Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут державного управління, просп. Московський, 75, м. Харків, 61050, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут державного управління

Адреса:просп. Московський, 75, м. Харків, 61050, Україна
Телефон:+38(057) 732-30-42, 732-32-66
Факс:
Вебсайт:http://www.kbuapa.kharkov.ua


Директор - Мостовий Григорій Іванович

Харківський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України - один із наймолодших вищих навчальних закладів нашої держави. Його утворено відповідно до Указу Президента України "Про створення Львівського, Одеського і Харківського філіалів Української Академії державного управління" від 11 вересня 1995 р. № 824 як провідний навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує висококваліфікованих фахівців в галузі державного управління для регіональних та місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Луганської, Полтавської, Сумської і Харківської областей. Він також готує фахівців в галузі соціально-економічного управління на базі середньої освіти.

Серед випускників регіонального інституту - віце прем'єр-міністр АР Крим, заступники голів, начальники управлінь та відділів облдержадміністрацій, голови, заступники голів, начальники управлінь та відділів райдержадміністрацій, міські голови та їх заступники, голови і заступники голів районних рад.

Загалом у 2003/2004 навчальному році у регіональному інституті навчатимуться: за магістерською програмою - понад 1000 слухачів, а за суміжними спеціальностями - майже 800 студентів.

Основні напрями діяльності:
- підготовка висококваліфікованих управлінських кадрів: за спеціальністю 8.150000 "Державне управління" - з наданням кваліфікації "Магістр" (денна, заочна, вечірня та екстернатна форми навчання); за спеціальностями 7.050109 "Управління трудовими ресурсами" та 7.050201 "Менеджмент організацій" - з наданням кваліфікації "Спеціаліст" (денна та заочна форми навчання);

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону: на базі професійних програм (заочне та дистанційне навчання), тематичних семінарів та постійно діючих курсів;

- виконання фундаментальних і прикладних НДР з широкого кола проблем державного управління та місцевого самоврядування, у тому числі на замовлення підприємств, установ та організацій;

- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів за спеціальністю "Державне управління" через аспірантуру, докторантуру та інститут здобувачів;

- надання науково-методичної, консультативної, інформаційної допомоги обласним Центрам підвищення кваліфікації державних службовців, органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям регіону;

- видавнича та інформаційно-бібліотечна справа.

ХарРІ УАДУ сьогодні - це:
- 5 факультетів: денний, заочний, вечірній магістерської підготовки, соціально-економічного управління, підвищення кваліфікації;
- 13 кафедр: державного управління та менеджменту, регіонального управління та місцевого самоврядування, економічної теорії і фінансів, економічної політики, права та законотворчого процесу, державної політики, інформаційних технологій, іноземних мов, охорони здоров'я, української мови, державного будівництва, державної служби, інформатики;
- аспірантура та докторантура, функціонує Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління (шифр К 64.858.01);
- навчально-оздоровча база у місті Феодосія (АР Крим);
- видавництво;
- 3 інститути: Інститут регіональної політики, Україно-Французький інститут регіонального управління, Інститут розвитку культури і мистецтв;
- курси довузівської підготовки;
- бібліотека з чисельним фондом вітчизняної та іноземної літератури, яка налічує 130 примірників рідкісних видань;
- сучасна навчально-освітня та науково-дослідна інфраструктура;
- потужна матеріальна база: навчально-адміністративний корпус, 2 гуртожитки готельного типу.

Cпівробітництво
- активна співпраця з 23 зарубіжними організаціями 8 країн світу;
- викладачі, вчені та слухачі регіонального інституту беруть участь у 11 міжнародних проектах та програмах;
- залучення іноземних фахівців з провідних установ країн-партнерів до читання лекцій і проведення практичних занять;
- постійне членство в Асоціації інститутів та шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee);
- регіональний інститут є базовою установою Науково-методичного об'єднання із спеціальності "Державне управління", до якого входять 13 вузів міста Харкова, з яких 7 мають статус Національних.

ХарРІ УАДУ гарантує своїм слухачам та студентам:
- високий організаційно-методичний рівень роботи;
- усі необхідні умови для успішного навчання, проживання і дозвілля;
- одержання якісної освіти, що підтверджується дипломами державного зразка;
- працевлаштування після закінчення навчання.
Код компании: 3629