Київська торгово-промислова палата, МСП, вул. Богдана Хмельницького, 55, м. Київ, 01054, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київська торгово-промислова палата

Адреса:МСП, вул. Богдана Хмельницького, 55, м. Київ, 01054, Україна
Телефон:+38(044) 482-03-01
Факс:+38(044) 4823966
Вебсайт:http://www.kiev-chamber.org.ua


Президент - Засульський Микола Васильович

Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною органiзацiєю, яка об'єднує юридичних осiб, якi створенi i дiють вiдповiдно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як пiдприємцi, та їх об'єднання.

Cтолиця України, Київ, є промисловим, торговельним, фінансовим, освітнім, науковим та культурним центром держави, де розташовано центральні державні органи влади та багато установ. Тут розташована й столична Торгово-промислова палата, що здійснює основну діяльність у межах Київського регіону.

Київська ТПП створена і діє у відповідності до закону "Про торгово-промислові палати в Україні", прийнятим нашим парламентом наприкінці 1997 року, і розвивається паралельно зі становленням мережі торгових палат у нашій державі.

Цей закон визначив основні принципи створення торгово-промислових палат в Україні, встановив пріоритетні напрямки й форми діяльності палат, взаємовідносини з державою.

Київська Торгово-промислова палата - недержавна організація, що діє на підставі повної економічної самоокупності і має на меті сприяння розвиткові національної економіки та її інтеграції у світову систему, зміцненню ринкових механізмів і надання практичної допомоги підприємствам усіх форм власності Київського регіону.

Спектр діяльності столичної Палати дуже широкий і спрямований на встановлення ділових контактів між українськими й зарубіжними організаціями, освоєння нових форм співробітництва, участь у здійсненні міжнародних програм та проведення ділових зустрічей, бізнес-місій, конференцій та презентацій.

Серед основних послуг, які надає Київська ТПП своїм членам, - проведення експертиз, контроль якості та комплектності товарів, визначення їх вартості, видача сертифікатів походження, декларування зовнішньоторговельних вантажів, проведення національних і міжнародних виставок.

Київська Торгово-промислова палата свої дії послідовно спрямовує на розвиток ділового потенціалу Києва, чим сприяє неухильному його перетворенню у діловий та фінансовий центр, здатний посісти гідне місце серед європейських міст.
Код компании: 4168