Львівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, просп. Чорновола, 57, а/с 6726, м. Львів, 79058, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Львівський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Адреса:просп. Чорновола, 57, а/с 6726, м. Львів, 79058, Україна
Телефон:+38(0322) 52-27-41
Факс:
Вебсайт:http://www.cstei.lviv.ua http://www.lviv.uar.net/lvcstei/


Директор - кандидат технічних наук - Яворський Михайло Степанович

Львівський центр науково-технічної і економічної інформації (ЛвЦНТЕІ) був створений у 1968 році і є провідною державною науково-інформаційною структурою Західного регіону України. Діяльність ЛвЦНТЕІ спрямована, насамперед, на вивчення і задоволення потреб підприємств і організацій різних форм власності, а також фізичних осіб, в науково-технологічній та економічній інформації, на дослідження проблем і формування підходів щодо організації діяльності регіональних інформаційних центрів в умовах економічних і політичних перетворень в Україні.

Виходячи з попиту споживачів, Центр пропонує їм необхідну науково-технічну і економічну інформацію, створює регіональні бази даних, зокрема, "Науковий і науково-технологічний потенціал Західного регіону України"; "Інвестиційні проекти Західного регіону України", "Малий бізнес у Західному регіоні України", "Підприємства - виробники продукції і послуг Західного регіону України", а також готує інформаційно- аналітичні огляди за темами: "Загальна характеристика Західного регіону України"; "Формування сучасної української еліти в Галичині"; "Еколого-економічні наслідки розвитку науково-технічного прогресу в окремих галузях промисловості Львівської області"; "Науково-технологічні парки та бізнес-інноваційні центри в Центральній та Східній Європі"; "Освітянське середовище та процеси, які в ньому відбуваються"; "Інноваційне підприємництво в регіоні: стан, проблеми, перспективи" тощо.

Поряд з тим, у ЛвЦНТЕІ проводяться фундаментальні і прикладні дослідження з проблем розвитку інтелектуального потенціалу, організації науково-технічної і інформаційної діяльності, оцінки інвестиційної привабливості господарських об'єктів, регіональної інноваційної політики.

У 1995 році Держпатент України зареєстрував при ЛвЦНТЕІ Пошуковий орган, який здійснює свою діяльність на базі патентного фонду Центру. Основні завдання Пошукового органу:
- проведення патентно-інформаційних досліджень рішень, на які подані заявки на видачу патентів України на винаходи, для визначення їх новизни і рівня техніки;
- надання методичної та практичної допомоги органам державної виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям та громадянам з питань охорони об'єктів промислової власності (винаходів, промислових зразків, товарних знаків), винахідницької і патентно-ліцензійної діяльності.

На базі інформаційно-аналітичного відділу з проблем регіональної науково-технічної та інноваційної політики у Центрі працює Консультаційний пункт по наданню допомоги в оформленні і реєстрації науково-дослідних робіт та підготовці звітної документації по них.

Львівський центр науково-технічної і економічної інформації є ініціатором і з 1991 року був постійним співорганізатором Міжнародної Західно-Української виставки-ярмарку "Галицькі контракти". З 1995р. Центр проводить на своїй базі постійно-діючу виставку інновацій та інвестиційних проектів, є базовою організацією проведення Міжнародної Західно-Української виставки-ярмарку "Галицький форум".

В рамках Міжнародної кооперації ЛвЦНТЕІ співпрацює з Німецькою асоціацією технологічних та інкубаційних центрів, Польською асоціацією бізнес та інноваційних центрів, Інститутом науково-технічної інформації м. Інкоу (Китай), Фундацією "Ястшебський інкубатор підприємництва" (Польша), робочою групою ICECE (Інноваційні Центри в Центральній та Східній Європі), технологічним парком Академії наук Чеської Республіки, Німецьким інститутом економічних досліджень, Патентним відомством Польщі, Угорським фондом економічного розвитку малого підприємництва.

ЛвЦНТЕІ має у своєму розпорядженні патентний фонд 52 країн світу, фонд промислових каталогів на обладнання (матеріали), що продукуються вітчизняними та зарубіжними підприємствами, фонд нормативно-технічної документації, фонд інформаційних листків про науково-технічні розробки та інновації, довідкові, інструктивні і законодавчі документи, періодичні видання, в тому числі зарубіжні.

У Львівському ЦНТЕІ розроблений і реалізується пілотний інвестиційний проект "Регіональний інформаційно-аналітичний бізнес-інноваційний проект "Львівтехнополіс"

В структуру ЛвЦНТЕІ входять:
1. Інформаційно-аналітичний відділ з проблем регіональної науково-технічної та інноваційної політики
Інформаційно-аналітичні дослідження з проблем регіональної науково-технічної та інноваційної політики. Формування баз даних науково-дослідних проектів і наукового потенціалу західного регіону України. Консультативна та методична допомога з державної реєстрації науково-дослідних робіт. Проведення науково-технічної експертизи проектів, організація самоосвіти громадян

2. Відділ правової та соціально-економічної інформації
Формування баз даних з юридичної проблематики, забезпечення законодавчими та нормативними документами з правової та соціально-економічної інформації. Підготовка та видання інформаційно-аналітичних оглядів. Проведення конференцій, семінарів, консультацій з питань соціально-економічного розвитку регіону. Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів для керівників.

3. Інформаційно-аналітичний відділ з проблем охорони та комерціалізації інтелектуальної власності
Проведення всіх видів патентних досліджень, підготовка заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, промислові зразки, товарні знаки), підготовка і тиражування аналітичної та нормативної інформації, абонементне обслуговування, консультування. Організація роботи регіонального Пошукового органу Держпатенту України.

4. Інформаційно-аналітичний відділ з проблем міжнародних відносин та зовнішньоекономічних зв'язків
Інформаційно-аналітичні дослідження з питань міжнародних відносин і зовнішньоекономічних зв'язків, пошук вітчизняних та іноземних інвесторів. Організація навчання з проблем зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу, реклами, бізнеспланування. Проведення семінарів, ділових зустрічей, конференцій, виставок як в Україні, так і за кордоном. Організація роботи постійнодіючої виставки "Інновації та інвестиційні проекти західного регіону України".

5. Відділ нормативно-технічної документації
Постійний моніторинг попиту споживачів на нормативно-технічну документацію з метою аналізу інвестиційного клімату в регіоні, прогнозування ситуації на підприємствах і в організаціях. На основі поновлюваного фонду проводить підготовку та видання переліків нормативно-технічної документації по замовленій тематиці, науково-інформаційний супровід проблем сертифікації та забезпечення якості продукції у західному регіоні України. Забезпечує споживачів інформацією про нормативно-технічну документацію у вигляді довідок, копій, безпосереднього перегляду.

6. Науково-технічна бібліотека
Формування довідково-інформаційного фонду, баз даних нових науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань соціально-економічного розвитку, промислового виробництва. Бібліотечно-інформаційне обслуговування науковців, спеціалістів підприємств і організацій, підприємців. Бібліографічний пошук інформації із світових джерел. Підготовка та видання фактографічних і документальних довідок, інформаційних збірників, оглядів. Проведення семінарів, практикумів, консультацій з питань бібліотечної роботи. Організація роботи міжобласного депозитарію промислових каталогів, науково-технічної літератури і документації.

7. Експериментальне спеціалізоване інформаційно-аналітичне бюро експертизи ринків
Експертиза і моніторинг ринків з одночасним консультативним обслуговуванням юридичних та фізичних осіб як агентів ринкових відносин, проведення необхідних для цього науково-дослідних і експериментально-прикладних робіт. Організація роботи постійнодіючої тематичної виставки "Інформаційно-аналітичне забезпечення охорони праці в народному господарстві".

8. Видавничо-поліграфічний відділ
Інформаційно-аналітичні дослідження ринку технологій поліграфічної продукції, реклами. Виготовлення копій, візитівок, фірмових бланків. Друк авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, методичних матеріалів, тез доповідей науково-практичних конференцій, брошур. Рекламні послуги, в т.ч. випуск рекламних відеороликів на відеокасетах і дисках CD-ROM.
Код компании: 4206