Американська рада за співробітництво в галузі освіти і вивчення мов (ACCELS), представництво, вул. Мельникова, 63, м. Київ, 04050, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Американська рада за співробітництво в галузі освіти і вивчення мов (ACCELS), представництво

Адреса:вул. Мельникова, 63, м. Київ, 04050, Україна
Телефон:+38(044) 246-82-21, 246-82-22
Факс:+38(044) 2468220
Вебсайт:http://www.aupair.kiev.ua


Американська рада по співробітництву в області освіти і вивчення мов (ACCELS) була створена в 1974 році як Американська рада викладачів російської мови (ACTR). Протягом свого існування ACTR/ACCELS активно співпрацює з Інформаційним Агентством США (USIA), з американськими коледжами, університетами та суспільними організаціями у галузі впровадження освітніх програм та навчальних курсів. Освітні програми та тренінги, що фінансуються USIA , передбачають надання повної фінансової підтримки для навчання в США. Учасники програм відбираються за результатами відкритого конкурсу.

Діючі програми:

Програма стипендій для аспірантів Эдмунда С. Маскі (Edmund S. Muskie Graduate Fellowship Program)
В рамках цієї програми аспірантам надається фінансування для проходження навчання у провідних американських університетах за спеціальностями: управління у бізнесі, економіка, право, державне управління. Щороку навчання за програмою проходять близько 150 громадян ННД. Термін навчання - один чи два роки, з отриманням або без отримання вченого ступеня. Керівництво програмою здійснюють спільно ACCELS, Институт міжнародної освіти (IIE), Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) та Фонд Сороса

Програма стипендій для аспірантів "Акт у підтримку свободи" (Freedom Support Act Graduate Fellowship Program)
Ця програма подібна до описаної вище, але включає три додаткові напрямки: управління в секторі освіти, суспільна політика та засоби масової інформації. В рамках програми фінансування надається в середньому 125 громадянам ННД.

Програма для учнів середніх шкіл "Акт у підтримку свободи" (Freedom Support Act Secondary School Program)
Для участі в цій програмі представники ACCELS на конкурсних засадах відбирають учнів 9-х, 10-х и 11-х класів. Тестування та співбесіди проводяться в усіх областях України, Молдови та Бєларусі. Близько тисячі переможців на протязі року живуть в американських сім'ях та навчаються в американських навчальних закладах. В США робота з учасниками програми проводиться за сприяння організації "Молодь за розуміння" (YFU).

Програма обміну для студентів університетів (University Student Exchange Program)
В рамках цієї програми студенти вузів на протязі одного академічного року навчаються в американських коледжах та університетах. Анкети на участь у програмі приймаються від студентів будь-яких спеціальностей, крім медицини та права.

Літня програма обміну для вчителів (Summer Teachers Exchange)
Близько 30 вчителів англійської мови як іноземної з ННД беруть участь у шеститижневій академічній програмі в США. В рамках програми учасникам пропонуються курси американської англійської мови, методики викладання, сучасної мови та культури США.

Відкритий конкурс для вчених в галузі гуманітарних та суспільних наук (Open Competition for Scholars in the Humanities and Social Sciences)
В рамках цієї програми надається фінансування на проведення досліджень в США на період від 3 до 8 місяців. Керівництво програмою здійснюється спільно ACCELS та IREX.

Програма стипендій Фулбрайт (The Fulbright Fellowship Program)
Програма передбачає виділення грантів українським вченим (кандидатам та докторам наук) для проведення дослідницьких робіт і викладання в американських університетах за спеціальностями: американознавство, україністика, економіка, педагогіка, захист довкілля, політологія.
Код компании: 5338