Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Адреса:вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна
Телефон:+38(057) 704-11-20, 704-11-62
Факс:+38(057) 7041171
Вебсайт:http://www.uracad.kharkiv.edu


Ректор - Тацій Василь Якович

Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого згідно з рішенням МАК від 18 червня 1993 р. № 5 колегії Міністерства освіти України від 23.06.1993 р. № 13/2 акредитовано за статусом вищого навчального закладу освіти IV рівня освіти.

Факультети академії.
Усього в академії функціонує 13 факультетів (10 — денних, 2— заочних, 1 — вечірній). Усі факультети готують юристів по спеціальності "Правознавство" з різних спеціалізацій:
- Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України — готує кадри для роботи в органах прокуратури. Реорганізований з прокурорсько-слідчого факультету № 1 - 15 листопада 1995 року наказом ректора академії № 53.
- Факультет № 2 — господарчо-правовий — готує кадри для роботи в народному господарстві.
- Факультет № 3 — слідчо-криміналістичний — готує кадри для органів внутрішніх справ. Створений наказом міністра вищої та середньої освіти України № 469 від 13.09.1974 р.
- Факультет № 4 — юстиції — готує кадри для роботи в органах юстиції. Створений влітку 1987 р.
- Факультет № 5 — підготовки слідчих для Служби безпеки України — готує кадри для роботи в органах Служби безпеки. Створено в січні 1994 року.
- Факультет № 6 — військово-юридичний — підготовка кадрів військової юстиції. Створено 23 листопада 1996 р. наказом ректора № 45.
- Факультет № 7 — підготовки юристів для Міністерства закордонних справ України — готує юристів для Міністерства закордонних справ. Створено наказом ректора № 96 від 1 грудня 1998 року.
- Факультет № 8 — підготовки професійних суддів — готує юристів-магістрів права. Створено наказом ректора від 12.05.1999 р. № 45.
- Факультет № 9 — підготовки фахівців для кримінально-виконавчої системи. Створений наказом ректора від 24.04.2000 р. № 50.
- Кримський факультет Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, м. Сімферополь – готує бакалаврів права.

Серед викладачів академії:
- 2 лауреати Державних премій (професор кафедри цивільного права Азимов Ч.Н. і зав. кафедрою екологічного права Попов В.К., нагороджені у 1984 р.),
- 8 академіків і 15 членів-кореспондентів Академії правових наук України;
- 8 заслужених діячів науки і техніки України;
- 12 заслужених працівників вищої школи;
- 2 заслужених діячів культури;
- 8 заслужених юристів;
- 7 заслужених професорів – старійшин Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Мають нагороди Президента України:
ректор академії В.Я.Тацій — ордени князя Ярослава Мудрого V i IV ступеня — 1995 р., 1998 р.
орден "За заслуги" ІІ ступеня — 2000 р.
перший проректор В.В.Сташис — повний кавалер ордена "За заслуги" І, ІІ і ІІІ ступенів — 1994 р., 1997 р., 1999 р.
В 2000 р. нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

Існуючі наукові школи.
В результаті багаторічної кропіткої і плідної праці в академії склалися авторитетні наукові школи в галузі юридичних наук з проблем:
- теорії та історії держави і права (професори В.Д. Гончаренко, В.О. Петришин, В.О. Румянцев, І.П. Сафронова, М.М. Страхов, М.В. Цвiк),
- конституційного й державного будівництва, міжнародного права (професори Ю.М. Тодика, М.П. Воронов, Ю.П. Битяк, М.В. Буроменський, В.С. Семенов);
- цивільного, цивiльно-процесуального i трудового права (професори Ч.Н. Азімов, В.В. Комаров, П.І. Жигалкiн);
- екологічного й аграрного права (професори В.К. Попов, В.М. Гайворонський, А.П. Гетьман, А.М. Стативка, М.В. Шульга);
- кримінального права (професори В.Я. Тацiй, В.В. Сташис, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулiн, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, З.Г. Корчева, Л.М. Кривоченко, В.А. Ломако, М.І. Панов, В.П. Тихий);
- кримінально-процесуального права та криміналістики (професори М.В. Салтєвський, В.С. Зеленецький, Ю.М. Грошевий, В.О. Коновалова, Г.А. Матусовський, В.Ю. Шепітько);
- кримінології та виправно-трудового права (професори В.В. Голiна, І.М. Даньшин, В.М. Трубніков).

Спеціальності:
1 Правознавство
Код компании: 3215