Українська інженерно-педагогічна академія, вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Українська інженерно-педагогічна академія

Адреса:вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003, Україна
Телефон:+38(057) 731-28-62, 731-32-36
Факс:
Вебсайт:http://www.uipa.kharkov.ua


Ректор - Коваленко Олена Едуардівна

УІПА - єдиний спеціалізований вищий навчальний заклад з підготовки педагогічних кадрів для професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Академія створена на базі Українського заочного політехнічного інституту (УЗПІ), який на протязі 1958-1990 років був провідним ВНЗ країни в галузі підготовки інженерних кадрів без відриву від виробництва. Як республіканський Науково-методичний центр він виконував функції з методичного керівництва і розробки навчально-методичної літератури для студентів-заочників з 21 інженерно-технічної спеціальності. Накопичений навчальний і науково-методичний потенціал дозволив у 1990 році реорганізувати УЗПІ у Харківський інженерно-педагогічний інститут, у 1994 році - Українську інженерно-педагогічну академію, акредитовану за IV рівнем.

Українська інженерно-педагогічна академія сьогодні:
- 8 факультетів: енергетичний, соціально-економічний, машинобудівний, радіоелектроніки, електромеханіки і комп'ютерних систем, технологічний, механіко-технологічний, електротехнологічний, гірничий;
- більше 11000 студентів;
- 12 навчальних корпусів;
- 5 гуртожитків, їдальні, буфети, медчастина, спорткомплекс, спортивно-оздоровлюючий табір;
- більше 1 млн. екземплярів у бібліотечному фонді;
- 11 спеціальностей, з них 10 інженерних, та 26 профілів спеціальності "Професійне навчання ";
- друга вища освіта за спеціальностями "Педагогіка вищої школи", "Управління навчальним закладом" та "Інтелектуальна власність";
- 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій;
- міжнародна акредитація підготовки інженерно-педагогічних кадрів;
- центр модульного навчання робітників;
- центр підготовки міжнародних інженерів-педагогів;
- науково-методичний центр інженерно-педагогічної освіти і центр розробки стандартів вищої інженерно-педагогічної і професійно-технічної освіти;
- 7 навчальних і науково-виробничих комплексів

Науково-дослідна робота в УІПА проводиться за 2 напрямками: психолого-педагогічним та інженерним.

У психолого-педагогічному напрямку працюють 3 наукові школи
- інженерна педагогіка, керівник - доктор педагогічних наук, професор Коваленко О.Е.
- інженерна психологія, керівник - доктор психологічних наук, професор Бочарова С.П.
- управління якістю навчання, керівник - доктор технічних наук, професор Ашеров А.Т.

В інженерному напрямку працюють 3 наукові школи:
- технології збирання з використанням термовпливу, керівник - доктор технічних наук, професор Арпентьєв Б.М.
- енергозберігаючі технології в енергетиці, керівник - доктор технічних наук, доктор технічних наук, професор Артюх С.Ф.
- радіаційно стійкі покриття для АЕС, керівник - доктор технічних наук, професор Ілюха М.Г.

В академії працює аспірантура за 37 спеціальностями, докторантура и 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій

УІПА ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА НАСТУПНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Форма навчання: денна, заочна
ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ
Форми навчання: денна, заочна
ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ
Форми навчання: денна, заочна
ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
Форма навчання: заочна
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (друга вища освіта)
Форми навчання: денна, заочна
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (друга вища освіта)
Форми навчання: денна, заочна

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Форми навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ І ДИЗАЙН ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
Форми навчання: денна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. МАШИНИ І АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
Форми навчання: денна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Форми навчання: денна, заочна
ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Форма навчання: заочна
ШВЕЙНІ ВИРОБИ
Форми навчання: денна

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ЕЛЕКТРОНІКА, РАДІОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОННА СХЕМОТЕХНІКА І ЗВ'ЯЗОК
Форми навчання: денна, заочна
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКИ
Форма навчання: заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ
Форми навчання: денна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
Форми навчання: денна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ УСТАНОВКАМИ
Форми навчання: денна, заочна.
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД
Форма навчання: заочна

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ В МАШИНОБУДУВАННІ
Форми навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ И ОБЛАДНАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА В МАШИНОБУДУВАННІ І ПРИЛАДОБУДУВАННІ
Форма навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА
Форма навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ЕКСПЛУАТАЦІЯ И РЕМОНТ МІСЦЕВОГО ТА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ЕКСПЛУАТАЦІЯ И РЕМОНТ ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ
Форма навчання: денна, заочна
ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ, БУДІВЕЛЬНІ, ДОРОЖНІ, МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ
Форма навчання: денна, заочна

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ И ОБЛАДНАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Форма навчання: денна, заочна
ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ
Форма навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
Форма навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
Форми навчання: денна, заочна

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ, МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ
Форми навчання: денна, заочна
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
Форма навчання: денна, заочна
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (друга вища освіта)
Форми навчання: денна, заочна

ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ (м. Стаханов)
ТЕХНОЛОГІЯ ТА КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Форма навчання: денна, заочна
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Форма навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ
Форма навчання: денна, заочна

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (м. Артемівськ, м. Слов'янськ)
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
Форми навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ
Форми навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ
Форми навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ЕЛЕКТРОНІКА, РАДІОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНА СХЕМОТЕХНІКА ТА ЗВ'ЯЗОК
Форми навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ, МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ
Форми навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Форми навчання: денна, заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ УСТАНОВКАМИ
Форми навчання: денна, заочна
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКИ
Форми навчання: заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Форми навчання: денна
ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Форми навчання: денна, заочна
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
Форми навчання: заочна
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
Форми навчання: денна, заочна
Код компании: 3112