Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку "УкрНДІСВД", вул. Кіото, 25, м. Київ, 02156, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку "УкрНДІСВД"

Адреса:вул. Кіото, 25, м. Київ, 02156, Україна
Телефон:+38(044) 513-04-72, 513-04-90, 513-24-27
Факс:+38(044) 5138281
Вебсайт:http://www.spets.com.ua


Голова правління - Богдан Васильович Никифорук, кандидат економічних наук

Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку (УкрНДІСВД) - єдиний в Україні дослідний центр, який розробляє комплексні науково-технічні програми щодо створення устаткування, матеріалів та технологій для нетрадиційних способів поліграфічного оформлення різноманітних за характеристиками (фізико-хімічними, експлуатаційними, технічними, геометричними тощо) матеріалів, напівфабрикатів, виробів.

За 40 років свого існування УкрНДІСВД розробив багато типів устаткування, поліграфічних матеріалів, технологій трафаретного, флексографічного, глибокого, непрямого високого (типоофсетного), тампонного та офсетного друку на паперово-картонних, плівкових, ламінованих, палітурних, металізованих, дерев'яних, скляних, полімерних матеріалах та об'ємних виробах.

За науково-технічними розробками, захищеними (у багатьох випадках) авторськими свідоцтвами та патентами України, виготовлені, впроваджені і дотепер використовуються багатьма підприємствами на території колишнього СРСР устаткування, матеріали та технології.

УкрНДІСВД пропонує організаціям та підприємствам України науково-технічні результати своєї багаторічної діяльності — на договірних засадах.

Трафаретний спосіб друку
- устаткування для виготовлення трафаретних друкарських форм: копіювальні рами (з батареями насвітлювачів), розтягувальні пристрої;
- ручні верстати та напівавтомати для друкування одно- та багатофарбових зображень (штрихових та растрових) на плоских матеріалах різної товщини та розміру,
- сушарки для друкованої продукції з ІЧ- та УФ-опроміненням (тунельного і шафового типів) та стелажі-візки для сушіння відбитків;
- верстат для заточування ракелів;
- фарби друкарські для нанесення фарбових зображень на різноманітні матеріали (папір, картон, полімерні плівки, палпурки, тканини, скло, дерево, фольговані діелектрики, емальовані поверхні, металеві пластини тощо) — з урахуванням спеціальних умов експлуатації виробів;
- рідкі фотополімерні композиції та плівкові копіювальні матеріали для виготовлення трафаретних форм.

Флексографічний спосіб друку
- комплект устаткування для виготовлення фотополімерних друкарських форм (копіювальні установки та вимивні пристрої);
- листові одно- та двофарбові машини для друкування на заготівках з гофрованого картону, шорстких матеріалах, мішках;
- ролеві багаюфарбові машини для друкування на рулонних матеріалах (полімерних плівках, папері, картоні, ламінатах, фользі);
- рідкі водорозчинні фарби для друкування на паперово-картонних матеріалах способом флексографічного (глибокого) друку та спирто-ефіророзчинні фарби для друкування на плівкових матеріалах та фользі;
- фотополімерні композиції (пластини) для виготовлення фпексографічних форм. Тампонний друк
- комплект устаткування для виготовлення форм для тамподруку (копіювальні установки та центрифуги для нанесення світлокопіювальних композицій);
- однофазбові ручні верстати, одно- та багатофарбові напівавтомати для друкування на плоских та об'ємних виробах (консервних банках, кришках, циферблатах годинників, шкіряних деталях взуття та галантереї, сувенірах, канцприладді, іграшках, господарчих товарах тощо);
- фарби для друкування на виробах з різноманітних полімерних матеріалів, склі, металах тощо;
- композиції для виготовлення тампонів;

Непрямий високий друк (типоофсет)
- копіювальна установка для виготовлення типоофсетних форм;
- трифарбова машина для друкування способами непрямого високого друку на кришках для об'ємної тари з полістиролу;
- технології формних та друкарських процесів (консультаційні послуги, розробка нормативної документації на устаткування, матеріали, технологічні процеси, друковану продукцію тощо).
Офсетний друк
- лакофарбові матеріали для жерстянодрукарського виробництва консервної тари, металевих іграшок, табличок тощо;
- металізовані фарби для друкування на пітенгованому папері листової продукції (плакатів, реклам, обкладинок, етикеток тощо).
Оздоблювальні процеси поліграфічного виробництва
- комплект устаткування для вибіркового лакування листової продукті способом трафаретного друку (напівавтомат для лакування, сушарка УФ-опромінення);
- позолотні преси (різних типорозмірів та ступеня автоматизації) для нанесення зображень на листові матеріали способом тиснення поліграфічною фольгою;
- сушарки різноманітного призначення для закріплення на відбитках лакофарбових шарів різної природи (видалення розчинників, полімеризація тощо);
- типажний ряд устаткування для висікання та йгування заготівок тари з гофрованого картону.

Крім вищезазначеного, УкрНДІСВД, який має великий досвід у проведенні науково-дослідних робіт, а також фонди спеціальної технічної літератури, діючих нормативних документів для поліграфії і суміжних галузей науки та промисловості, пропонує виконання таких робіт:
- продаж ліцензій на винаходи (корисні моделі устаткування, склад лакофарбових та формних матеріалів, методи та прилади об'єктивного контролю якості тощо);
- складання аналітичних оглядів сучасного стану поліграфічної техніки, технології та матеріалознавства;
- розробку рекомендацій стосовно визначення оптимальних схем нанесення фарбових зображень на різноманітні вироби, матеріали, напівфабрикати (із застосуванням нетрадиційних методів і способів поліграфічної техніки та технології);
- науково-технічну експертизу якості друкованої продукції та поліграфічних матеріалів (з наданням експертних висновків);
- розробку технологічної документації (інструкцій з процесів поліграфічного виробництва, технологічних регламентів на виробництво лакофарбових, формних та інших матеріалів, маршрутних технологічних карт тощо);
- розробку нормативної документації (стандартів, технічних умов) — з реєстрацією в органах Держстандарту;
- екологічний контроль промислових скидів стічних вод, викидів до атмосфери і визначення кількості нафтопродуктів у зливових водах;
- проведення технічної експертизи якості та автентичності цінних паперів і документів суворого обліку;
- надання науково-технічних та організаційних послуг при веденні патентно-ліцензійної роботи.

Інститут видає провідний галузевий часопис «Друкарство», який впродовж п'яти років існування здобув повагу широких кіл видавців та поліграфістів України, зміцнив зв'язки з рекламодавцями, став провідним інтегратором галузевої інформації.

УкрНДІСВД завжди готовий співпрацювати з науковими, виробничими та маркетинговими організаціями Ватутінського району, міста Києва та всієї України для продуктивного рішення науково-технічних, виробничих та інформаційних задач у видавничо-поліграфічній галузі — на користь технічного прогресу і підвищення добробуту українського народу.
Код компании: 4289