Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, вул. Переяслівська, 23, м. Харків, 61015, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Адреса:вул. Переяслівська, 23, м. Харків, 61015, Україна
Телефон:+38(057) 373-30-39, 373-38-07, 373-41-43
Факс:+38(057) 3733084
Вебсайт:http://www.cryo.org.ua


Директор - Грищенко Валентин Іванович

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини HАH України (ІПКіК НАН України) створено в 1972 році. Він був і залишається єдиним інститутом такого профілю і організації в Україні, СHД і в світі . Ініціаторами створення Інституту були акад. HАH України Б.І.Вєркін і чл.-кор. HАH України М.С.Пушкар, які при підтримці Президента Академії наук акад. Б.Є.Патона на базі двох лабораторій Фізико-технічного інституту низьких температур і проблемної науково- дослідної лабораторії низькотемпературного консервування кісткового мозку і крові Харківського інституту удосконалення лікарів створили в системі Академії наук новий унікальний інститут. З 1983 року директором Інституту є академік HАH України Валентин Іванович Грищенко.

На сьогодні в Інституті 328 співробітників (академік - 1 (Грищенко В. І.), чл.-кор. - 1 (Гольцев А.М.), докторів наук -20, кандидатів наук -114, наукових співробітників - 134). В структурі Інституту 15 відділів, ізотопна група, наукова бібліотека, редакція науково-теоретичного журналу "Проблемы криобиологии" та "Международного медицинского журнала". Окремою структурою при Інституті функціонує Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом (СКТБ з ДВ).

Інститут має широкі контакти з вченими України, СНД, закордонними кріобіологічними центрами США, Великої Британії, Німеччини, Індії, Чехії, Словакії, Болгарії, Бельгії, Нідерландів, Ізраїлю, що дозволяє здійснювати комплексні програми з кріобіології репродуктивних клітин (сперма, яйцеклітини, зиготи), консервування клітин, тканин, органів, а також проводити взаємні стажування співробітників. Інститутом самостійно і сумісно з іншими закладами проведено 2 конференції в рамках СНД (1977, 1984), з'їзд кріобіологів України (1995), 3 школи молодих учених, 3 міжнародні конференції з кріобіології (1983, 1988, 1992), а також ряд наукових зустрічей з ученими Німеччини, Японії, Великої Британії, Бельгії. З 1981 року при Інституті функціонує спеціалізована Рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій, в якій 31 науковому співробітнику присвоєна ступінь доктора наук і 159 - кандидата наук.

Основні наукові напрями ІПКіК НАН України:
- дослідження механізмів кріоушкоджень, кріозахисту, природної стійкості біологічних об'єктів до холоду та її репарації після дії холоду;
- створення ефективних засобів штучного кріозахисту біологічних систем різного рівня організації та на їх основі розробка технологій кріоконсервування біологічних об'єктів і технічних засобів їх реалізації;
- застосування гіпотермії, кріотерапії та кріоконсервованих біологічних об'єктів у лікуванні різних захворювань.

В Інституті проведено значні дослідження у напрямку створення нових технологій застосування ембріональних та плодових тканин і клітин (гемопоетичні, нервові) при різних захворюваннях. Це стало основою нового напряму в медицині - "Клітинна терапія". На базі Інституту створено "Міжвідомчий науковий центр", основною метою якого є прискорення фундаментальних досліджень і розробка сучасних технологій, які не мають світових аналогів.

В СКТБ з ДВ Інституту створено комплекс кріоапаратури, що дозволило розробити і впровадити в медичну практику нові кріохірургічні методи лікування виразок шлунку, резекції печінки та інші.

В Інституті розроблено сучасні технології:
- очистки технічного поліетиленоксиду з молекулярною масою 400 (ПЕО-400) для кріоконсервування кісткового мозку;
- виробництва протинабряклого (осмодіуретичного) "Кріополіосм" на основі застосування ПЕО-400;
- виробництва кріозахисного середовища для запобігання і лікування ускладнень, які викликані переохолодженням теплокровного організму, на основі ПЕО різної молекулярної маси;
- кріоконсервування еритроцитарної маси на основі застосування багатокомпонентного середовища "Пропандіосахароль" ;
- кріоконсервування сперми і ембріонів риб, птахів, ссавців і апаратура програмного заморожування для реалізації цієї технології;
- понадшвидкого заморожування сперми, ембріонів людини і сільськогосподарських тварин;
- низькотемпературного впливу при лікуванні опікових уражень і трофічних язв, апаратура для реалізації цієї технології;
- лікування виразок дванадцятипалої кишки та необхідна кріоелектрокоагуляційна апаратура;
- кріоконсервування і ліофілізації мікроорганізмів різних таксонометричних груп (дріжджі, актиноміцети, лактобацили, ціанобактерії, біфідобактерії) для використання в харчовій промисловості, медицині та ветеринарії;
- кріоконсервування гібридом для використання в медицині;
- довгострокового зберігання різноманітних біологічних об`єктів (тканин і органів людини, малопоширених і зникаючих видів тварин і рослин) на основі використання автоматизованої системи кріобанку;
- екстракорпорального очищення крові людини на основі застосування кріоконсервованих гепатоцитів;
- програмного охолодження організму людини для лікування різних захворювань (маніакально-депресивний стан, вегетосудинні розлади, гіпоталамічний синдром, абстинентний синдром, гострі отруєння, патологічний клімакс, гестози вагітних);
- трансплантаційної корекції ендокринних порушень за допомогою кріоконсервованих клітин і тканин (цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, недостатність функції яєчників);
- лікування захворювань різної етіології на основі застосування кріоконсервованих біооб`єктів: ембріональних нервових тканин; ембріональних гемопоетичних клітин; плодової кісткової тканини; рогівки і склери; тканини плаценти; тканини тимусу; гомогенату нервової тканини; яйцеклітин; яєчників; яєчків (тестис); еритроцитів пуповинної крові; сироватки пуповинної крові; екстракту плаценти; екстракту тимусу; кісткового мозку; щитоподібної залози; лімфоцитів.

В Інституті розроблені препарати передпосівної обробки насіння (серія "МАРС"), які на протязі декількох років з успіхом впроваджуються в сільському господарстві. Інститутом отримано дозвіл МОЗ України на застосування цих препаратів, а Інститутом токсикології МОЗ України доведено їх безпечність; в Інституті рослинництва проведені їх успішні випробування.

Cпівробітниками Інституту опубліковано більше 2500 наукових робіт у провідних українських та зарубіжних журналах і наукових збірниках. Вийшло з друку 77 монографій та збірок наукових праць. Отримано 83 патенти і більше 200 авторських свідоцтв.

За розробку та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню найновіших світових досягнень, діяльність співробітників Інституту відзначена Державними преміями в галузі науки і техніки (1 - УРСР, 3 -СРСР, 2 - України), іменними преміями НАН України нагороджено 12 співробітників Інституту, два співробітники отримали почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (академік Грищенко В. І., проф. Сандомирський Б.П.); один має почесне звання "Заслужений лікар України" (Чадаєв В.Є.).

При Інституті функціонує Міжнародна кафедра ЮНЕСКО з проблем кріобіології і кріомедицини, створена в 1998р. Керівниками кафедри є академік В.І. Грищенко (Україна) і академік Королівської академії Великої Британії К. Грин. Основна мета кафедри - підготовка кваліфікованих кадрів у галузі кріобіології і кріомедицини, фінансова підтримка молодих учених, зокрема стажування у всесвітньо відомих наукових центрах, участь у міжнародних конференціях з кріобіології і кріомедицини. Щорічно проводяться конференції молодих вчених-членів кафедри ЮНЕСКО. Надається допомога у придбанні обчислювальної техніки, реактивів, розширенні мережі ІНТЕРНЕТ.
Код компании: 3150