Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Адреса:вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002, Україна
Телефон:+38(057) 700-01-12
Факс:+38(057) 7000250
Вебсайт:http://www.khtuca.kharkov.ua


Ректор - Болотських Микола Степанович

Підготовка фахівців ведеться з 3 напрямків та 13 спеціальностей згідно кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр:
- архітектура будівель та споруд;
- дизайн архітектурного середовища;
- менеджмент організацій;
- економічна кібернетика;
- економіка підприємства;
- фінанси;
- автоматизоване управління;
технологічними процесами;
- технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
- обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
- промислове і цивільне будівництво;
- водопостачання та водовідведення;
- теплогазопостачання і вентиляція;
- екологія.

ХДТУБА має 7 навчально-лабораторних корпусів, 9 факультетів з підготовки фахівців, у т.ч. факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти. Є сучасна бібліотека та читальний зал з фондом навчальної, фахової, художньої літератури близько 700 тисяч примірників. В університеті є локальна комп'ютерна мережа з виходом до Internet. Створений центр дистанційної освіти.

Практику студенти проходять на базових підприємствах м. Харкова та філіях кафедр. На підприємствах регіону існує великий попит на випускників університету, близько 95% з їх числа працевлаштовані.

Ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру за 27 спеціальностями.
Код компании: 3113