Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, МСП, б-р Шевченка, 16, кім. 104, м. Київ, 01601, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Адреса:МСП, б-р Шевченка, 16, кім. 104, м. Київ, 01601, Україна
Телефон:+38(044) 234-51-83, 235-63-13
Факс:+38(044) 2341219
Вебсайт:http://In.com.ua/~smpu


Генеральний директор - Свірус Тамара Андріївна

Дата реєстрації: 1996
Статус: національна

Спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України є всеукраїнською громадською організацією. Діяльність Спілки здійснюється за рахунок власних коштів, які утворюються із вступних та членських внесків.

Місія:
- захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів;
- співпраця з усіма гілками влади як на державному, так і на місцевому рівні;
- сприяння послідовному становленню, розвитку та співробітництву малих, середніх та приватизованих підприємств, розширенню сфери їх діяльності з поступовим перетворенням в розгалужену систему, органічно пов’язану з великими підприємствами для більш повного забезпечення суспільних потреб у послугах, товарах народного споживання та іншій продукції, усуненню монополізму в їх виробництві;
- надання консультаційно-юридичної допомоги;
- надання інформаційно - правової допомоги в приватизації підприємств, основних фондів, землі, приміщень, іншого майна;
- сприяння в інвестуванні виробництва, промислової кооперації, розвитку торгової діяльності через різні фонди, банки;
- співпраця з багатьма іноземними фондами, агенціями, центрами, бюро, торгівельними місіями при посольствах зарубіжних держав в Україні;
- встановлення прямих зв’язків між фірмами та малими підприємствами, діловими колами України та іноземних держав;
- навчання та підвищення кваліфікації, професіоналізму членів Спілки, проведення конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, ділових зустрічей, шкіл підприємництва, безкоштовних консультацій з правових питань, бухгалтерського обліку, оподаткування.
Код компании: 4625