Міжнародний фонд "Відродження" (IRF), ул. Артема, 46, м. Київ, 04053, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Міжнародний фонд "Відродження" (IRF)

Адреса:ул. Артема, 46, м. Київ, 04053, Україна
Телефон:+38(044) 486-12-53, 486-25-96
Факс:+38(044) 4867629
Вебсайт:


Міжнародний фонд "Відродження" був заснований в 1990 році товариством ім. Тараса Шевченко "Просвіта", Українською радою миру і екологічною асоціацією "Зелений світ" разом з американським финансистом і громадським діячем Джорджем Соросом. Фонд надає фінансову, матеріально-технічну, організаційну і методичну підтримку при здійсненні програм у таких галузях: освіта і наука, суспільство, культура, екологія та охорона здоров'я. Він підтримує прогресивні заходи в цих областях окремих вчених, громадських діячів, підприємців, творчих колективів і організацій.

Програми Фонду:

- Освіта і наука
Цей розділ спрямований на сприяння процесам трансформації гуманітарної освіти в Україні, створення нової альтернативної системи освіти на рівні міжнародних стандартів. Склад освітніх програм:

трансформація гуманітарної освіти: створення нових програм навчання, підручників і посібників для середніх шкіл і вузів

програма підтримки вищої освіти: розвиток в учбових закладах України гуманітарних і соціальних наук

програма англійської мови: підтримка вивчення англійської мови в Україні

програма стажування по менеджменту: дозволяє українським спеціалістам пройти стажування в західних фірмах в галузі менеджменту, фінансів, банківської справи

програма "Юнацькі досягнення": знайомство школярів з основами їх майбутньої ділової та економічної діяльності, навчання молоді основам ринкової економіки і бізнесу

центр "Освіта": консультує бажаючих навчатися за кордоном, займається інформаційною підтримкою студентів, наукових працівників

програма культури здоров'я: формування знань про здоровий спосіб життя у старшокласників середніх шкіл, робота з батьками учнів, розширення нетрадиційних методів навчання

- Суспільство
Цей відділ направлено на підтримку процесів встановлення і розвитку відкритого демократичного суспільства в Україні. Напрямки:

створення і встановлення недержавних демократичних об'єднань, організацій та рухів

підтримка громадських, політичних і економічних досягнень

соціальна адаптація звільнених у запас військовослужбовців

підтримка незалежних засобів масової інформації

- Культура, екологія, охорона здоров'я
Націлена на підтримку відродження і розвитку українського мистецтва, музики тощо. Напрямки:

програма культурних ініціатив: підтримка державних і приватних музеїв, розвитку шкіл мистецтва, художніх центрів і центрів досліджень для сприяння розвитку українського фольклору

бібліотечна програма: підняття рівня бібліотек і розширення їх ресурсів

видавницька програма: фінансування видавництва книг з культури, ринкової економіки, історії, філософії та світових культурних процесів

- Програма підтримки закордонних мандрівок:
Мета програми- прискорення вхождення України в світову спільноту, програма допомагає громадянам України брати участь у міжнародних конференціях, семінарах, проводити наукові дослідження або проходити стажування за кордоном.
Код компании: 5341