Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України, вул. Боженка, 11, м. Київ, 03650, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України

Адреса:вул. Боженка, 11, м. Київ, 03650, Україна
Телефон:+38(044) 287-47-02
Факс:+38(044) 5280486
Вебсайт:http://www.paton.kiev.ua


Директор - Патон Борис Євгенович

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона, утворений більш ніж 60 років тому як науково-дослідний інститут, є сьогодні багатопрофільним науковим та дослідницьким комплексом, який здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, розробляє технології, матеріали, обладнання та керуючі системи, ефективні зварювальні конструкції та компоненти, методи та засоби діагностики і неруйнуючого контролю якості в наступних напрямах:
- Прогресивні технології зварювання та з'єднання матеріалів
- Міцність, надійність і довговічність зварних конструкцій
- Технології наплавки, нанесення покриттів та обробки поверхонь
- Процеси спеціальної електрометалургії
- Автоматизація керування та системи живлення

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона - це потужна команда висококваліфікованих вчених, серед яких 250 мають учений ступінь кандидата,
а 70 - доктора наук; відділи та лабораторії інституту обладнані сучасним науковим на вимірювально-аналітичним устаткуванням.

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона виконує замовлення вітчизняних та зарубіжних партнерів у таких областях:
- Наукові та дослідницьки проекти
- Науково-технічні консультації
- Науковий, технічний та екологічний експертний аналіз проектів, конструкцій та технологій
- Навчання та сертифікація наукового та інженерно-технічного персоналу та робітників
- Конструювання спеціального обладнання та машин
- Інженерна та технічна допомога у впровадженні нових технологій, обладнання та керуючих і контрольних систем
- Стандартні та спеціалізовані випробування зварних з'єднань
- Сертифікація конструкцій, технологій, матеріалів та обладнання у відповідності з національними та міжнародними стандартами
- Забезпечення науково-технічною та бібліографічною інформацією
- Експортні та імпортні операції

Науково-технічний комплекс Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона має в своєму складі конструкторсько-технологічне бюро, високотехнологічні інженерно-технічні центри, експериментальний завод зварювання та обробки вибухом, а також ефективну виробничу базу, яку утворюють три експериментальні заводи (зварювального обладнання, зварювальних матеріалів та нових технлогій), що здатні розробляти, виробляти супроводжувати як одиничні зразки, так і партії спеціального обладнання, зварювальних матеріалів, зварних конструкцій та деталей.

Ваш надійний партнер – Інститут елеткрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України
Код компании: 4252