Відкрите акціонерне товариство "Інжинірингово-виробниче підприємство "ВНІПІТРАНСГАЗ", вул. Еспланадна, 20, м. Київ, 01023, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Відкрите акціонерне товариство "Інжинірингово-виробниче підприємство "ВНІПІТРАНСГАЗ"

Адреса:вул. Еспланадна, 20, м. Київ, 01023, Україна
Телефон:+38(044) 287-51-00, 289-93-21
Факс:+38(044) 2890140
Вебсайт:http://www.vtg.com.ua


Голова правління - Прудкий Сергій Олександрович

Відкрите акціонерне товариство "Інжинірингово-виробниче підприємство "ВНІПІТРАНСГАЗ" починає свою історію з 1944 року. З цього часу підприємство являється ведучим в проектуванні об'єктів видобування, транспортування, зберігання і переробки природного газу та інших технічних газів в Україні й інших країнах СНД.
Сьогодні ВАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" - це підприємство з багатопрофільними можливостями та висококваліфікованим персоналом, яке володіє передовими технологіями, досвідом і ноу-хау.
Більш ніж 50-річний досвід, накопичений "ВНІПІТРАНСГАЗом" як у колишньому СРСР, потім СНД, так і за кордоном, гарантує виконання робіт і послуг на високому професійному рівні.

1 ТРАНСПОРТ ГАЗУ

Уже у 1946 р. вперше розроблено в колишньому СРСР проект газопроводу з труб 509 мм на робочий тиск 5,5 МПа довжиною близько 500 км (Дашава - Київ). У п'ятдесятих роках засвоїли проектування газопроводів 720 мм з робочим тиском 5,6 МПа (газопровід Північний Кавказ - Центр довжиною більш 1500 км).
В шістдесяті роки вперше запроектована система газопроводів Середня Азія - Центр з труб 1020 мм і 1220 мм на робочий тиск 5,5 МПа, а в сімдесятих роках - IV черга систем газопроводів Середня Азія - Центр з труб 1420 мм на робочий тиск 7,5 МПа. Загальна довжина системи 14 тис. км.
"ВНІПІТРАНСГАЗом" вперше були розроблені методики та нормативні документи проектування магістральних газопроводів великих діаметрів на високий тиск; були розроблені технічні умови і широко реалізовані проекти будівництва газопроводів у гірських умовах (Кавказ, Іран, Македонія та ін.), у зонах рухливих пісків і барханів (Середня Азія, Алжир), у районах вічної мерзлоти, торф'яних боліт, шахтних виробок, засолених грунтів.
Вперше на газопроводах колишнього СРСР ще в шістдесяті роки були впроваджені газоперекачуючі агрегати потужністю - 4, 5, 6, тис. кВт і в сімдесяті роки потужністю - 10, 16, 25 тис. кВт.
Всього за проектами "ВНІПІТРАНСГАЗу" було побудовано більш 60 тис. км магістральних газопроводів з 220 компресорними станціями.

2 ВИДОБУВАННЯ ГАЗУ

За проектами інституту було здійснено облаштування більш 30-ти газових, газоконденсатних родовищ загальною потужністю 390 млрд. куб.м/рік, серед них одне з найбільших у Європі - Шебелінське.
Серед проектів "ВНІПІТРАНСГАЗу" і вперше в колишньому СРСР об'єкти по видобуванню газу з застосуванням сайклінг-процесу (Ново-Троіцьке і Тімофєєвське).

3 ПІДЗЕМНЕ ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ

"ВНІПІТРАНСГАЗ" являється піонером у колишньому СРСР у галузі проектування підземних сховищ газу (ПСГ).
У 1958 р. було запроектовано і побудовано Калужське ПСГ у водоносних горизонтах, а в 1960 р. - Щелковське ПСГ.
Всього за проектами інституту було побудовано ПСГ з загальним об'ємом активного газу 54 млрд. н. куб. м. Серед них одне з найбільших у світі - Більче-Волицьке.

4 ПЕРЕРОБКА ГАЗУ

"ВНІПІТРАНСГАЗ" стояв у витоках технологій по глибокій переробці попутного нафтового і природного газу. За проектами нашого інституту було побудовано 13 великих газопереробних заводів (ГПЗ) загальною продуктивністю близько 20 млрд. н. куб. м/рік. Серед них Мінібаєвський і Грозненський ГПЗ, продуктивністю 2 млрд.н.куб.м/рік з витягом етану, Сегедський ГПЗ (Угорщина) продуктивністю 2,6 мрлд. н. куб. м/рік.
В 60-70 роках були запроектовані та побудовані вперше в колишньому СРСР заводи по витягу гелію із газу з вмістом гелію в газі до 0,04% (Московський і Мінібаєвський ГПЗ).

5 ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ

За проектами "ВНІПІТРАНСГАЗу" була побудована велика кількість газопроводів-відводів, розподільчих мереж середнього і низького тиску, газорозподільчих станцій, автомобільних газонаповнюючих компресорних станцій, кущових баз зрідженого газу та інших об'єктів газової інфраструктури.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ІНЖИНІРИНГОВІ ПОСЛУГИ

- магістральні газопроводи, нафтопроводи і продуктопроводи з компресорними і насосними станціями;
- підземні сховища газу;
- облаштування газових і нафтових родовищ;
- установка комплексної підготовки газу більшої продуктивності;
- газо- і нафтопереробні заводи;
- установка зрідження й розподілу газів;
- нафтобази і сховища нафтопродуктів;
- газопроводи відгалуження, газифікації сільських районів і подача газу окремим споживачам;
- установка утилізації енергії газу з виробництвом електроенергії;
- пункти виміру газу;
- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій "під ключ";
- розробка документації для виробництва утилізаційного теплообміну обладнання;
- контроль, екологічна оцінка і моніторинг технологічних установок - від проекту до експлуатації;
- багатопаливні (стислий газ включно) автомобільні заправні станції, в т. ч. гаражні;
- установки розподілу повітря і одержання технічних газів;
- техніко-економічні дослідження;
- розробка бізнес-проекту по методології ЮНІДО;
- топографічні і геологічні вишукування і дослідження для будівництва;
- буріння артезіанських свердловин;
- системи зв'язку;
- електрохімзахист, корозійні обстеження трубопроводів і засобів електрохімзахисту;
- постачання матеріалів і обладнання;
- обслуговування персональних комп'ютерів і розмножувальної техніки;
- проектування інших промислових і громадських об'єктів.

ОСНОВНІ КОНТРАКТИ ДЛЯ:

НАК "Нафтогаз України"
РАО "Газпром" (Росія)
"Зангаз" (Росія)
"Коксохіммаш" (Росія)
"Союзгазтехнологія" (Росія)
ДК "Укргазвидобування"
ДК "Укртрансгаз"
ВАТ "Укрнафта"
ПО "Машиноимпорт" (Росія)
"Казахгазпром" (Казахстан)
"Армгазпром" (Вірменія)
"Туркменгазпром" (Туркменистан)
"Энерджи фанд" (Росія)
"Белтрансгаз" (Білорусь)
"Азтрансгаз" (Азербайджан)
"Грузтрансгаз" (Грузія)
"Туркменгаз" (Туркменистан)
КХК "Казахгаз"
"Узбектрансгаз" (Узбекистан)
"Молдовагаз" (Молдова)
Код компании: 4368