Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, м. Харків, 61002, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Харківська національна академія міського господарства

Адреса:вул. Революції, 12, м. Харків, 61002, Україна
Телефон:+38(057) 706-15-37, 706-15-54, 707-32-36, 707-33-55
Факс:
Вебсайт:http://www.ksame.kharkov.ua


Ректор - Шутенко Леонід Миколайович

Харківська національна академія міського господарства - сучасний науковий і навчальний комплекс, що здійснює підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: від молодшого спеціаліста,бакалавра, магістра до кандидатів і докторів наук на базі вищої освіти.

Академія готує кадри для: муніціпального управління, будівництва, транспортного, електроенергетичного, водного, газового господарства; економіки міст; готельного господарства і туризму; поліпшення екологічної чистоти міст і населених пунктів.

В академії навчаються понад 16000 студентів, з них 300 іноземних громадян з 30 країн світу. Працюють філіали академії в Греції і Ізраїлі. Академія підтримує тісні наукові й ділові зв'язки з вищими навчальними закладами, науковими і дослідними організаціями 11 країн світу, серед них Франція, Німеччина, США, Фінляндія, Великобританія, Швеція, Голландія, Ізраїль та ін.

В академії - 500 викладачів, 70 професорів і докторів наук понад 300 кандидатів наук.

Успішно працюють 8 наукових шкіл світового рівня, якими керують доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. Функціонують 11 галузевих науково-дослідних лабораторій, в тому числі "Центр Мегаполіс", інженерний центр фітотехнологій, міжкафедральна лабораторія Академічного науково-освітнього комплексу (АНОК), які отримали міжнародне визнання. Академія має 6 навчальних корпусів, бібліотеку з фондом 882 тис.томів, студентське містечко з 6 гуртожитками, спортивний корпус з численними великими і малими ігровими залами, для легкої атлетики, гімнастики, бодібілдингу, боксу, східних єдиноборств та тренажерами. Працюють студентський профілакторій, їдальні, численні кафе та ін.

У ХНАМГ навчання проводиться на 11 факультетах:
- містобудівельному;
- економіки і підприємництва;
- менеджменту;
- інженерної екології міст;
- електропостачання і освітлення міст;
- електричного транспорту;
- заочного навчання;
- по роботі з іноземними учнями;
- підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів;
- післядипломної освіти і заочного навчання;
- довузівської підготовки.

Випускники академії залежно від рівня підготовки отримують дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра за всіма спеціальностями.

Факультет економіки і підприємництва.
- облік і аудит,
- економіка підприємства:
- економіка підприємств будівництва,
- економіка підприємств міського господарства

Факультет менеджменту.
- менеджмент організацій:
- менеджмент організацій міського господарства,
- менеджмент будівельних організацій,
- менеджмент організацій місцевого самоврядування,
- менеджмент готельного,курортного і туристського сервісу;
- логістика;
- транспортні системи;
- організація і регулювання дорожнього руху; організація перевезень і управління на транспорті.

Містобудівельний факультет.
- містобудування;
- промислове і цивільне будівництво:
- охорона праці в будівництві',
- міське будівництво та господарство:
- технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель,
- геоінформаційні системи та технології.

Факультет інженерної екології міст.
- теплогазопостачання і вентиляція;
- водопостачання та водовідведення:
- очистка природних і стічних вод;
- екологія та охорона навколишнього середовища.

Факультет електричного транспорту.
- електричний транспорт:
- охорона праці та безпека на електричному транспорті.

Факультет електропостачання та освітлення міст.
- електротехнічні системи електро споживання;
- світлотехніка і джерела світла.

Факультет заочного навчання.
- всі спеціальності.

Факультет по роботі з іноземними учнями.
Навчання іноземних громадян і громадян країн співдружності незалежних держав.

Факультет підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.
Підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів за спеціальностями ХНАМГ.

Навчальний рік починається з 1 вересня. Навчання студентів проводиться за навчальним планом та програмами, затвердженими МОН України. Після отримання ступеня магістра бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі з 21 спеціальності. Термін навчання в аспірантурі 3 роки.
Код компании: 3116