр банківських послуг корпоративним і приватним клієнтам. ПУМБ входить до 10 найбільших банків України за розміром активів і капіталу, є одним із провідних операторів українського валютного і міжбанківського кредитного ринку, ринку цінних паперів. У 1993 році ПУМБ перший серед українських банків спільно з Europay International емітував власну платіжну картку U - Card.

ПУМБ є одним із лідерів ринку платіжних карток, першим серед українських банків отримав позики від міжнародних фінансово - кредитних інститутів без надання урядових гарантій: у 1995 році ЄБРР, а в 1996 році DEG відкрили Банкові довгострокові кредитні лінії для фінансування проектів українських підприємств.

ПУМБ є членом Асоціації українських банків, Асоціації українських банків - членів Europay International, Київського банківського союзу, Першої фондової торговельної системи, Української міжбанківської валютної біржі, Міжрегіонального фондового союзу. Банк підтримує ностро - рахунки в 34 банках. 59 банків відкрили в ПУМБ лоро - рахунки. ПУМБ першим серед українських банків впровадив визнану в міжнародному банківському співтоваристві операційну систему - програмний продукт Midas виробництва компанії Misys IBS Ltd. (Великобританія), яка функціонує в ПУМБ з 1995 року.
Платежі в іноземних валютах здійснюються в S.W.I.F.T. Платежі в гривні - в Системі електронних платежів НБУ. Процесинговий центр ПУМБ, створений на базі технологій компанії Arkansas Systems Inc. (США), сертифікований міжнародними платіжними системами Visa International (сертифікація Third Party Processor) і MasterCard Europe (сертифікація Member Service Provider). ПУМБ співпрацює з іншими українськими банками в галузі технологій роботи з платіжними картками: різноманітні партнерські програми реалізовані з 18 банками. З урахуванням обладнання банків - партнерів. Процесинговий центр ПУМБ на кінець 2002 року обслуговував 304 банкомати і 787 POS - терміналів. Клієнти ПУМБ мають також можливість отримувати інформаційний та банківський сервіс через системи "Клієнт - Банк", Internet Banking, GSM Banking і Tele Banking, сенсорні банківські термінали. Восени 2002 року ПУМБ відкрив перший в Україні "Електронний банк". У 1992 році ПУМБ став першою українською компанією, яка почала складати річну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (з 2002 року - Міжнародних стандартів фінансової звітності) і підтверджувати її у провідних міжнародних аудиторських компаній. З 1998 року ПУМБ підтримує рейтинг міжнародних рейтингових агентств. Поточні рейтинги Банку, встановлені в січні 2003 року агентством Fitch Ratings Ltd., є такими: індивідуальний (Individual) - D, рейтинг підтримки (Support) - 5T, короткостроковий рейтинг (Short - term) - C, довгостроковий рейтинг (Long - term) - CCC+, прогноз (Outlook) - "позитивний".

На сьогоднішній день до складу корпоративної клієнтської бази ПУМБ входять провідні підприємства машинобудування, металургії, хімії, харчової промисловості та переробки продукції сільського господарства, торгівлі, транспорту, енергетичної та вугільної промисловості, посередницькі та холдінгові компанії тощо.

Банк пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг: ведення рахунків, здійснення платежів та операцій валютного обміну в будь - яких валютах, обслуговування касових операцій та операцій з акредитивами і гарантіями, корпоративні платіжні картки Visa і MasterCard тощо. Наявність можливостей кредитування за рахунок коштів, наданих Банку міжнародними фінансовими організаціями, такими як DEG та ЄБРР, дозволяє клієнтові зменшити вартість запозичень. Банк також надає клієнтам можливість гнучкого управління запозиченнями в межах встановленого на клієнта загального ліміту кредитування.
В межах цього ліміту клієнт може здійснювати різні операції (наприклад, непокриті готівкою документарні операції, кредитування, операції з векселями).

Обслуговування приватних клієнтів є для Банку стратегічно важливим напрямком розвитку бізнесу з огляду на стрімке зростання розмірів ринку цих послуг протягом останніх років і, відповідно, відмінних можливостей диверсифікувати власну депозитну базу, розширити перелік комісійних надходжень та збільшити кількість активів, які приносять процентний дохід.

Починаючи з надання обмеженого переліку банківських послуг працівникам корпоративних клієнтів, ПУМБ поступово, накопичуючи досвід роботи, нарощуючи технологічну базу та розбудовуючи мережу відділень та альтернативних каналів надання послуг, розширював спектр операцій та коло клієнтів, на яких орієнтовані послуги Банку. На сьогоднішній день ПУМБ пропонує своїм клієнтам ведення рахунків у різних валютах, здійснення платежів як в Україні, так і за її межами, в тому числі платежів без відкриття рахунку та термінових платежів у системі філій і відділень Банку, здійснення грошових переказів в системі Western Union, послуги обміну валют, купівлю золотих злитків, виготовлених на замовлення ПУМБ німецькою компанією Degussa Catalysts Cerdec. У новій будівлі Головного офісу та філії ПУМБ у Києві працює депозитарне сховище, в якому створені всі необхідні умови для конфіденційного та надійного зберігання коштовностей клієнтів. На сьогоднішній день ПУМБ пропонує 67 видів строкових депозитів, які надають клієнтам широкі можливості щодо вибору валюти інвестування, терміновості депозиту та методу нарахування відсотків. Кожному вкладнику надається картка Visa або MasterCard. Клієнтам надана можливість поповнювати або зменшувати розмір строкового депозиту протягом терміну його дії.
ПУМБ пропонує клієнтам оформлення різноманітних карток Visa і MasterCard. З початку обігу готівкового євро Банк першим в Україні запропонував платіжні картки в євро. Торік були значно поширені функціональні можливості банкоматів. Відтепер клієнт ПУМБ може здійснювати перекази грошей з власного карткового рахунку на інший картковий рахунок, сплачувати послуги операторів мобільного зв'язку, комунальні послуги та послуги страхових компаній, самостійно змінювати персональні ідентифікаційні номери своїх карток, отримувати в банкоматах ПУМБ не лише гривню, а й долари США. Також працівникам корпоративних клієнтів, які отримують заробітну платню за допомогою платіжних карток, емітованих ПУМБ, пропонується овердрафт за платіжною карткою. Гарантом виконання зобов'язань за цим овердрафтом виступає підприємство, на якому працює власник платіжної картки.

Для забезпечення максимального наближення до стратегічно важливих корпоративних клієнтів та зміцнення позицій в цільових сегментах ринку банківських послуг, що надаються приватним клієнтам, ПУМБ протягом останніх двох років втричі поширив мережу відділень.

Розвиток альтернативних каналів надання послуг є для ПУМБ дуже важливим як з точки зору надання клієнтам послуг цілодобово та незалежно від їхньої територіальної близькості до офісів ПУМБ, так і з огляду на зменшення витрат Банку з надання послуг і, відповідно, збільшення можливостей запропонувати клієнтам привабливіші ціни на банківські послуги.

Основним альтернативним каналом надання послуг корпоративним клієнтам є на сьогоднішній день розроблена Банком система "Клієнт-Банк", якою користуються 1477 клієнтів. Минулого року була впроваджена нова версія цієї системи, яка має значно ширші функціональні та технологічні можливості та більш високий рівень безпеки. Також до послуг корпоративних і приватних клієнтів - Internet Banking, кількість користувачів якого протягом року зросла більш ніж удвічі й склала 909, GSM Banking і Tele - Banking, користувачами яких є 667 клієнтів, що майже у три рази більше, ніж у попередньому році. Мережу банкоматів, яку обслуговує Процесинговий центр ПУМБ, було збільшено з 155 (з яких 93 - банкомати ПУМБ) до 304 (з яких 149 - банкомати ПУМБ).

ПУМБ орієнтований на використання сучасних рішень в галузі банківських інформаційних технологій задля досягнення високої функціональності програмно - комунікаційного обладнання, що, у кінцевому підсумку, є необхідною умовою надання клієнтам сучасних, професійних та якісних банківських послуг.

Фахівцями Банку була завершена розробка програмного середовища та реалізовані декілька основних модулів системи обробки операцій з приватними клієнтами. Завдяки впровадженню цієї системи значно збільшився рівень автоматизованої обробки таких операцій, що, відповідно, дозволило суттєво прискорити обслуговування клієнтів. Окрім цього, досягнуто більш ефективне використовування технологічних ресурсів Банку, значно зменшилися операційні ризики й розширилися аналітичні можливості.

Торік було завершено уніфікацію програмного забезпечення Банку через міграцію на єдину мережеву операційну систему Windows 2000. Поряд з цим, розпочата інтеграція усіх засобів авторизації та аутентифікації користувачів комп'ютерної мережі Банку з використанням каталогів MS Active Directory. Впроваджена внутрішня єдина політика безпеки комп'ютерної мережі ПУМБ, яка задовольняє вимогам безпеки, розробленим для користувачів комп'ютерної мережі, а також для програмно - комунікаційного обладнання: комп'ютерів, серверів, мереж та інших компонентів.

Банк є принциповим членом міжнародних платіжних систем Visa International і MasterCard Europe. Наявність власного Процесингового центру дозволяє йому запропонувати українським банкам різні варіанти співробітництва в сфері випуску й обслуговування платіжних карток з урахуванням їх індивідуальних особливостей, цілей і задач. Зараз центр забезпечує роботу більше 500 тисяч карток. ПУМБ пропонує широкий спектр операцій з платіжними картками. Серйозну увагу Банк приділяє розвитку нових технологій, надаючи послуги Internet Banking, GSM Banking і Tele Banking. Розробки IT фахівців Банку дозволяють власникам платіжних карток ПУМБ здійснювати перекази між рахунками, сплачувати за комунальні послуги та послуги зв'язку, передплачувати послуги мобільного зв'язку операторів UMC і Київстар GSM.
Код компании: 5446