Закрите акціонерне товариство "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма", вул. М. Амосова, 9, м. Київ, 03038, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Закрите акціонерне товариство "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

Адреса:вул. М. Амосова, 9, м. Київ, 03038, Україна
Телефон:+38(044) 275-80-24, 529-13-80, 529-45-74, 529-57-84
Факс:
Вебсайт:http://www.biofarma.kiev.ua


Голова правління - Курищук Костянтин Васильович

Від якості праці - до процвітання підприємства і підвищення добробуту кожного працівника!

Місія:
- створення та виробництво лікарських засобів конкурентноздатних в Україні та країнах - партнерах, забезпечення споживачів ефективними і доступними за цінами препаратами безпечного та стабільного рівня.

Візія:
- зайняти лідируючі позиції серед фармацевтичних підприємств України, здобути визнання в країнах - споживачах.

Стратегічною метою ЗАТ "БІОФАРМА" є збереження провідної ролі серед українських фармацевтичних підприємств, поширення та пропагування своїх позицій на фармацевтичному ринку України, країнах ближнього і дальнього зарубіжжя, а також підвищення добробуту кожного члену колективу.

Одним з найважливіших пріоритетів підприємства є висока якість і безпека нашої продукції. Кожний працівник підприємства повинен розуміти роль питання якості як всеохоплюючого явища, що має бути шляхом до розвитку і процвітання підприємства, має право вносити пропозиції стосовно мети в сфері якості, виконувати покладені на нього функції і доручення бездоганно та творчо, запобігати появі скарг та незадоволень з боку споживачів.

Політика
ЗАТ "БІОФАРМА" є одним з провідних фармацевтичних підприємств України з виробництва високоякісних лікарських засобів, зокрема, імунобіологічних препаратів.
Наш головний принцип - постійне покращення усіх напрямків діяльності підприємства.
ЗАТ "Біофарма" створює і впроваджує Систему менеджменту якості на базі вимог ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000) та гармонізує її з GMP ( Good Manufacturing Practice - належна виробнича практика).

З метою реалізації вищезазначеного необхідно вирішити такі завдання:
- дотримання діючих у фармацевтичній галузі законодавчих та нормативних;
- актів у процесі виробництва та контролю якості продукції, що випускається;
- розширення асортименту продукції;
- постійне технічне переоснащення виробництва;
- раціональне використання сировини та матеріалів;
- нарощування обсягів виробництва, збільшення реалізації та прибутку;
- розширення ринку збуту та зменшення витрат;
- максимальне задоволення запитів споживачів;
- зміна психології сприйняття персоналом підприємства Системи;
- менеджменту якості.

Вирішення означених завдань має відбуватися шляхом:
- впровадження Системи менеджменту якості на базі Державних стандартів України - ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000) та її гармонізація з GMP;
- активізації інвестування фінансових ресурсів у технічне переозброєння виробництва;
- розширення маркетингових досліджень ринку фармацевтичної продукції;
- систематичного аналізування власної діяльності порівняно з діяльністю конкурентів та вимогами споживачів;
- систематичного підвищення рівня компетентності персоналу шляхом його навчання;
- розвитку загальної культури виробництва згідно до вимог міжнародних стандартів якості задля формування та підтримки позитивного іміджу підприємства.
Код компании: 3092