Львівський центр підтримки бізнесу-НьюБізнет, пл. Галицька, 7, м. Львів, 79008, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Львівський центр підтримки бізнесу-НьюБізнет

Адреса:пл. Галицька, 7, м. Львів, 79008, Україна
Телефон:+38(0322) 72-68-24, 72-75-62
Факс:+38(0322) 971854
Вебсайт:http://www.bsc.lviv.ua


Директор - Олена Борисівна Бей

СУПРОВОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

- Розробка та експертиза бізнес-планів та інвестиційних проектів на отримання кредитних та інвестиційних ресурсів.
- Формування портфелю інвестиційних пропозицій та пошук потенційних партнерів та інвесторів.
- Допомога в презентації бізнес-планів та інвестиційних проектів.
- Організація інвестиційних форумів (бірж контактів).
- Видавництво довідника “Інвестуйте у Львів”.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ

- Пошук ділової інформації в спеціалізованих базах даних.
- “Виробники товарів в Україні”, “Куплю-Продам”, “Престиж Україна”.
- Встановлення та ведення комп’ютерної правової бібліотеки, пошук інформації в базі даних “Нормативні акти України”.
- Розробка інформаційних моделей підприємств і програмного забезпечення для них.
- Пошук інформації в Internet.

КАДРОВЕ АГЕНТСТВО

- Підбір кваліфікованого персоналу.
- Сучасні технології управління персоналом.

БІЗНЕС – НАВЧАННЯ

Короткотермінові тренінг-програми:
- для початківців в сфері бізнесу та осіб, які бажають отримати нову професію (бухгалтерський облік та управління фінансами, техніка активного продажу, маркетинг, менеджмент персоналу, бізне-планування та інші);
- для підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів з основних дисциплін бізнесу (маркетинг, фінансовий менеджмент, банківський менеджмент, виробничий менеджмент та інші);
- на замовлення великих та середніх підприємств.
Проведення семінарів та конференцій на актуальні теми у бізнесі

БІЗНЕС- КОНСАЛТИНГ

- Кваліфіковані консультації з питань ведення бізнесу.
- Розробка засновницьких документів та реєстрація компаній, в т.ч. з
іноземними інвестиціями, в органах державної влади.
- Розробка бізнес-планів на отримання кредитів, розширення.
- виробництва, залучення інвестицій.
- Організаційно-консалтингове супроводження інвестиційних проектів.
- Структурна реорганізація підприємств:
діагностика та експертиза господарського стану;
фінансове планування;
розробка маркетингової та рекламної стратегії.
- Маркетингові дослідження ринку продукту чи послуг, аналіз галузі,
- Соціологічні дослідження
- Налагодження системи збуту та маркетингу для підприємств:
Розробка структури відділів збуту та маркетингу;
Ппідбір та навчання персоналу.
- Кадровий підбір


УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

- У 1996 році Центр Підтримки Бізнесу організував круглий стіл з актуальних проблем підприємництва за участю BBC та 60-ти провідних бізнесменів області
- 19995-1997рр. на замовлення РАТН (Програма Сучасних Медичних Технологій, США) було проведено маркетигове дослідження ринку захисного медичного одягу та розроблено бізнес-план для будівництва заводу по виробництву захисного одягу
- 1996-1997рр. проведено дослідження стану розвитку приватного фермерства Львівської області на замовлення Land O’Lakes (проект USAID по сільському господарству)
- У 1997р. проведено маркетингове дослідження деревообробної промисловості на замовлення Management System International (проект USAID по охороні навколишнього середовища)
- В 1996-1997рр. спільно з PADCO (проект USAID) проведено ряд семінарів “Об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків”
- В 1997р. спільно з Management System International було організовано конференцію “Розвиток ринкової економіки: питання доброчесності та моралі”
- На замовлення із IREX було розроблено та проведено наступні тренінг-програми: “Управління організацією, що отримала грант”, “Політичний менеджмент” та “Створення екологічної телередакції”

- При підтримці Фонду ЄВРАЗІЯ було реалізовано проект “Молодіжна Біржа Праці”
- Консультанти Центру Підтримки Бізнесу на замовлення Counterpart розробили форму заявки на отримання кредиту для бізнес-інкубатора “Мета Центр” та навчальну програму “Як заповнити заявку на отримання кредиту”
- 1998-1999р., Центром Підтримки Бізнесу був втілений проект”Львівський-Жешівський регіони: Розвиток прикордонного співробітництва”. Створена база для бізнес-консультацій для малих підприємств в прикордонних районах.
- 1999р,.за допомогою ЦПБ проведено Українсько-Польську конференцію “Демократичні Інститути та їх вплив на розвиток малого бізнесу”.
- 2000р., спільно з Британським Урядом організовано семінар під назвою “Вплив на Західну Україну вступу Польщі до Європейського Союзу: проблеми та розробка стратегії дій”.

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

- ЦПБ-НьюБізнет ініціював і бере участь у ряді проектів в сфері пріоритетних для регіону напрямках розвитку, зокрема “Спеціальні (вільні) економічні зони на території області”, ”Стратегія прикордонного співробітництва”, “Розвиток туризму”, “Збереження історично-архітектурного середовища Львівщини”.
- ЦПБ-НьюБізнет бере участь в роботі Дорадчої Ради з питань підприємництва при голові обласної державної адміністрації. Місія Ради полягає у формуванні політики розвитку малого та середнього підприємництва на регіональному рівні, забезпеченню цивілізованих відносин між підприємцями та владою.
- ЦПБ-НьюБізнет активний учасник розробки та реалізації багатьох регіональних та місцевих програм економічного розвитку, в той час і прoграм з розвитку та підтримки підприємництва.
- ЦПБ-НьюБізнет співрозробник ряду законодавчих актів, спрямованих на економічні реформи на національному рівні
- Центр Підтримки Бізнесу координує реалізацію ряду програм та проектів з питань регуляторної реформи на місцевому рівні, здійснює функції Виконавчого Секретаріату Громадського Антикорупційного комітету.
- Центром ініційовані та впроваджуються програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в окремих районах та містах області із створенням ринкової інфраструктури підтримки підприємництва: Золочівський р-н; Бродівський р-н; Сколівський р-н; Стрийський р-н, м.Трускавець.
- Центр ініціював створення і активно бере участь в діяльності ряду асоціативних структур та об’єднань, розвиває міжрегіональну співпрацю.
- Центр конструктивно співпрацює з державним комітетом з питань підприємництва України, з Комітетом Верховної Ради з питань економічної політики управління народного господарства, власності та інвестицій.
- У червні 2000р. за ініціативи Центру створено Всеукраїнську Раду Розвитку Підприємництва.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЖОВТЕНЬ 1995 - СЕРПЕНЬ 2000

- Проведено понад 260 навчальних програм та семінарів, в яких взяли участь близько 3600 слухачів від більш ніж 650 підприємств
- Надано понад 2550 консультацій представникам малих та середніх підприємств, а також особам, які планують розпочати власний бізнес
- Розроблено установчу документацію та зареєстровано в органах державної влади 220 підприємств різних форм власності
- Реалізовано 35 приватизаційних проектів
- Проведено 36 маркетингових досліджень на території України, Республіки Крим, Білорусі, Молдови та Польщі
- 16 підприємствам надано допомогу в пошуку іноземних партнерів для створення спільних підприємств, загальні обсяги інвестицій в які склали понад 4 млн. доларів США
- Розроблено 55 бізнес-планів на отримання кредитів (інвестицій). За допомогою Центру підприємства отримали кредитів (інвестицій) на загальну суму близько 6 млн. доларів США
- Розроблено інвестиційних проектів на загальну суму 1 млрд.доларів США
- Виконано понад 120 замовлень по інформаційно-технічному обслуговуванню підприємців
- Розроблено, встановлено та підтримуються 2 аналітично-пошукові системи обробки інформації на замовлення Регіонального відділення Фонду державного майна України та Львівського обласного бюро технічної інвентаризації
- Розроблена і підтримується автоматизована система управління цехом по виробництву морозива Львівського холодокомбінату.
- Видано туристичний довідник по м.Львову “Ласкаво просимо до Львова”
Код компании: 4547