Відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький колісний завод", проїзд Ярославський, 8, м. Кременчук, Полтавська обл., 39611, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький колісний завод"

Адреса:проїзд Ярославський, 8, м. Кременчук, Полтавська обл., 39611, Україна
Телефон:+38(0536) 76-41-80, 76-42-80, 77-78-59
Факс:+38(0536) 764110; 775750
Вебсайт:http://www.wheels.com.ua


Голова Наглядової Ради - Леготкін Геннадій Іванович
Голова Правління - директор - Коршунов Олександр Олександрович

Лозунг: "МИ РОБИМО ТЕ, ЩО ПРОДАСТЬСЯ"

ВАТ "Кременчуцький колiсний завод" - 40 РОКIВ виробництва колiс.
Сьогоднi добре вiдома продукцiя вiдкритого акцiонерного товариства "Кременчуцький колiсний завод" - єдиного в Украiнi та в краiнах СНД пiдприсмства по проектуванню та виробництву колiс до легкових i вантажних автомобiлiв, тракторiв, комбайнiв i iншоi сiльскогосподарськоi технiки.

В сiчнi 2001 року ВАТ "Кременчуцький колiсний завод" вiдзначив свiй 40 - рiчний рубiж становлення i розвитку. Виробнича потужнiсть заводу становить 6,5 млн.шт.колiс та ободiв в рiк, виготовлясться больш нiж 150 модифiкацiй колiс, ободiв i деталей колiс.

Робiтники заводу вирiшують глобальнi завдання удосконалення всiх процесiв виробництва продукцii i просування ii на новi ринки збуту. Велика увага придiлясться освоенню виробництва нових типiв колiс та ободiв, упровадженню сучасних технологiй виробництва продукцii i один з головних приорiтетiв - це полiтика якостi на пiдприсмствi.
Вся продукцiя пiдтверджена сертифiкатами вiдповiдностi УКРСЕПРО i РОСДЕРЖСТАНДАРТУ. В сiчнi 2001 року сертифiкована система забезпечення якостi пiдприсмства згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв серii ISO - 9001-94. В УкрСЕПРО и TUV CERT отриманi вiдповiднi сертифiкати з системи якостi. В 2002 роцi ВАТ "Кременчуцький колiсний завод" став членом Свропейськоi технiчноi органiзацii по шинам i ободам ETRTO i членом Свропейськоi асоцiацii виробникiв колiс EUWA.

В теперiшнiй час пiдприсмство виробляс повну гаму колiс до всiх автомобилiв i с/г технiки, випускасмоi в краiнах СНД: до легкових автомобiлiв Таврiя, Москвич, ВАЗ, Волга, УАЗ, вантажiвок КрАЗ, МАЗ, ЗiЛ, КАМАЗ, Урал, автобусiв ЛiАЗ, ЛАЗ i МАЗ, а також до тракторiв, комбайнiв i с/г машин.
Тiльки протягом останнiх 3-х рокiв освосно виготовлення цiлого ряду конкурентоспроможнiх типорозмiрiв колiс до сiльгосптехнiки i автомобiлiв, конструкцiя, яких вiдповiдас вимогам стандартiв E.T.R.T.O.
Це колеса: DW 21Ax32, DW 23Ax38, DW 20Ax26, DW 27Ax32, W 12x24, DDW 18Lx42, DW 15Lx38, DW 36x25, DW 36x32, 11,75x22,5, 5 1/2j x 14H2 та iншi. Успiшнiй реалiзацii продукцii сприяли введенi в дiю в 1998-2000 роках на пiдприсмствi лiнii по фарбуванню колiс порошковими полiестерними фарбами, якi забезпечили новий привабливий зовнiшнiй вигляд i стiйкiсть покриття. Для захисту покриття вiд можливих пошкоджень при транспортуваннi колеса упаковуються на спецiальнiй лiнii.

Крiм того, на заводi розпочато виробницство ранiше не властивоi для нього продукцii, наприклад, захисти картеру двигунiв до легкових автомобiлiв, а для сучасних офiсiв i на допомогу комунальним господарствам - урни та контейнери для виробничих i господарських вiдходiв.

Слiд вiдзначити новинки продукцii заводу - це колеса до зарубiжних легкових автомобiлiв Opel, Daewoo i автобусiв IVECO, колеса до новоi Волги ГАЗ-3110, ВАЗ-2110, 6,75х17,5 (МАЗ), а також новiтнс фарбування колiс до легкових автомобiлiв кольору "Металiк".

Продукцiя пiдприсмства експортусться в самому широкому географiчному диапазонi: вiд Свразii i Америки до Австралii i активна роль в просуваннi виробiв належить зовнiшньоторгiвельному представництву заводу в Угорщинi фiрмi "Trans Wheels & Tyres".

На заводi активно дiс рекламна служба, яка, використовуючи Iнтернет як iнструмент для просування продукцii на ринок в рамках маркетингового циклу, створила свiй сайт з iнформацiсю про пiдприсмство i товар. А - це додатковий козир пiдприсмства - i покращення iмiджу заводу, i створення довiри у споживача. Адрес сайту: www.wheels.com.ua

Дякуючи високiй якостi продукцii, чiтко налагодженим поставкам i квалiфiкованим спецiалiстам ВАТ "Кременчуцький колiсний завод" отримав мiжнародне визнання. Його досягнення вiдзначенi винагородами Мiжнародного Клуба Промисловцiв (Мадрiд, 1995, 1997), Свропейського iнституту маркетингових дослiджень (Брюсель, 1998), Мiжнародного вiдкритого Рейтингу популярности i якостi товарiв i послуг "Золота фортуна" в номiнацii "Краще стабiльно працююче пiдприсмство в машинобудiвнiй галузi" (Киiв, 2000), 14-й Мiжнароднiй конвенцii в номiнацii "За високу якiсть та деловий престиж"(Нью-Йорк, 2000), Хрестом Пошани "За вiдродження Украiни" II ступеня за гiдне представлення продукцii на свiтовому ринку (Киiв, 2001), нацiональною премiсю "Бiзнес-Олiмп" за досягнення визначних вершин у бiзнесi i званням "Золота Торгова Марка"за високу якiсть товару.
Код компании: 4034